Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ДПІ Інформує

До уваги платників земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності!

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва нагадує, що земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України від 25.10.2001р. № 2768-ІІІ (далі –Кодекс), а справляння плати за землю – Законом України “Про плату за землю” від 03.07.1992р. № 2535-ХІІ (далі –Закон №2535).

Відповідно до статті 2 Закону №2535 та статті 206 Кодексу використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати і визначається залежно від грошової оцінки земель. Власники землі та землекористувачі, крім орендарів, сплачують земельний податок. За земельні ділянки, надані в оренду, справляється орендна плата.

Платники земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) самостійно обчислюють суму податку та орендної плати щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

ДПІ у Голосіївському районі нагадує про необхідність своєчасності подачі розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та сплатити своєчасно податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Розрахунок податку складається на підставі бухгалтерських звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року і подається платником податку до органів державної податкової служби за місцезнаходженням у строки, визначені підпунктом 4.1.4 статті 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі - Закон) для річного звітного періоду, - протягом 60 календарних днів після останнього календарного дня звітного (податкового) року.

Тобто граничним терміном подання Розрахунку суми податку з  власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів  у 2010 році є 01 березня.

З інформацією щодо заповнення розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів Ви можете ознайомитися у Наказі ДПА України від 17.09.2001р. №373.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується юридичними особами - щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Заробітна  плата  „в  конверті”.

З метою забезпечення додержання суб’єктами господарської діяльності державних гарантій в оплаті праці та легалізації виплат заробітної плати, а також з метою поліпшення соціального захисту громадян Державна податкова інспекція у Голосіївському районі м. Києва запровадила  телефон, за яким можна зателефонувати і повідомити про факти отримання заробітної плати у „конвертах” - 591-61-50. Забезпечивши гідну заробітну плату та її легалізацію, ми зможемо суттєво підвищити рівень доходів громадян, забезпечити соціальний захист незахищених верств населення, добробут кожного громадянина та й подальший економічний розвиток держави!

Телефонний зв’язок «гаряча лінія» .

 Органами ДПС запроваджено телефонний зв’язок «гаряча лінія» за тел. 461 77 00. Отже, якщо у Вас виникають  зауваження та пропозиції щодо діяльності податкових органів столиці Ви маєте можливість скористатись телефонним зв’язком! Також в районних податкових  м.Києва за пропозицією Голови ДПА м.Києва розміщені скриньки для скарг, зауважень та пропозицій платників податків. Жодне з ваших звернень не залишиться поза увагою!  

Податкова звітність в електронному вигляді.

Державна податкова інспекція у Голосіївському районі м. Києві звертає увагу платників податків на переваги подання звітності в електронному вигляді та нову можливість подавати її централізовано, в тому числі скориставшись послугами операторів електронної звітності. Додаткову інформацію стосовно  електронної звітності можна отримати на WEB-сайті ДПА у м. Києві: www.kyivsta.gov.ua.

Для подання податкових документів до органів ДПС в електронному вигляді платник податків повинен мати:

  • спеціалізоване програмне забезпечення для формування податкових документів в електронному вигляді у затвердженому форматі (стандарті);
  • доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання електронних повідомлень електронною поштою;
  • засіб криптографічного захисту інформації (далі – засіб КЗІ), сумісний за форматами даних із засобами КЗІ, що використовуються в органах ДПС;
  • чинні посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованим центром сертифікації ключів для платника податків та уповноважених посадових осіб платника податків, підписи яких є обов’язковими для податкової звітності у паперовій формі.

На підставі ст.1 ЗУ «Про електронний цифровий підпис» посилений сертифікат відкритого ключа ЕЦП видається акредитованим центром сертифікації ключів в електронній формі або у формі документа на папері.

Цінуйте свій час – податвайте звітність до податкової в електронному вигляді.

Протидія корупції в органах державної влади.

Наразі в Україні велика увага приділяється протидії корупції в органах державної влади. Негативний вплив на політику, економіку, соціальну сферу може набути визначального та незворотного характеру, якщо вчасно не вживатимуться заходи по боротьбі з корупцією.

Наша країна проголосила європейський вибір, тому особливої актуальності набуває досягнення відповідності між задекларованими цілями та повсякденною дійсністю. Принципово важливим є розуміння того, що масова корупція унеможливлює побудову громадянського суспільства. А у „не громадянському суспільстві” гальмуються ринкові реформи, економічна політика не зможе набути соціальної спрямованості.

Шановні платники податків, робота податкової інспекції спрямована на забезпечення довіри населення до органів державної податкової служби, а також формування у  громадян впевненості у рівності кожного перед законом.  В органах ДПС України запроваджено телефон довіри, за яким можна повідомити про неправомірні дії працівників податкових органів: 461-77-35. Дякуємо за співпрацю.

ДПІ у Голосіївському р-ні м. Києва

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com