Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Про висвітлення інформації

Державна податкова інспекція у Голосіївському районі м. Києва просить Вас висвітити на сторінках Вашої газети інформацію такого змісту:

1. Організація роботи зі зверненнями громадян.

З метою забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення в органах ДПС України постійно проводиться комплекс заходів організаційного, інформаційно-аналітичного та методологічного характеру щодо роботи зі зверненнями громадян.

Одним із основних завдань державної податкової служби є вчасне реагування на проблеми, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що їх породжують, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань та вжиття заходів щодо запобігання скаргам на діяльність податкових органів.

Висвітлюються питання організації роботи зі зверненнями громадян у засобах масової інформації. Зокрема, у мас-медіа висвітлюються порядок і графіки особистого прийому громадян посадовими особами ДПІ Голосіївського району, порядок розгляду письмових звернень громадян і порядок розгляду скарг платників податків, аналіз звернень громадян, консультації для платників податків щодо розгляду звернень громадян тощо. Окрім того, інформація про роботу приймальні громадян та графік прийому громадян посадовими особами ДПІ розміщується на інформаційних стендах у приміщенні інспекції.

Для проведення особистого прийому громадян посадовими особами у податковій інспекції Голосіївського району м. Києва забезпечено безперешкодний доступ громадян до приймальні, яка знаходиться за адресою: вул. Жилянська, 23, к.107. Попередній запис на прийом проводиться щоденно з 9-00 до 18-00 безпосередньо у приймальні громадян або за телефоном 591-61-24.

Така конструктивна співпраця свідчить, що податкова служба знаходить порозуміння з платниками податків і вживає заходів щодо вирішення неузгоджених питань, зокрема внесення змін до чинного законодавства, з метою спрощення процедур та надання якісних послуг платникам податків.

ДПІ у Голосіївському р-ні м.Києва

 

Пропонуємо вашій увазі деякі з запитань, які надійшли від платників податків під час сеансу телефонного зв’язку «гаряча лінія».

- Я, приватний підприємець, платник ПДВ, у травні 2008 р. заявив суму до відшкодування. Чи буде проводиться камеральна перевірка?

Відповідно до пп. 7.7.5 п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість», протягом 30 днів, наступних за днем отримання податкової декларації, податковий орган проводить документальну невиїзну перевірку (камеральну) заявлених у ній даних. За наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право протягом такого ж теміну провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування.

Податковий орган зобов’язаний у п’ятиденний термін після закінчення перевірки надати органу державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

- Який термін розгляду звернень від платників податків?

Вимоги щодо терміну розгляду звернень громадян передбачені ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

- У який термін потрібно подати до ДНІ документи на ліквідацію підприємства після внесення відомостей до державного реєстру?

Відповідно до пп. 8.1.1. наказу ДПА України від 19 лютого 1998 року №80 «Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів)», документи потрібно подати в орган державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку у триденний термін від дати внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення.

Де можна ознайомитися з проектом Податкового кодексу?

Шановні платники податків! Ознайомитися з проектом Податкового кодексу України ви можете на веб-сайті ДПА України (www.sta.gov.ua) та на WEB-сайті ДПА у м. Києві (www.kyivsta.gov.ua) у банері «Працюємо над Податковим кодексом».

Що є підставою для відстрочення податкового зобов’язання?

Підпунктом 14.2.2. пункту 14.2 статті 14 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» № 2181-НІ від 21.12.2000 р. ( із змінами та доповненнями, далі — Закон) передбачено, що підставою для відстрочення податкових зобов’язань платника податків є надання ним достатніх доказів щодо дії обставин непереборної сили, які призвели до загрози виникнення податкового боргу та/або банкрутства такого платника податків, а також економічного обгрунтування, яке свідчить про можливість погашення податкових зобов’язань та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків.

ДПІ у Голосіївському р-ні м. Києва

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com