Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Чому люди вірять у Бога?

Учені Оксфордського університету розпочали широкомасштабні між­дисциплінарні дослідження, мета яких — знайти наукову від­по­відь на питання: чому люди вірять у бога?

У завдання дослідників не входить пошук від­повіді на питання,  чи існує бог. Вчені намагаються з’ясувати,  чи є віра у вищу істоту природним явищем, властивим люд­ській ментальності, або ж це продукт виховання чи соціальної еволюції.

Дослідження, які проводяться Центром досліджень антропології й свідомості Оксфордського університету, стали можливі завдяки гранту на 1,9 міль­йона фунтів, наданому Фондом Темплетона. Проект  розрахований на три роки та включає й теоретичні розробки, і польові дослідження із залученням респондентів різного віку, освіченості й соціального статусу.

Реалізація цього наукового проекту припускає залучення методів етнології, еволюційної біології, психології, неврології, лінгвістики й комп’ютерних технологій. Особливу увагe вчені приділятимуть конфліктам на релігійному ґрунті, психологічному механізмі виникнення релігійного почуття й соціальної ролі релігії.

Керівник дослідницької групи психолог Джастін Барретт в інтерв’ю Радіо Свобода говорить, що відокремити природне в людині від привнесеного вихованням дуже важко: «Обидва ці феномени співіснують у єдності. Більшість людей думає, що залучення до релігії вимагає знайомства з її доктринами. Тому повсякденна свідомість найчастіше пояснює релігійність вихованням. Однак факти говорять і про протилежне: тільки значна психологічна схильність до віри в бога приводить до релігійності».

Барретт припускає, що релігійність — у самій природі людини: «Якщо, приміром, ви відправите двох різностатевих дітей, які не отримали ніякого релігійного виховання, на безлюдний острів, то згодом  отримаєте покоління людей з певними релігійними уявленнями. За своєю природою люди  схильні сприймати такі уявлення». 

Серед численних теорій походження релігії широке поширення знайшла гіпотеза, за якою релігія — природний продукт еволюції людини, щось на зразок побічного продукту його біологічного розвитку. Джастін Барретт вважає цю теорію цілком продуктивною й має намір продовжити її розробку у своєму проекті. Він впевнений, що природний відбір «наділяє людство певним інтелектуальним інструментом, за допомогою якого колективна свідомість дає поштовх до розвитку релігійних вірувань». 

Джастін Барретт вважає себе християнином, однак не пов’язує свою наукову діяльність із релігійною догматикою. Він автор книги «Чому ми віримо в бога?», у якій пояснює походження релігії особливостями дитячої психології. Дитяча віра у всезнання дорослих, думає Барретт, з віком зберігається, однак трансформується у віру в існування якоїсь вищої всезнаючої й всевидючої істоти, яка одухотворяється свідомістю. 

«Розгляд дитячих вірувань, — пояснює Барретт, — дає нам прекрасну можливість зрозуміти глибинні механізми виникнення релігії й специфіку цього процесу. Чим більше у ранньому віці ми досліджуємо свідомість дитини, тим достовірніші наші гіпотези походження багатьох культурних феноменів. Це дає нам можливість усвідомити зв’язок психічних і біологічних особливостей людської природи з культурними явищами, одним з різновидів яких і є релігія». 

Вольтер думав, що, якби релігії не було, її варто було б видумати, тому що людство без неї здичавіло б. Джастін Барретт впевнений, що релігію не можна виключати із громадського життя, «оскільки це природний прояв людської природи, людського поводження й частина соціальної організації людства».

Нагадаємо, у березні фонд Темплтона присудив 72-річному польському священикові й математикові Міхалу Геллеру найбільшу наукову премію за роботу, що надає побічні докази існування Бога.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com