Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

На практику у банк

Ректору Міжрегіональної Академії управління персоналом Доктору політичних наук, професору Головатому М.Ф.

Відповідно до Договору про проведення практики студентів № 69 від 01 лютого 2008 року у ВАТ КБ «Інтербанк» пройшли виробничу практику 7 студентів МАУП і 2 студенти Економіко-правового технікуму при МАУП:

Власенко Ігор Анатолійович — староста групи, Бартовщук Валерія Андріївна, Гордієнко Оксана Олександрівна, Капкаєва Юлія Дадимівна, Медведюк Ганна Миколаївна, Подоляк Валентина Василівна, Шевченко Ірина Миколаївна, Білецька Олена Віталіївна — староста групи, Подольська Анастасія Юріївна. За період практики студенти впоралася з основними завданнями практики, а саме:

— ознайомилися з історією виникнення банку, основними етапами розвитку, організаційно-
правовою формою функціонування, зі Статутом та Установчими документами банку;

— опрацювали положення про основні операції ВАТ КБ «Інтербанк», також розглянули органі­заційно — штатну структуру банку і Положення про структурні підрозділи ВАТ КБ «Інтербанк»;

— вміло працювали з технологічними картами операцій банку;

— ознайомилися з методикою роботи щодо залучення клієнтів на обслуговування в банк та з
особливостями роботи з підприємствами і організаціями у сучасних умовах;

— вивчили порядок відкриття банківських рахунків клієнтам та практично опанували порядок
проведення банком кредитних та депозитних операцій, розрахунково-касового обслуговування клі­єнтів банку, порядок оформлення первинних документів, облікових регістрів і бухгалтерських проводок;

— сумлінно виконували всі завдання, які їм доручали у різних підрозділах ВАТ КБ «Інтербанк»,
за якими були закріплені на період практики.

Студенти до поставлених обов’язків ставилася сумлінно. Творчо застосовували набуті теоретичні знання на практиці. Виявили вміння аналізувати необхідну інформацію, виділяти найголовніше, працювати з нормативно-правовою документацією, вести переговори з клієнтами. Практичні завдання виконували в повному обсязі, швидко та якісно.

Постійно здійснювався контроль за проходженням студентами практики з боку МАУП, Федун О.І., директором Центру орга­нізації практики і працевлаштування студентів.

Три студенти МАУП зараховані до кадрового резерву ВАТ КБ «Інтербанк», а Білецька О.В. працевлаштована на первинну посаду — спеціаліста операційного відділу ОПЕРУ банку.

 

З повагою,
Голова Правління
Доктор економічних наук, професор А.С. Криклій

 

OPENED JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK «INTERBANK»

Mail address: 27, V. Hetmana St., Kyiv, 03056, UKRAINE, Legal address : 5-А, Academician Korolyov St., Kyiv, 03148, UKRAINE

Tel.: (380 44) 408-44-22, telefax (380 44) 497-60-10, telex: 631220 BOKIV UX; SWIFT Code : INAB UA UK

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com