Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Криза очима вчених

В Міжрегіональній Академії управління персоналом відбулася Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Шляхи подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи».

Конференцію підготували кафедри Україно-Арабського інституту між­народних відносин та лін­гвістики ім. Аверроеса з метою спробувати дати від­повідь на питання, якими є виклики світової кризи для світу, окремих країн, в тому числі і України, окремо.

Для участі в конференції були запрошені представники дипломатичного корпусу в Україні, вчені, аспіранти, студентська молодь МАУП. Зокрема участь у конференції взяли відповідальні дипломатичні працівники Малайзії, Республіки Іраку, Палестини, Сирійської Арабської Республіки, Хашемітського королівства Йорданія, Кувейту та інших країн.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся Ректор МАУП, доктор економічних наук, професор Захожай Валерій Борисович.

В центрі уваги учасників конференції було багато аспектів світової кризи в цілому та фінансово-економічної кризи зокрема. Так, проректор МАУП з наукової роботи, доктор політичних наук, професор М.Ф. Головатий виступив з доповіддю на тему: «Проблеми формування політичної системи суспільства в умовах соціальної трансформації», акцентуючи увагу на тому, що більшість проблем українського суспільства нині значною мірою детерміновані саме недосконалістю політичної системи українського суспільства. Доповідач акцентував увагу на тому, що подолання кризи, в тому числі і фінансово-економічної є можливим за умови вирішення трьох кардинальних проблем: наявності і послідовності реалізації антикризової проблеми; використання антикризового менеджменту та антикризових технологій.

Проблеми фінансово-економічної кризи і її вплив на міжнародну ситуацію детально розглянув у своєму виступі доктор наук, радник посла Палестини в Україні Муса Мубарак. Директор Україно-Араб­ського інституту між­народних відносин та лін­гвістики ім. Аверроеса доктор економічних наук Л.Б. Шостак виступила на конференції з повідомленням на тему: «Інтроверсія віртуального світу фінансів і перспективи подолання її наслідків в міжнародних економічних відносинах».

За світової економічної кризи суттєве значення мають різноманітні інтеграційні процеси, як засіб стабілізації економіки, не менш важливі також різноманітні соціоетнокультурні механізми тран­сформації економічної свідомості і поведінки в умовах подолання нас­лідків кризових явищ і процесів. Свою наукову точку зору щодо цих проблем висловили Н.М.Чернуха директор Науково-методичного інституту між­народної освіти та проблем управління, доктор педагогічних наук та
І. П. Бід­зюра — доктор політичних наук, директор Україно-Азербайджанського інституту соціальних наук і місцевого самоврядування Г. Алієва.

Виступаючи на конференції у різний спосіб ве­ли мову про те, що світова фінансово-економічна криза є реальною загрозою для національного суверенітету, єдності, унітарності України, як демократичної держави. Так щодо цих проблем було заслухано наукові пові­дом­лення О.М. Гончаренка -доктора історичних на­ук, завідувача кафедрою міжнародної інформації та журналістики УАІМВіЛ, доцента, кандидата географічних наук І.Г. Хільчевської, заступника завідуючого кафедрою міжнародних відносин Б.В. Бернадського, завідувача кафедрою міжнародних відносин УАІМВіЛ кандидата наук О.І. Дикарєва та ін. учасників конференції.

Тематика конференції засвідчила, як велику її актуальність, так і намагання вчених, практиків, працівників дипломатичного корпусу максимально глибоко їх осмислити, напрацювати реальні пропозиції щодо її подолання.

 

Микола Головатий,
проректор з наукової роботи МАУП

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com