Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Польський вчений захистив дисертацію у МАУП

Часто вчені сприймаються як «пустельники» - їхній погляд сягає у майбутнє і не зважає на сьогоднішній день, ці люди завжди занурені у світ книг, науки, експериментів і досліджень. Проте, це не завжди так. Іноді вчений – багатогранна і надзвичайно цікава особистість. Таким є Пьотр Валла – вчений з Польщі, який нещодавно захистив дисертацію у МАУП.

Філософ за фахом, він закінчив Університет імені Адама Міцкевича у Познані, а працював і конструктором в Металургійному інституті, і журналістом у журналі «Rzeczywistoњж», а зараз викладає філософію та польську мову у Вищій школі адміністрації і педагогіки у місті Познань. Нещодавно Пьотр Валла отримав звання «Викладач 2009 року» в Академії педагогіки і адміністрації в Познані.

Не менш різнобічними є захоплення Пана Валли, до яких він ставиться так само серйозно, як і до професійної і наукової діяльності. Зокрема, музика і театр мають таке ж важливе значення у житті вченого, як і філософія, і робота зі студентами. Адже він джазовий музикант, саксофоніст, піаніст і його ім’я внесли до Енциклопедії джазу.

Крім того, пан Валла - директор Театру пантоміми Peter Walla’s Free jazz theatre. А ще для цього вченого близьке не лише мистецтво, але і спорт – він чемпіон Польщі з шахів 1978 і 1979 рр.

Варто зазначити, що стаття про Петра Валлу увійшла до Енциклопедії «Британіка», тож його неординарність визнано і за кордоном.

Величезний досвід став основою для його наукової роботи. У 2008 році Пьотр Валла був зарахований до докторантури МАУП за спеціальністю «Соціологія культури». Фундаментальне дисертаційне дослідження на тему «Реабілітація праці як соціальної та моральної цінності в польській філософії та соціології культури ХІХ та початку ХХ ст. (Ц. Норвід – С.Бжозовський – Я.Корчак)» присвячене категорії «праці» і має важливе практичне значення, оскільки може бути використане в якості інформаційного джерела при розробці спецкурсів для студентів соціологічних та культурологічних спеціальностей.

Категорія праці, як соціально корисного і морально високого явища, рятівного у певному сенсі, розглянута автором дослідження на базі творчого спадку відразу трьох видатних представників польської філософії та соціології культури.

У своїй праці вчений доводить, що ці філософи прагнули подолати утилітарне сприйняття праці і обґрунтувати систему соціологічних поглядів, направлених на реабілітацію праці як соціальної цінності. Підкреслимо, що цей аспект особливо актуальний сьогодні – у скрутні часи для соціальної сфери, для працюючої громади, для суспільства взагалі. Адже саме під час кризи цінність праці як соціального явища підвищується як ніколи.

Варто вказати, що основні положення дисертації викладено у тридцяти наукових роботах, зокрема: «Труд і сенс як конститутивні риси цінності життя», «Віра і культура», «Філософія праці Норвіда» та інші. За результатами публічного захисту Спеціалізована Вчена Рада МКА, МАУП, МВУ присудила Пану Валлі науковий ступінь доктора філософії в галузі соціології.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com