Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Істина буде встановлена!

Прокурору Запорізької області
Кулакову В.В.

 ЗАЯВА

29 серпня 2007 року на адресу Міжрегіональної Академії управління персоналом, далі — МАУП, надійшов лист прокуратури Запорізької області №07\1-2846-07 від 20.08.2007 року, яким повідомлено про результати розгляду нашого звернення з приводу порушення вимог законодавства службовими особами Запорізького інституту МАУП та з інших питань.

Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що під час проведення перевірки прокуратурою Запорізької області не в повному обсязі досліджено всі факти, які мають значення для всебічного та об’єктивного розгляду нашого звернення та встановлення істини, а саме:

у своєму листі № 07\1-2846-07 від 20.08.2007 року прокуратура Запорізької області встановила, що 4 травня 2007 року та 17 травня 2007 року за ініціативою директора Запорізького Інституту МАУП В.Толока було проведено збори, на яких він роз’яснив, що МАУП не виконує умови контрактів, не видає дипломи державного зразка. У зв’язку з цим студентам зазначеного вищого навчального закладу було запропоновано написати заяви про переведення до Запорізького національного технічного університету на умовах контракту. Під час проведеної перевірки встановлено, що досі жоден студент ЗІ МАУП не зарахований до ЗНТУ за переведенням.

Однак під час проведення перевірки не було взято до уваги той факт, що студенти Запорізького інституту МАУП заяви про відрахування та дострокове розірвання контракту за власним бажанням не писали, всі заяви надруковано і до них лише вписано такі дані: прізвище, ім’я, по батькові, спеціальність, спеціалізація, форма навчання, дата подання заяви та особистий підпис, що суперечить вимогам чинного законодавства. Тим часом у заявах студентів йдеться про відрахування із ЗІ МАУП та дострокове припинення контракту за власним бажанням, питання ж про їхнє переведення із ЗІ МАУП до ЗНТІ у вказаних заявах не порушувалося, саме тому під час проведення перевірки не було виявлено фактів зарахування студентів ЗІ МАУП до ЗНТУ за переведенням.

Щоб полегшити процедуру переведення студентів із ЗІ МАУП до ЗНТУ навмисне було запропоновано саме таку форму заяв про відрахування та дострокове розірвання контракту, оскільки вона надає можливість провести процедуру поновлення колишніх студентів ЗІ МАУП до складу студентів ЗНТУ без будь-яких узгоджень з ректором МАУП. Тим часом в порушення вимог Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15.07.1996 року, поновлення до складу студентів здійснювалося без належного оформлення відповідних документів, передбачених п. 22 вказаного Положення, а саме: академічної довідки встановленої форми. Академічні довідки встановленої форми не видавалися у зв’язку з тим, що заліково-екзамена­ційні відомості та іншу навчальну документацію було викрадено, а, згідно з п.28 Положення «Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», до особової справи студента (переведеного з іншого вищого закладу освіти або поновленого) вкладаються: виписка з наказу про зарахування, заява, академічна довідка».

Крім того, під час проведення перевірки ми надали копії відповідних заяв студентів та їхні заяви з приводу підробки їхніх підписів під заявами про відрахування, а також їхні пояснювальні записки з цього приводу. Ці документи свідчать про те, що мали місце факти підробки заяв про відрахування і дострокове припинення контракту за власним бажанням, а також підробка підписів під ними.

Всі викладені вище факти під час проведеної перевірки не були з’ясовані, тож необхідно провести додаткову перевірку, аби всебічного та об’єк­тивно розгляуути наше звернення та встановити істину у цій справі.

Додатково повідомляємо, що Господарський суд Києва своєю Постановою у Справі № 24\735-А від 08.06.2007 року задовольнив позов МАУП до Міністерства освіти і науки України, визнав неправомірною бездіяльність суб’єкта владних повноважень та зобов’язав його видати дипломи особам, які закінчили навчання в МАУП у 2005\2006 навчальному році (всього 4 655 дипломів), відповідно до листа-вимоги від 25 липня 2006 року №3882. Вказана Постанова вступила набрала чинності, нині відкрито виконавче провадження про примусове виконання.

Враховуючи викладене вище, керуючись Законом України «Про прокуратуру»,

ПРОШУ:

Провести додаткову перевірку за нашим зверненням з приводу порушення вимог законодавства службовими особами Запорізького інституту МАУП з урахуванням викладених у нашій заяві фактів.

Ректор МАУП
М.Ф.Головатий

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com