Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Микола Цимбал: «У НАС НАВЧАЮТЬСЯ ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ З 24 КРАЇН СВІТУ»

Спілкуючись з проректором МАУП з міжнародних зв’язків генеральним директором Міжнародного Відкритого Університету Миколою Цимбалом, мимоволі ловимо себе на думці, що він належить до тих людей, які в своїй роботі вміло поєднують набутий досвід, професіоналізм, уміння налагоджувати творчі контакти, дружні зв’язки з колегами далеко за межами нашої країни.

На жаль, в нашому базарно-ринковому сьогоденні навіть найближчі дружні стосунки не так вже й часто конвертуються в практичну життєву площину. Але, очевидно, й сьогодні для налагодження хистких містків єднання у нашому розламаному й розтягнутому по різних державних формуваннях пострадянському просторі потрібні фахівці, особливо в сфері міжнародної діяльності ВНЗ, де аж ніяк не обійтись без тонкої матерії взаєморозуміння, знаходження спільних знаменників в освіті й культурі незважаючи на всі політичні, штучно інспіровані непорозуміння між різними державами Євразійського та Східноєвропейського простору.

Тому й запитання до Вас, Миколо Івановичу, полягають не лише в тому що являє собою міжнародна служба МАУП, а скоріше в тому, як людям, які працюють у цій службі, вдається знаходити порозуміння зі своїми колегами в таких різних сьогодні державах?

— Як це не дивно, але люди культури й освіти чомусь завжди набагато легше знаходять порозуміння, ніж наші політики. І це підтверджує щоденна практика діяльності міжнародної служби Академії, що її представляє Міжнародний Відкритий Університет (МВУ) ім. Конфуція МАУП. До його складу входить Міжнародний підготовчий інститут (МПІ) ім. Манаса, департамент розвитку та змісту міжнародної освіти.

У складі МПІ діють деканат з роботи з іноземними студентами, кафедри гуманітарних та природничих дисциплін, відділ з питань реєстрації та обліку іноземних студентів. На Міжнародний підготовчий інститут покладаються, згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України, обов’язки приймальної комісії для іноземних громадян, які бажають навчатися у МАУП. МПІ відповідає в Академії за організацію всього навчально-виховного процесу, опікується іноземними громадянами, які вчаться в інститутах Президентського університету МАУП. Наш інститут здійснює також набір молоді із зарубіжних країн на навчання в МАУП, її аспірантурі й докторантурі, забезпечує рекламу Академії за кордоном.

Тому й добираємо в службу міжнародних зв’язків Академії людей, які мають досвід роботи в організації навчально-виховного процесу з іноземними громадянами, володіють іноземними мовами, уміють налагоджувати зв’язки з партнерами за кордоном і готувати проекти документів про встановлення взаємовигідного співробітництва МАУП із зарубіжними ВНЗ та іншими організаціями, знають, як налагодити діяльність закордонних філій, навчально-консультаційних центрів, можуть забезпечити дистанційне навчання. За активної участі департаменту розвитку та змісту міжнародної освіти були укладені перші угоди МАУП із закордонними ВНЗ про створення центрів МАУП у Молдові (Тирасполі) і на Камчатці, які розпочали свою діяльність у 1999 році. Нині Академія відкрила 14 закордонних навчально-консультаційних центрів. Крім названих країн центри працюють в Азербайджані, Білорусії, Болгарії, Латвії, Польщі та в Чехії. Уже цього року підписані відповідні угоди та ведеться підготовка до набору студентів у новостворюваних центрах у Китаї, Вірменії, Ростові, Гуково та інших містах Південного федерального округу Російської Федерації. В системі МАУП сьогодні навчається близько двох тисяч іноземних студентів та аспірантів, враховуючи студентів-іноземців в інститутах Президентського університету.

Однак не можна сказати, що діяльність МВУ сьогодні безхмарна, а шлях його розвитку встелений пелюстками троянд. Складні і часом надто важкі проблеми існують практично в кожній країні, де діють наші центри, часто через те, що МАУП в умовах постійного пресингу МОН України намагається поширювати освітянську діяльність за кордоном, особливо в місця компактного проживання вихідців з України чи там, куди сьогодні їде працювати українська молодь. Там вона могла б дістати можливість паралельно з роботою за кордоном отримувати й освіту. Скажімо, в Росії, де найбільше людей означених категорій, проблемою є і невирішеність питання щодо затвердження Кабінетом Міністрів України підписаної навесні 2002 році міжурядової угоди про взаємне функціонування філій та представництв ВНЗ на територіях Росії та України, котра, до речі, затверджена урядом РФ ще влітку того ж року. Українськими ж урядовцями згадана угода долучена до пакету двосторонніх угод, завдяки чому виторговуються певні вигоди. Можливо, нашим урядовцям видніше, але мені здається, що навряд чи доцільно пов’язувати питання освіти й культури, наприклад, з економічними проблемами, тим більше, коли це йде на шкоду багатьом людям, які хотіли б отримувати дипломи державного зразка про вищу освіту за кодоном  в українському ВНЗ.

З викладеного випливає, що наші урядовці не дуже зацікавлені в експорті освітянських послуг, не дбають про підвищення іміджу України як великої освітянської держави, що має значний навчальний і науковий потенціал, зрештою, про вихідців з України, які опинилися за кордоном, зокрема в Росії та країнах Східної Європи.

— Виходить, що так. І нашим урядовцям, котрих, можливо, цілком правомірно тривожить активна позиція російських ВНЗ, що відкривають свої філії у східних областях України та в Криму, необхідно виважено підходити до цього питання і таки подати на затвердження Кабміну згадану міжурядову угоду, хоча б з тих міркувань, що це потрібно багатьом українцям, що навчаються сьогодні в закордонних представництвах МАУП у Росії. А решту нехай вирішує ринок освітніх послуг та здорова конкуренція з російськими ВНЗ, яку МАУП сьогодні успішно витримує.

Але це лише одна проблема нашої діяльності. Значна увага приділяється міжнародною службою МАУП питанням якомога ширшого залучення до навчання в Академії іноземних студентів з різних країн. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності Міжнародний підготовчий інститут ім. Манаса здійснює довузівську підготовку студентів з Ірану, Китаю, Алжиру, Індії, В’єтнаму, Лівії, Туреччини, Південної Кореї, Єгипту, Палестини, Йорданії, Еквадору, Сирії. У 2005-2006 навчальному році до МПІ зараховано 186 іноземців з дев’яти країн світу, котрі тут вивчають українську чи російську мову, опановуючи спеціальну термінологію з математики, хімії, економіки, географії, культурології, інформатики, біології та інших дисциплін залежно від обраного майбутнього фаху.

Паралельно з організацією навчального процесу, наукової роботи, дозвілля та побуту іноземних студентів МВУ здійснює також набір на навчання студентів-іноземців до інститутів Президентського університету МАУП. Група громадян Китаю, Росії, Естонії розпочала навчання в Українсько -російському інституті менеджменту та бізнесу ім. Б. Хмельницького у 2001 році. Сьогодні в інститутах Президентського університету МАУП навчається 211 іноземців з двадцяти чотирьох країн світу. Повертаючись до своїх країн після одержання освіти так чи інакше вони поширюють правду про Україну, про її народ, його досягнення, почуття дружнього ставлення, які вони відчували в Україні. Це дуже важливо, тому що така їх, скажімо, інформаційна діяльність на батьківщині активно впливає на підвищення позитивно іміджу України на міжнародній арені.

З навчальним і виховним процесом тісно пов’язана наукова та науково-педагогічна діяльність колективу викладачів, який здійснює підготовку навчальних програм, підручників та навчальних посібників з довузівської підготовки для іноземних студентів. У 2005 році викладачі кафедр розробили та вдосконалили 18 навчальних програм з дисциплін, що вивчаються студентами в МПІ та інститутах Президентського університету. У видавництві МАУП вийшло 8 підручників. Для іноземних студентів проводяться олімпіади, «круглі столи», навчально-методичні семінари з питань вивчення української мови та культури, організовуються екскурсії до музеїв, театрів Києва, визначними місцями столиці, виїзди в інші міста України.

—  Які плани МВУ на ближчу перспективу?

—  Керівництво Академії, особисто Георгій Щокін, націлюють нас на вирішення низки перспективних питань. Такими є насамперед питання підвищення якості навчання студентів, збільшення набору іноземних громадян, розширення мережі навчально-консультаційних центрів та центрів дистанційної освіти МАУП за кордоном, про що йшлося вище, пошук авторитетних партнерів серед зарубіжних ВНЗ, участь у різних міжнародних проектах, у тому числі по лінії Міжнародної асоціації університетів, Європейської мережі дистанційного навчання, Інституту міжнародної освіти, членом яких є наша Академія.

Зараз розпочали роботу щодо організації студентських обмінів, зокрема у весняно-літній період. Найближчим часом будуть здійснені перші такі обміни з низкою зарубіжних ВНЗ. Наразі ве-демо пошук партнерів серед зарубіжних закладів освіти щодо здійснення обмінів викладачами, стажистами.

Досвід роботи, наприклад, Болгарського центру дистанційної освіти МАУП у м. Пернік показує, що в сучасних умовах цей напрям має гарну перспективу, особливо якщо враховувати законодавства низки європейських країн у галузі вищої освіти, які не дозволяють відкривати філії іноземних держав при своїх ВНЗ. Центри ж дистанційної освіти за кор-доном можуть вільно розвиватися. Хоча й тут є проблеми, які треба вирішувати за підтримки державних органів України.

Корисним напрямом роботи є створення у МАУП за підтримки посольств зарубіжних держав в Україні культурно-освітніх центрів. Кілька таких центрів уже працює в Академії.

Як член Міжнародної Кадрової Академії МАУП реалізує низку спільних проектів з цією міжнародною громадською організацією, зокрема в галузі надання освітніх послуг організаціям, окремим особам, впровадження новітніх форм навчання тощо.

Фахівцями МКА та МАУП на основі вимог Європейського Союзу роз-роблено комплект документів, призначених для підтримки та уніфікації дипломів про вищу та професійну освіти. Особливо це стане у пригоді тим, хто має намір продовжити своє навчання чи працевлаштуватися у європейських країнах. Сприяємо участі МКА як академічного спонсора в IV Київському міському конкурсі «Молодий підприємець року: діловій молоді громадське визнання» та в другому Всеукраїнському конкурсі «Молодий підприємець року», які проводитимуться Головним управлінням у справах сім’ї та молоді Київської міської державної адміністрації, Київським молодіжним центром праці та Радою молодих підприємців України за участі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. Переможці конкурсів нагороджуватимуться медаллю МКА «За ефективне управління». Як стало відомо, представник МКА увійшов до складу журі обох конкурсів.

Розмовляли
Ігор МАЛЕНЬКИЙ
та Григорій МАКСИМЕНКО

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com