Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Забезпечити ринок професійним кадровим ресурсом

Програми MBA (Master of Business Administration) в усьому світі — найсерйозніша ланка в підготовці менеджерів-професіоналів. Саме на програмах MBA вчать менеджменту найбільш професійно та повно.

MBA (Майстер ділового адміністрування) — це не вчений, а професійний ступінь, що знаменує собою підготовленість людини до самостійної роботи на управлінських посадах у державних та комерційних організаціях. Отримана на програмі кваліфікація дає випускникам право на здійснення будь-якого виду професійної діяльності і заміщення управлінських посад.

Спеціаліст, який пройшов підготовку за програмою MBA, акумулюючи та інтегруючи знання по функціональних розділах управління, враховуючи тенденції розвитку внутрішнього і зовнішнього середовища компанії, має бути здатним до формування власного бачення перспектив розвитку підприємства в цілому, визначення шляхів оптимізації використання всіх наявних ресурсів для досягнення поставлених стратегічних цілей. Донедавна, щоб отримати ступінь майстра ділового адміністрування, необхідно було їхати за кордон; тепер же програми MBA пропонують і вітчизняні ВНЗ. Управлінців вищої ланки готує і найбільший серед вітчизняних вищий навчальний заклад недержавної форми власності — Міжрегіональна Академія управління персоналом. Про бізнес-освіту в МАУП, а також проблеми та перспективи її розвитку на вітчизняному ринку розмовляємо з Володимиром Яровим, проректором з інновацій, генеральним директором Телеуніверситету Міжрегіональної Академії управління персоналом.

- Володимире Іллічу, як би Ви в цілому охарактеризували нинішній стан вітчизняної системи бізнес-освіти?

- Сучасний стан української бізнес-освіти, як і освіти в цілому, відповідає етапу економічного і соціального розвитку, на якому перебуває українське суспільство. Порівняно з бізнесом, освіта в більшості випадків залишається значно консервативнішою. Але поступово зникає такий підхід до навчання, за якого важливо тільки отримання диплому як єдиного індикатора освітнього рівня. Нині і студенти ВНЗ, і слухачі бізнес-шкіл вимагають отримання якісних знань і умінь для їх подальшого практичного використання в бізнесі.

Престиж вищої освіти в суспільстві такий високий, що у людини з дипломом часто формуються завищені амбіції і кар’єрні запити, які не відповідають ні рівню його знань, ні реаліям ринку праці. Працедавець чекає від нього зовсім іншого — готовності стартувати з нижніх сходинок корпоративної ієрархії і спочатку задовольнитися невисоким рівнем зарплати. І вирватися з цього кола можна, збільшивши участь бізнесу в процесі навчання.

- А яка ситуація в сегменті бізнес-освіти? Можете більш детально охарактеризувати «розстановку сил» в столиці і регіонах?

- Цей сегмент, на мою думку, найдинамічніший на освітньому ринку. І такому стрімкому розвитку цієї сфери послуг сприяли ринкові відносини, гостра потреба в ефективному управлінні, вимушений перехід наукових та інженерних кадрів у бізнес.

Посилився інтерес до отримання бізнес-освіти серед компаній з регіонів. Дедалі більше підприємств, переважно з Донецької, Дніпропетровської, Харківської областей, направляють працівників на навчання до Києва, західна частина України обирає між Києвом та Львовом. Дехто замовляє проведення корпоративних програм на місці. Проте в цілому ринок бізнес-освіти в регіонах перебуває на початковій стадії і відстає від столичної на 5-7 років.

- Словом, ринку до насичення ще далеко — попит все ще високий?

- Насиченість ринку на сьогодні важко охарактеризувати передусім через наявність на ньому великої кількості компаній, які подають свої послуги як освітні. Ведучі ж освітні заклади відзначають збільшення попиту на бізнес-програми, крім того, спостерігається постійна активність початківців-конкурентів, що свідчить про динаміку розвитку і ненасиченість ринку. Освіта в короткі терміни (тренінги, семінари) і довготермінові програми нині практично однаковою мірою популярні серед бізнесменів. Попит на бізнес-освіту в Україні формувався у зв’язку з об’єктивними причинами: водночас з розвитком ринку і бізнесу зростала потреба в нових знаннях. А щоб отримати їх на Заході, потрібно щонайменше досконало знати англійську мову, мати можливість виїхати за кордон на 1,5 — 2 роки та мати необхідну для цього суму.

- Як Ви оцінюєте рівень місцевих бізнес-шкіл? Чи мають вони якісь родзинки-переваги перед західними, без сумніву, більш досвідченими й іменитими аналогами?

- Можу констатувати досить високий рівень наших бізнес-шкіл. Як основну перевагу варто назвати адекватність потребам вітчизняного ринку. Що ж до цінової політики, то для українських бізнес-шкіл вона не може бути надто дешевою, оскільки до консультування та навчання приваблюють підготовлених і таких, які мають досвід практичної діяльності, спеціалістів у сфері менеджменту. Витрати бізнес-шкіл досить високі в цьому разі. Середні розцінки на вітчизняні програми МВА — близько 10 тис. дол. Практично всі МВА-програми, які пропонують українські бізнес-школи, розроблялися разом із західними університетами. А на викладання окремих курсів всі школи запрошують іноземних спеціалістів.

- Висловіть свою думку: який контингент обирає західні бізнес-школи, а хто все-таки надає перевагу навчанню без відриву від виробництва?

- Найчастіше студентами іноземних ВНЗ стають власники великого бізнесу, які прагнуть підвищити не тільки рівень знань, а й престиж. Вітчизняні МВА-програми обирають ті, для кого важливо вчитися без відриву від виробництва, хто планує робити кар’єру в Україні. Небагато хто з українських топ-менеджерів може покинути свій бізнес навіть на рік стаціонарного навчання за кордоном. Сьогодні практично всі державні і комерційні навчальні заклади пропонують або програми класичної другої вищої освіти, або бізнес-навчання, зокрема МВА. Одним з лідерів на ринку освітніх послуг є Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП). Заснована в 1989 році, вона є одним з найбільших українських вищих навчальних закладів, пропонує широкий вибір програм вищої і бізнес-освіти, підготовки та перепідготовки управлінських кадрів.

Реалізовувати свої цілі МАУП дає змогу розширена інфраструктура, яка функціонує і в Україні, і за її межами. Нині до складу Академії входить три університети: Президентський, у складі якого діє  Науково-дослідний інститут міжнародної освіти і проблем управління, Всеукраїнський університет, який об’єднує 43 відокремлених структурних підрозділів, а також Міжнародний відкритий університет з 18 зарубіжних підрозділів Академії.

Більшість науково-педагогічних кадрів МАУП мають науковий ступінь, вирізняються чудовими викладацьким якостями і значним досвідом у професійній сфері. Все це дає можливість надавати високоякісні послуги не тільки в сфері класичної вищої освіти, а й у сфері такої популярної нині бізнес-освіти.

- Чи є якійсь відмінності між бізнес-освітніми програмами державних та приватних ВНЗ?

- Мені здається, що бізнес-освіта в недержавних ВНЗ має певні переваги порівняно з державними закладами освіти. Найперше, основний акцент робиться не на теорії, а на практиці. Крім того, чимало програм розробляється в кооперації з міжнародними партнерами, і по завершенні навчання можна отримати міжнародну кваліфікацію.

Програми, які пропонують столичні ВНЗ, досить різні і передбачають навчання спеціальностям, які мають найбільший попит. Так, у МАУП можна освоїти менеджмент, економіку і підприємництво, соціологію, психологію, політологію, правознавство, комп’ютерні науки, і не тільки на традиційних формах підготовки, а й на основі дистанційного навчання (через інтернет), а також за програмами, які враховують базову освіту слухача.

Однією з актуальних проблем є проблема правильного вибору бізнес-школи. За розміщеними на багатьох інтернет-ресурсах рейтингами українських бізнес-шкіл можна побачити, що цей список складається за великим рахунком всього з 10-15 найбільших і найсерйозніших шкіл. До них можна зарахувати і Вищу школу управління (ВШУ) при Міжрегіональній Академії управління персоналом.

Принципи розвитку і функціонування ВШУ відображені у філософії програми МВА, яка базується на ідеї всебічної оптимізації діяльності управлінців. Цього досягають через надання максимуму актуальної інформації і практичних моделей формування активної позитивної орієнтації в бізнесі.

Унікальністю програми МВА «Найкращі практики» є органічне поєднання світового досвіду бізнес-освіти і сучасних вітчизняних розробок. Центральною частиною підготовки є коучінг-програма. Коучінг, як особливий шлях оптимізації особистісного потенціалу, є перспективним напрямом розвитку топ-менеджерів. Специфіку цієї коучінг-програми становить формування «коуча в собі», тобто самокоучінг.

Решта переваг програми — наявність актуальних спеціалізацій, модульний формат навчання, апробація знань і практичні проекти, які проводять на базі реальних підприємств, коучінг робочих груп слухачів та консультаційні послуги професіоналів з тих підприємців та бізнесменів-практиків, які безпосередньо керують практичними проектами. Суттєвим плюсом є унікальне співвідношення ціни програми та її якості.

Диплом, який видають по завершенні навчання, сертифікований у Бюро Міжнародної сертифікації (SYSTEM OF INDEPEN­DENT SERTIFICATION, Ca­nada), що підвищує його конкурентоспроможність не тільки в межах України, а й за кордоном. Крім того, слухачі мають змогу отримати диплом державного зразка відповідно до спеціалізації.

Таким чином, у результаті такого стрімкого розвитку МВА в Україні з кожним роком дедалі більше з’являється спеціалістів високого рівня, що в майбутньому має привести до позитивного симбіозу розвитку економіки та інших галузей з професійними кадровими ресурсами.

Записав
Богдан Войтенко

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com