Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Телеуніверситет МАУП: дистанційне навчання — реальність сьогодення

Протягом двадцяти років існування Міжрегіональна Академія управління персоналом здобула значний досвід у провадженні нових освітніх технологій. Одне з пріоритетних місць в цьому досвіді належить розвитку відкритих форм навчання, таких як заочна, дистанційна, кореспондентська та інші. Важливе значення в забезпеченні якості цих форм відіграє навчально-методичний доробок Академії, що дозволяє студентам самостійно опановувати навчаль­ні програми, здобувати знання та практичні навички. Керівництво Академії нині орієнтується на інновації, тому використанням інтернету та телекомунікаційних технологій шляхом організації дистанційного навчання не є випадковим.

Новим етапом розвитку відкритої освіти стало створення в структурі МАУП Телеуніверситету. Це надало можливість організації дистанційного навчання на основі сучасних інформаційних та мультимедійних технологій.

Телеуніверситет здійснює навчально-виховну роботу із використанням супутникового телевізійного зв’язку та мережі Інтернет.

Використання цих технологій забезпечує проведення трансляції відеолекцій та інших навчальних, виховних та наукових заходів для студентів регіональних інститутів та філій Академії. Тобто через телестудії, розташовані в Києві, викладачі проводять заняття зі студентами різних регіонів України. Спілкування відбувається в режимі реального часу.

До складу Телеуніверситету входять:

— факультет дистанційного навчання з використанням Інтернет-технологій;

— факультет дистанційного навчання з використанням мультимедійних технологій;

— телестудії;

— відділ інформаційного та методичного забезпечення;

— тьюторськi центри у відокремлених структурних підрозділах Академії.

Тьюторський центр є структурним підрозділом Телеуніверситету, що створюється на базі відокремленого структурного підрозділу Академії з метою інформаційно-консультаційного забезпечення та здійснення контролю за самостійною роботою студентів.

Нині діє 38 тьюторських регіональних центрів на базі представництв Академії (мультимедійне навчання) та 32 інформаційні центри (Інтернет навчання).

TV-технологія, що базується на використанні телевізій­них лекцій застосовується, наприклад, в Національному технологічному університеті (США), Шанхайському Телеуніверситеті (Китай). В Україні ж аналогів немає.

Другим пріоритетним напрямом діяльності ТУ є організація дистанційного навчання з використанням мережі Інтернету.

Ця форма має суттєві переваги перед традиційними. Надає можливість навчатися на відстані (навіть з-за кордону); дозволяє поєднувати навчання з професійною діяльністю; одночасне звернення до багатьох джерел інформації в т.ч. і до електронної бібліотеки МАУП; індивідуальний графік та розклад спілкування з викладачем та тютером.

Частково такі технології використовують і інші навчальні заклади але система МАУП охоплює повний цикл навчання від вступу — до випускних іспитів і набуття відповідної кваліфікації.

Навчальний процес в Телеуніверситеті МАУП організовано зі знанням справи. Дистанційна форма навчання з використанням мультимедійних технологій — це різновид заочної форми навчання, яка здійснюється за допомогою засобів телетрансляції.    

Процес проведення лекцій в режимі відеоконференції відбувається за схемою: усі учасники конференції бачать та чують центральну студію, яка одночасно має можливість бачити та чути усі регіональні студії. Це надає можливість вільно спілкуватися студентам і викладачу, ставити запитання і одразу отримувати від­повіді на них. Навчальний блок включає проведення занять для студентів заочної форм навчання упродовж 5 робочих днів тижня. Дисципліни обираються із урахуванням їх актуальності, фахової спрямованості, із урахуванням наявних спеціальностей та курсів та у відповідності до затверджених навчальних планів.

У разі необхідності, для проведення конференцій, круглих столів, регіональні структури мають можливість спілкуватися не тільки із центральною студією, а й між собою. Тематика відеоконференцій визначається наступними основними блоками: навчальний, виховний, науковий, інформаційно-аналітичний. На­уковий блок висвітлює наукову діяльність Академії і включає трансляцію конференцій, наукових та методичних семінарів для науково-педагогічного складу відповідно до плану проведення наукових заходів, проведення міжрегіональних наукових заходів.
Інформаційно-аналітичний блок транслює останні новини із життя Академії, інноваційні заходи, результати діяльності тощо.

Для викладання лекцій залучається професорсько-викладацький склад, переважно доктори і кандидати наук, які працюють на постійній основі та за сумісництвом. Безпосередньо, навчально-методичну роботу із студентами проводить деканат факультету дистанційного навчання з використанням мультимедійних технологій. Заняття виховного блоку передбачають трансляцію зустрічей із видатними політиками, громадсько-політичними діячами, діячами у сфері культури та мистецтва, культурно-просвітницьких заходів, конференцій, круглих столів, зустрічей із студентами тощо.

Телеуніверситет здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями: магістр, спеціаліст, бакалавр, спеціаліст перепідготовки за такими спеціальностями: менеджмент організацій; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; маркетинг; управління персоналом і економіка праці; облік і аудит; психологія; фінанси, соціологія, політологія, управління навчальними закладами, право.

Плани університету нині спрямовані на: 

— удосконалення технічного обладнання з метою покращення якості відео — лекції;

— розширення мережі регіональних тьюторских цен­трів;

— створення мережі тьюторских центрів на базі зарубіжних відокремлених структурних представництв і підрозділів;

— забезпечення устаткуванням для проведення відео-конференцій в актовому залі «Україна» МАУП;

— участь у міжнародному співробітництві у сфері дистанційного навчання.

Впровадження нових ос­віт­ніх технологій дистанційного навчання дає можливість зробити доступною якісну вищу освіту та реалізувати потреби молоді у здобутті актуальних професій та кваліфікацій.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com