Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Менеджер — професія нашого часу

Наш бурхливий час, коли економіка набирає обертів, вимагає енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних та складних спеціальностей — менеджмент. Про те, хто ж такий менеджер, і чи кожна людина може працювали за цією спеціальністю розповіла директор Інституту менеджменту та бізнесу імені Б. Хмельницького МАУП доктор біологічних наук, професор Олена Вікторівна Баєва.

- Що означає слово менеджмент? Яке його походження?

Є кілька тлумачень походження слова «менеджмент». На думку одних, це слово походить від англійського Manage — управляти, яке, своєю чергою, запозичило свій корінь від латинського Manus — рука . Тобто рукою вказують напрямок, у якому потрібно рухатися.

На думку інших, слово «менеджмент» утворилося від італійського manegio/maneggiare та французького manege, що означає «арену, по якій бігають по колу коні, яких підганяє батогом шталмейстер».

Сучасних визначень менеджменту дуже багато. Найчастіше менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів задля досягнення цілей організації. Мені особисто ­більше до вподоби вислів однієї із засновників наукового менеджменту Мері Паркер Фоллет, яка писала, що менеджмент — це мистецтво добиватися успіху через керівництво людьми.

Широко відомий вислів Карла Маркса: «Окремий скрипаль сам управляє собою, оркестр потребує диригента». Часто особу менеджера ототожнюють із диригентом. Він не вміє так професійно грати, як скрипаль або віолончеліст. Він не вміє писати музику як композитор. Проте геній музикантів та композитора ми можемо почути тільки завдяки кропіткій праці та таланту диригента.

Успіх організації ми пов’язуємо з ім’ям та діяльністю менеджерів. Вони формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здій­снюють контроль, приймають рішення й організують діяльність. Особистість менеджера — це головний фа­ктор забезпечення ефе­ктивного розвитку фір­ми.

Сучасний менеджер виступає в декількох іпостасях.

По-перше, це управлінець, наділений владою, що керує великим колективом людей.

По-друге, це лідер, спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції.

 По-третє, це людина, яка має певні комунікативні здібності, яка постійно встановлює контакти з партнерами і владою, успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти.

 По-четверте, це людина, яка наділена стратегічним мисленням, може формувати цілі, основні види діяльності та напрямок «основного удару», визначати союзників і супротивників, власні переваги та напрямок їх використання.

По-п’яте, це новатор, що розуміє роль науки в сучасних умовах, що вміє оцінити і без зволікання впровадити у виробництво той або інший винахід або раціоналізаторську пропозицію.

По-шосте, це людина, яка має високий рівень культури, чесна, рішуча за характером і водночас розважлива. У практичному менеджменті неабияке значення набуває терпимість, розуміння, що не всі люди однакові.

 Сьоме, це вихователь, котрий володіє високими моральними якостями, спроможний створити колектив і спрямувати його розвиток, сформувати організаційну культуру організації.

- Якими людськими якостями має володіти менеджер?

Ідеальний образ сучасного менеджера передбачає наявність у людини відповідних якостей та вмінь. Якості менеджера — сукупність характеристик менеджера, обумовлених такими чинниками, як генотип людини, вплив соціуму, освіта, досвід.

 Генотип людини є підґрунтям для формування таких якостей, як здатність до ризику, лідерські якості, стресорезистентність. Якщо уважно поспостерігати за грою дворічних дітей в пісочниці, то безпомилково можна визначити майбутнього лідера. Лідери не тільки нав’язують свою волю та погляди, змушують йти за собою, вони й забезпечують соціальний захист. Оскільки лідерство закладено біологічно, то воно трапляється навіть у тварин. Наприклад, якщо зграю рибок з акваріуму поділити на дві частини і розселити в два акваріуми, то в одному акваріумі рибки залишаться в зграї, а в іншому розпливаються по всьому акваріуму. Там, де лідер, ватажок, там і зграя.

Навіть у тваринному світі на лідера покладається більше відповідальності, роботи, проте він має більше привілеїв. Прикладом групового лідерства у тваринному світі може служити гусяча зграя. Плескаючи крилами, кожний гусак створює додаткову піднімальну силу для наступного за ним у зграї гусака. Тому на лідера випадає більша частка фізичної роботи, він також обирає напрямок руху. Проте, коли зграя відпочиває, то кожний гусак тягне лідерові найжирнішого черв’ячка. Найчарівніша гуска приділяє увагу саме йому.

Посада керівника, особливо топ-менеджера, передбачає велику затрату енергії психічної, емоційної. Із задатками лідера народжуються. Проте не кожний лідер за генотипом стає лідером в житті. Виховання та освіта віді­грають не останнє значення. Вплив соціальних факторів обумовлює формування таких якостей менеджера, як відповідаль­ність, прагнення до професійного зростання, авторитетність, внутрішній контроль, толерантність. Соціум формує такі моральні якості менеджера: патріотизм, національна свідомість, державницька позиція, інтелігентність, людяність, порядність, почуття обов’язку, громадянська позиція, чесність, доброзичливість.

Менеджер має мислити масштабно, перспективно. Управлінці можуть демонструвати прекрасні результати і водночас погубити всю компанію, якщо їхня робота не орієнтована на майбутнє. Зрозуміло, компанія повинна отримувати прибуток, але вона повинна отримувати прибуток як можна довше. Якщо ви думатимете тільки про прибуток, то не побачите можливостей, що відкриваються попереду. Мислення менеджера постійно повинно тренуватися на масштабність. Освіта та досвід надають людині спеціальних знань, умінь та навичок.

- Чи кожна людина може стати менеджером?

Це питання потрібно поставити під трохи іншим кутом. Чи потрібно кожному випускникові середньої школи стати менеджером тільки тому, що ця професія нині популярна. На жаль, вищі школи більшості країн на вступних іспитах враховують незалежне тестування знань абітурієнтів з тих або інших предметів, і зовсім не зважають на здібності людини. Наприклад, у проекті Наказу МОН України про умови прийому до ВНЗ України, зазначалося, що абітурієнти з менеджменту мають проходити конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з математики та іноземної мови. Одна дисципліна потребує здатності до логічного мислення, інша — доброї пам’яті. Проте жодна з них не визначає лідерські якості, комунікативні здібності, тобто ті якості, що будуть потрібні в кар’єрі менеджера.

            МАУП — один з не багатьох ВНЗ, у якому пропонують, перш ніж вступати на певну спеціальність, пройти психологічне тестування, визначити свої здібності. Проконсультуватися з психологами, фахівцями, а потім вже обирати спеціальність. Щаслива людина — це людина, що реалізувала себе. Потрібно не боротися з власним генотипом, а робити його помічником. Вибір майбутньої професії — це друге народження. Це особиста, а може, не тільки особиста, трагедія, коли зовнішнє оточення висуває до людини вимоги, що суперечать її генотипу, її фізіологічному типу особистості. Така людина може на межі своїх можливостей непогано виконувати свої функціональні обов’язки, проте ніколи не стане реалізованою, самодостатньою, щасливою...

Засновник і директор канадського Інституту стресу Ганс Сел’є розрізняв два типи людей. Перший тип «скакові коні» прекрасно почувають себе в стресовій ситуації, вони можуть бути щасливі тільки при швидкому, динамічному типі життя. «Черепахам» для щастя потрібні спокій, тиша, сприятлива обстановка — усе те, що наводило б нудьгу й було б нестерпно для людей, що належать до першого типу. Сам Сел’є у свій книзі «Від мрії до відкриття» пише, що йому важко уявити собі більше катування, ніж бути змушеним валятися на пляжі й день у день нічого не робити.

Коли в МАУП проводяться дні відкритих дверей, то велика увага приділяється особистому спілкуванню з абітурієнтами та їхніми батьками. Особливо ми наголошуємо, що обрати потрібно спеціальність по душі, щоб кожний день з радістю йти на роботу.

- Які особливості характеру притаманні менеджеру?

Свій час потребує свого лідера. На кожному етапі розвитку організації виникає потреба в різних менеджерах, які мають різні особливості характеру. Навіть одна організація потребує різних керівників — і холериків, і флегматиків, і сангвініків. Головне, щоб вони працювали єдиною командою. Звичайно, менеджер повинен володіти добрими комунікативними здіб­ностями. Коли розмовляєш з працедавцями, то вони кажуть, що готові навчити технології, іноземній мові, різним комп’ютерним програмам для економічного аналізу. Єдиною і часто основною вимогою стає комунікативність майбутнього спеціаліста.

Звичайно, щось людина має від Бога, чомусь її можна навчити. У здобутті комунікативних навичок найважливіший досвід. При підготовці майбутніх менеджерів в Українсько-Російському інституті менеджменту і бізнесу ім. Б.Хмельницького при МАУП особливу увагу ми приділяємо саме формуванню комунікативних навичок. По-перше, активно впроваджуємо в практику навчання інтерактивних методів. По-друге, практична підготовка студента. По-третє, участь у студентському житті, поза навчальним процесом. КВК, конкурси красуні МАУП та лицаря МАУП, творчі вечори, круглі столи — це не тільки організація вільного часу студента. Це ще можливість навчитися виступати на сцені, перед великою кількістю людей. Крім комунікативних здібностей, у сучасному менеджменті особливого значення набуває творчий підхід до справи. Менеджер завжди має бути особистістю, він повинен мати спеціальні знання і володіти здіб­ністю використовувати їх у повсякденній роботі управління організацією. Здібності до керівництва обумовлені наявністю таких особистих цінностей і чітких особистих цілей, як здатність управляти самим собою, уміння навчати і розвивати підлеглих, формувати ефективні робітничі групи, бачити перспективи та реалізовувати їх. І звичайно, це стратегічне мислення. Відомий хокеїст Грецькі на питання щодо секрету свого успіху відповів: «Я завжди бачу, де має бути шайба і встигаю на місце за секунду до неї».

- Які знання потрібно здобути майбутньому менеджеру в процесі навчання?

Звичайно, окрім переліченого вище, для сучасного менеджера важлива якісна фахова підготовка. Протягом навчання в МАУП студенти вивчатимуть майже 60 навчальних дисциплін, які умовно можна об’єднати в кілька блоків.

До першого блоку належать нормативні гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток особистості. Серед них можна назвати історію, філософію, психологію, політологію, релігієзнавство. Особлива увага приділяється вивченню двох іноземних мов.

Другий блок — це фундаментальні економічні дисципліни, до яких належать мікро- та макроекономіка, економіка підприємства, фінанси, бухгалтерський облік, міжнародна економіка та ін. Їх вивчення забезпечує формування базових економічних знань, умінь та навичок.

            Третій блок — професійно орієнтовані дисципліни. Вони спрямовані на професійну підготовку студентів, формування в них управлінського способу мислення. Це насамперед менеджмент, маркетинг і низка спеціальних дисциплін, таких, як управління персоналом, операційний менеджмент, інноваційний менеджмент, управління проектами, конфліктологія, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент, ситуаційний менеджер, методи та технологія прийняття управлінських рішень тощо.

Залежно від обраної спеціалізації студенти опановують цілу низку навчальних дисциплін, вивчають специфіку технології, організації та управління в обраній галузі. Нині найбільшим попитом користуються такі спеціальності, як Менеджмент підприємницької діяльності, Економіка та управління бізнесом, Менеджмент туризму та готельного бізнесу, Медичний та фармацевтичний менеджмент, Екологічний менеджмент, Будівельний менеджмент.

Таким чином, менеджер організацій — це унікальна професія. Менеджер — це найманий професійний управляючий підприємства; фахівець у галузі управління виробництвом. А менеджмент — це управління, завідування, організація, сукупність сучасних принципів, методів, коштів і форм управління виробництвом і збутом продукції з метою підвищення їхньої ефективності й збільшення прибутку. Ця професія потребує постійного вдосконалювання знань, розвитку практичних навичок швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються, підвищеного інтересу до самоосвіти, високого рівня самодисципліни. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу ефективність реалізованої практичної діяльності.

Тож якщо ви відчуваєте у собі цей потенціал — на вас чекає цікава і перспективна професія.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com