Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

МАУП: ЯКІСНА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА

Якщо ви хочете пов’язати своє життя з економікою, стати фінансистом, бухгалтером, банкіром, маркетологом, отримати якісну економічну освіту та працевлаштуватися після отримання диплома — тоді Вам необхідно вступати до Міжрегіональної Академії управління персоналом в Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій імені Святої Великої княгині Ольги. Про особливості роботи інституту та спеціальності, які пропонує інститут, розповів заступник директора-декан факультету стаціонарних форм навчання Інституту міжнародної економіки та інформаційних технологій Геннадій Леонідович Бондаренко.

- Сьогодні можна почути, що економічні спеціальності є незатребуваними у зв’язку зі світовою фінансовою кризою?

- Хочу відразу спростувати таку інформацію. По-перше, за даними багатьох соціологічних опитувань економічні спеціальності на сьогоднішній день залишаються най­більш привабливими і популярними серед абіту­рієнтів. За ними у рейтингу популярності йдуть юриспруденція і психологія. По-друге, прогнози про те, що економісти у період світової фінансової кризи та найближчому майбутньому не будуть затребуваними, не виправдовуються. Навпаки, зараз спостерігається дефіцит професіональних фінансистів, бухгалтерів, банкірів, маркетологів.

- Чому роботодавці вже впродовж багатьох років цікавляться вашими випускниками? Чим відрізняється Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій МАУП від інших вищих навчальних закладів, що готують економістів?

- На сьогоднішній день роботодавцю не важливо, які оцінки має випускник у додатку до диплома. Його більше цікавить сам диплом, у якому зазначено, який вищий навчальний заклад випускник закінчив, чи належить він до тих навчальних установ, що надають якісні освітні послуги. До престижних вищих навчальних закладів, що дають якісну економічну освіту, належить і МАУП, зокрема його структурний підрозділ — Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій. Саме до випускників нашого інституту постійно проявляють стій­кий інтерес як представники крупних міжнародних консалтингових компаній, фінансових організацій, транснаціональних компаній, так і державні структури. Так, наприклад, у 2008 році Міжнародна аудиторська компанія MGI Consulting нагородила наших випускників грамотами у номінації «Кращий випускник».

Вирізняється наш інститут тим, що кафедрами, на яких працює майже 90% викладачів із науковими ступенями і вченими званнями, сучасний рівень навчального процесу забезпечується через: по-перше, впровадження прогресивних вітчизняних і зарубіжних форм організації освітнього процесу; по-друге, використання сучасних інформаційних технологій; по-третє, використання активних методів навчання, практичних ситуацій і контролю.

Так, наприклад, у навчальному процесі широко використовуються ігро­ві методики, кейс-методи (Case study), форми інтерактивного навчання. В арсеналі кафедр сучасні прикладні програмні засоби, такі як: «Бізнес-курс», «Управління проектами», «Технології бізнес планування», «Система управління підприємством», «1с: Бухгалтерія», «1с: Підприємство», «Стратегічний ана­ліз» тощо.

Викладачами запроваджено ефективні позааудиторні форми навчання, такі, як активна участь студентів у щорічних між­народних виставках реклами, маркетингу, мас-медіа, всеукраїнських конкурсах студентських маркетингових планів, рекламних фестивалях, дискусійних круглих столах з обов’язковим залученням провідних вчених, економістів-практиків, керівників-практиків то­що.

Ми працюємо за сучасною європейською освітньою моделлю «викладач (вчений) — навчальне і наукове об’єднання студентів — студентська творча науково-дослідницька робота», за якої забезпечується перманентне здобування знань. В інституті діють студентські наукові гуртки «Банкір», «Маркетолог», «Економічні знання», «Економіст», «Проблеми розвитку фінансової системи України».

Наш інститут особливу увагу звертає на практичну підготовку студентів. Ми організовуємо практику у базових установах, де студенти знайомляться з майбутньою професією і набувають необхідних умінь і навичок.

Ще нас вирізняє те, що серйозна економічна підготовка студентів сполучається із не менш важливою і актуальною на сьогоднішній день підготовкою до управлінської діяльності у фінансовій галузі. Так, випускники економічних спеціальностей («Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Маркетинг») отримують знання та вміння, необхідні для управлінської діяльності в сфері фінансового ринку, на підприємствах різних організаційно-правових форм, управління колективом, управління власним бізнесом.

Ми готуємо якісних фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» та напрямами/спеціалізаціями «Фінанси і кредит», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Маркетинг».

Шановні випускники загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, технікумів, коледжів, інститутів. Вступайте до Міжрегіональної Академії управління персоналом в Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій імені Святої Великої княгині Ольги, щоб отримати якісну економічну освіту та швидко працевлаштуватися як в Україні, так і за її межами, після отримання дипломів державного та європейського зразків.

Запрошуємо вас на Дні відкритих дверей, що відбудуться 17 квітня (знижка 10%), 15 травня (знижка 10%), 17 липня (знижка 5%).

У цей день можна познайомитися з Академією і нашим інститутом.

Чекаємо на ВАС!

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com