Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Дистанційна освіта в МАУП

Сучасний стан освітньої системи в Україні потребує змін і впровадження нових освітніх технологій, які б зробили знання більш доступними для всіх верств населення. Цьому питанню надають велику увагу у МАУП. Про розвиток систем відкритої освіти у Міжрегіональній Академії управління персоналом розповів проректор з інновацій та регіональної роботи — директор Телеуніверситету МАУП, кандидат педагогічних наук, доцент Володимир Ілліч Яровой.

— Що собою являє дистанційна освіта в МАУП?

— За двадцять років свого існування Академія накопичила великий потенціал щодо створення систем відкритої освіти, в тому числі дистанційної освіти. Дистанційна освіта в Академії розвивається за двома напрямками. Перший напрямок стосується мультимедійних технологій. Другий напрямок — це дистанційна освіта з використанням мережі Інтернет.

Що стосується мультимедійного навчання, то воно здійснюється через Телеуніверситет. Це під­розділ, який функціонує в структурі Академії вже п’ять років, зараз у Телеуніверситеті навчаються 4,5 тисячі студентів. Ор­ганізація навчального процесу передбачає безпосереднє проведення лекцій професорами МАУП, які працюють у Києві, через супутникову мережу для студентів, які навчаються у наших регіональних під­розділах. Це значно під­вищує якість підготовки, оскільки залучаються най­більш кваліфіковані викладачі та фахівці, які мають великий професійний досвід. Таке спілкування студента і викладача надає можливість не тільки отримати необхідну інформацію, але й в режимі реального часу отримувати відповіді на запитання, що цікавлять студентів. Ця система вперше була запропонована на Україні саме в МАУП. В Академії започаткували таку форму навчання і зараз Академія є єдиним навчальним закладом, який має можливість транслювати лекції своїх професорів, докторів наук на 38 регіонів України, тобто цією мережею охоплені наші інститути і філії по всій Україні.

Що стосується навчання через Інтернет, то ця дистанційна форма надає можливість навчатися тим студентам, які з різних причин не можуть отримувати освіту в звичайних умовах, тобто для них складно змінювати місце перебування, це може бути пов’язане з роботою чи з іншими причинами. Для таких студентів ми підготували програму, яка дає можливість студентам починаючи з першого курсу через Інтернет отримувати навчальну інформацію, спілкуватися з викладачем, виконувати завдання, здійснювати контрольні заходи. Таким чином, викладач вчасно реагує на запитання, на відповіді студента і вносить корективи в процес підготовки. Варто зазначити, що така форма навчання має свої переваги, наприклад, студент має можливість отримувати інформацію з різних джерел, користуватися як методичними матеріалами, які готують кафедри наших інститутів, так і електронною бібліотекою МАУП, що значно розширює можливості навчання. Крім того, студент має можливість спілкуватися зі своїми однокурсниками, студенти зібрані в групи, а отже можуть обговорювати свої професійні питання.

— Тобто навчальний процес абсолютно повноцінний?

— Для нас принципово важливо, що дистанційна освіта повинна бути якісною, відповідати державним стандартам. Тобто незважаючи на те, чи студент навчається за дистанційною формою, чи заочною, — всі студенти навчаються за єдиними програмами і єдиними навчальними планами, які відповідають державним стандартам. Тобто студент за період свого навчання повинен опанувати повний перелік дисциплін, скласти іспити, заліки, для того, щоб під час державної атестації отримати відповідну кваліфікацію. Що стосується державних іспитів, то вимога до випускників дистанційної форми навчання єдина — вони повинні бути присутні під час державної атестації, і тоді члени державної атестаційної комісії визначають рівень випускників, з’ясовують, наскільки якісно студенти засвоїли знання, чи можуть ці студенти отримати відповідну кваліфікацію.

— Які ж спеціальності можна отримати в Академії, навчаючись за дистанційною формою освіти?

— На сьогоднішній день, за дистанційною формою навчання запропоновані програми з менеджменту, з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, з психології, соціології, політології і декількох економічних спеціальностей, таких як облік і аудит, фінанси, маркетинг, управління персоналом. Це основні спеціальності, за якими сьогодні навчаються наші студенти.

— Чи є певні обмеження для вступу на дистанційну форму навчання, як можна охарактеризувати людину, що обирає цей шлях для отримання знань?

— Якщо проаналізувати студентський контингент, який навчається через Інтернет, то це дорослі люди, які вже мають відповідну базову вищу освіту, і на момент вступу у них є необхідність або пройти перепідготовку, щоб здобути іншу кваліфікацію, або підвищити свій освітньо-кваліфікаційний рівень. Так, на базі диплома молодшого спеціаліста вони можуть здобути освіту бакалавра, потім спеціаліста.

— Як Ви оцінюєте цьогорічний набір?

— За останні п’ять років набір на дистанційну форму освіти зростає. Наші потенційні студенти вже розуміють специфіку і переваги дистанційної освіти. Тому останній набір, що відбувся, перевищує попередній. Зараз у нас продовжується набір на дистанційну форму навчання як за мультимедійними технологіями, так і за Інтернет-технологіями. Ми будемо продовжувати набір до кінця жовтня місяця. За кількістю заяв, які подали наші майбутні слухачі, ми бачимо, що цей процес розвивається у позитивному напрямку.

— Що б Ви побажали студентам напередодні свята Дня знань?

— Я хотів би побажати тим, хто щойно стали студентами, щоб вони використали час навчання у вищому навчальному закладі з користю, здобули міцні знання, використали потенціал навчального закладу, який обрали, і врешті отримали спеціальність, про яку мріють. Бажаю, щоб здобуті знання та навички стали основою, на якій можна будувати свою кар’єру, вносити позитивні зміни в розвиток під­приємств та установ, де вони працюватимуть. Я вірю, що з часом ці добре підготовлені фахівці зроблять свій внесок у розвиток нашої країни.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com