Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Конституційні збори — крок у майбутнє

Полiтичнi партiї та органiзацiї, що не беруть участi у виборах, iнiцiюють скликання Конституцiйних зборiв.

Як повiдомив голова партії «Нова сила», голова оргкомiтету зi скликання зборiв Юрiй Збiтнєв, учасники оргкомiтету пропонують лiдерам громадських органiзацiй, полiтичних партiй, громадським дiячам узяти участь у засновницькiй конференцiї зi скликання зборiв i пiдписати Новий Суспільний Договiр, який стане основою для нової Конституцiї в державi.

За словами голови Української Консервативної партії Миколи Сенченка, В державі вiдсутня законодавча влада, а дiяльнiсть судової та виконавчої гiлок влади дестабiлiзована i дискредитована. «На пiдставi 5-ої i 69-ої статей Конституцiї ми iнiцiюємо проведення загальнонародних Конституцiйних зборiв, на яких буде ухвалено нову Конституцiю України згiдно з Новим Суспільним Договором», — наголосив він..

Новий Суспільний Договір базується на трьох принципах:

1) збiльшення чисельностi корiнного населення країни та якостi його життя,

2) персональна вiд­повiдальнiсть усього вищого керiвництва за результати своєї дiяльностi,

3) народний контроль за дiяльнiстю держави.

«Ми звертаємося до лiдерiв громадських органiзацiй i полiтичних партiй, державних i громадських дiячiв iз пропозицiєю пiдписати цей Новий Суспільний Договiр, який визначить якiсно новий рiвень вiдносин мiж владою i суспiльством, забезпечить ефективну розробку i ухвалення Конституцiйними зборами нової Конституцiї України», — зазначив М.Сенченко.

Вл. інф.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com