Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Основа розвитку суспільства

Історія розвитку людського суспільства доводить, що держава бере на себе місію захисту суспільства тоді, коли воно заявляє про свої права на захист. Тільки живий природний імпульс та народна ініціатива здатні підняти імунітет нації та стати внутрішнім глибинним джерелом поступового розвитку країни. За суспільством, народом як джерелом влади має залишатися останнє слово. Чітко і твердо громадською думкою та волею народу слід визначити напрям гармонійного розвитку країни, для якої вищим благом життєдіяльності має стати не тільки створення матеріального комфорту, а й культура життя людини, її внутрішнє вдосконалення та розвиток.

Тому найсуттєвішим завданням нині є розвиток мислячого, свідомого суспільства, яке розуміє, що паралельно із задоволенням матеріальних інтересів слід активно працювати у напрямі пробудження та реалізації духовно-культурних потреб людини. Ці потреби мають розглядатися не в площині розважальної індустрії, шоу-бізнесу та дозвілля. Питання культури, етики, науки, освіти та мистецтва мають стати найпріоритетнішими напрямами розвитку України. Цінність країни має визначатися рівнем розвитку культури, гуманністю суспільства, соціально-психологічним комфортом. Цінними є знання людини, її внутрішня культура, інтелект, добрий настрій та якість праці.

Це має зрозуміти і визнати насамперед інтелігенція. Вона має стати творцем та носієм культури, рушійною силою нової науки, яка зіграє величезну роль в утвердженні шляху України — того єдиного історичного шляху, потенціал якого відповідає духу народу, зумовлюється територіальною визначеністю і може бути реалізований його творчістю. Шлях цей пролягає через Культуру. Бо саме Культура є серцем людського суспільства. Саме Культура є тією універсальною ідеєю, яка об’єднає Україну в ім’я освітнього подвигу, в ім’я покращення та оздоровлення життя.

Пріоритет Культури та гуманізму на всіх рівнях стає об’єктивно неминучим. Гуманізм відповідає ментальності української нації, а ідея Культури — ідеї людської досконалості. Тож прийняття Високих Цілей для України — найважливіша проблема, вирішення якої відкриває величезний простір для того, щоб проявився національний характер та здійснилися сміливі задуми.

До цього нас зобов’язує аналіз поглядів філософів-гуманістів та узагальнення сучасних наукових розробок. Вони дають змогу зробити висновок важливого світоглядного характеру, який відповідає базовим основам народної культури України та традиційній українській філософській думці із їхнім тяжінням до етичної проблематики: феномен людини не слід обмежувати біологічними та соціальними потребами, це призводить до викривлення справжніх мотивів її ціленаспрямованої діяльності. Людина — частина Космосу, все її життя, як і життя суспільства, обумовлюється космічною енергією. Розвиток людини суспільства, хід історії — природний космічний процес. Таке розуміння Природи, Космосу, людини і суспільства є основою наукового світогляду майбутнього, який переорієнтовує мислення людей на духовно-моральні цінності космічного порядку, перевертає і кардинально змінює наші уявлення про світ і людину, приводить до розуміння того, що людство має узгодити свої прагнення з глибинною течією еволюції, законами Природи, Космосу.

Щоб вижити, необхідно вдосконалити механізм еволюції самої людини — її мислення та свідомість, які формуються навколо зерна духу. Це потребує цілеспрямованих дій колективного інтелекту населення та його самоорганізації, здійснення життєтворчої та культуротворчої місії інтелігенції, примноження її інтелектуально-наукового, духовно-етичного та художньо-естетичного потенціалу. Духовний розвиток особистості великою мірою визначається її вихованням та освітою.

Головним ресурсом України є людський потенціал. Тому ідея пріоритету прав і безпечної життєдіяльності людини — головна для соціально-економічного, політичного і культурного розвитку, вона є основою соціального прогресу і стратегічною метою існування всього цивілізованого людства. Історичною трагедією України стала відсутність протягом віків національної аристократії, здатної осягти, донести до свого народу та реалізувати національні інтереси своєї країни, утримати її в центрі європейського та світового цивілізаційного процесу. Як наслідок, менталітет українського народу формувався без головного чинника, потрібного для творення державності та культурного розвитку на вищому рівні. Це також спричинило багатовікову політичну безпорадність української нації.

Нинішня проблема України — це брак мислячої, соціально відповідальної національної еліти. Україна потребує провідників нації, спроможних піднятися над своїми корисливими інтересами, осягти фундаментальні тенденції розвитку сучасного світу та запропонувати своєму народу шлях, що веде до майбутнього, а не назад, в «дике» минуле. Сучасна українська національна еліта має передусім уяснити: в чому суть епохи? Тобто, в чому полягають виклики та тенденції нинішнього етапу світової історії? А також, хто ми такі і де наше місце в цьому світі в цей історичний час? Тому не випадковим було створення в Міжрегіональній Академії управління персоналом, що готує майбутню еліту суспільства, Українського народного університету.

Головне завдання діяльності університету — формування і розвиток мислячого та свідомого суспільства, яке розуміє, що сьогодні знання — це засіб забезпечення майбутнього собі та своїм нащадкам. УНУ створено задля підвищення рівня знань населення, його культурно-освітнього рівня, політичної культури і національної свідомості. Сьогодні це вимога часу і потреба кожного свідомого громадянина. Український народний університет є осередком навчальної діяльності, який дає кожному сучасні практичні знання, те, що сьогодні необхідне для людини, яка хоче досягти успіхів у сфері бізнесу, підприємництва та політики. Під час навчання слухачі отримують сучасні знання, практичні рекомендації кваліфікованих економістів, психологів, юристів, політологів, управлінців. Навчальний процес здійснюється у формі вечірнього навчання. Ця форма є найбільш гнучкою і динамічною, вона здатна реагувати на зміни в суспільному житті і дає змогу опанувати матеріал за порівняно короткий термін. Задля ефективного засвоєння матеріалу з урахуванням індивідуальних можливостей слухача і на підставі попереднього рівня його підготовки навчальний процес організовується на основі і традиційних лекцій, і семінарських занять, і у формі бесід, загальних дискусій, круглих столів тощо. З метою активізації навчальної діяльності при Українському народному університеті створено Дискусійний клуб, засідання якого відбуваються у 20-х числах кожного місяця, запрошуються всі охочі. Тут розглядаються актуальні проблеми минулого, сучасного та майбутнього України. Сьогодні в Українському народному університеті діють 12 факультетів: антропології, управління суспільним розвитком, українознавства, культурно-просвітницький, психологічний, етнополітичний, економічний, інформаційних технологій, менеджменту, управління персоналом, муніципального менеджменту. Для удосконалення рівня знань слухачів створено короткочасні курси-тренінги з психолого-управлінського консультування, тренінги з управління персоналом та самоменеджменту, комп’ютерні та мовні курси. Викладають в Українському народному університеті доценти та професори, досвідчені науковці та практики. У різних куточках України при кожному відокремленому структурному підрозділі МАУП створено відділення Українського народного університету. Найпотужніші — у Луганську, Львові, Донецьку, Луцьку, Хмельницькому, Сєвєродонецьку, Кам’янець-Подільському, Вінниці, Горлівці.

Сьогодні настав час усвідомити, що побудувати в ринковому світі самостійну Українську державу — це насамперед забезпечити її інтелектуальну самостійність, яка не дасть їй перетворитися на ринок малокваліфікованої робочої сили. В умовах великої конкуренції та шаленого економічного тиску інтелектуальна самостійність України — це один з пріоритетів роботи Українського народного університету МАУП, який має об’єднати націю. Інтелектуальна самостійність України головним чином залежить від рівня розвитку національної освіти, науки і культури, патріотизму та високої активності до здобуття і відтворення нових знань. Саме тому провідну роль має відігравати національна духовна еліта, передусім наукова, технічна, освітянська, мистецька. До неї насамперед належить Міжрегіональна Академія управління персоналом та Український народний університет як заклад, що реально займається проблемами суспільного розвитку України, створенням нових інформаційних продуктів, нагромадженням нових знань, ідей, проектів тощо.

Олена Макеєва,
Український Народний університет

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com