Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ТУТ ВЧАТЬ ПЕРЕМАГАТИ!

Із сивої давнини українська нація славилася своїми звитяжними воїнами-козаками, вірними захисниками Батьківщини і простого народу. Під час руїни і занепаду вони підняли прапор Козацької держави Богдана Хмельницького.

За три роки створили могутню фінансово-економічну базу козацьких зимівників, досвід організації яких в новітню епоху втілився у фермерських господарствах європейського зразка.

Сучасні фірми і підприємства знаходяться в умовах жорсткої конкуренції. Тому вони потребують потужних елітарних воїнів-менеджерів, воїнів-організаторів-управлінців, які у бізнесі, як на полі битви, здатні ВИГРАТИ  І ПЕРЕМОГТИ!

Цьому навчають в Українському військово-козацькому інституті імені Великого князя Святослава Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Поєднуючи традицію і найдосконаліші методи управління, козаки-студенти отримують фах: менеджер організації зі спеціалізаціями «Менеджмент організації  місцевого самоврядування» та «Менеджмент регіонального і державного управління».

Крім того, в інституті навчають за спеціалізаціями: «Безпека діяльності організацій та установ», «Соціологія місцевого самоврядування та державного управління», «Системи і технології організації місцевого самоврядування».

Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр, спеціаліст, магістр, а також перепідготовка спеціалістів на базі вищої освіти, тобто розпочати навчання можна з будь якого рівня освіти. Під час навчання студенти забезпечуються гуртожитком, підручниками та військово-козацькою формою.

Усі випускники Українського військово-козацького інституту імені Великого князя Святослава Міжрегіональної Академії управління персоналом отримують диплом державного зразка за найвищим четвертим рівнем акредитації. При МАУП працює Центр по працевлаштуванню випускників, який допомагає зорієнтуватися на ринку праці.

До основних пріоритетів освітньої діяльності Українського Військово-Козацького інституту муніципального менеджменту та місцевого самоврядування ім. Святослава Хороброго належать модернізація вищої освіти відповідно до положень Болонської декларації, орієнтація на позитивний кінцевий результат: підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Усвідомлюючи нагальну потребу в реформуванні системи вищої освіти з метою її наближення до єдиних європейських вимог, в Українському Військово-Козацькому інституту муніципального менеджменту та місцевого самоврядування ім. Святослава Хороброго проводиться відповідна робота щодо регламентації організації навчального процесу в умовах входження до єдиного європейського освітнього простору.

З метою надання можливості самостійного вивчення дисциплін розробляються методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисциплін, а також оновлюються навчальні програми з дисциплін, які є основою для навчального процесу з спеціальностей та спеціалізацій.

Ми забезпечуємо найкращі умови навчання для наших студентів і дбаємо про їхнє майбутнє.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com