Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Правову допомогу — кожному!

Студентський юридично-консультаційний центр «Центральна юридична клініка» є навчально-практичним підрозділом Інституту права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Діяльність «Юридичної клініки» є складником навчального процесу і має реалізувати навчальні плани Інституту права щодо створення умов для:

— закріплення та поглиблення знань студентів, здобутих при вивченні навчальних дисциплін;

— оволодіння студентів сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їхньої майбутньої професії;

— формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретної роботи в реальних умовах;

— вироблення творчого дослідницького підходу до професійної діяльності.

«Центральна юридична клініка» надає безплатну правову допомогу з питань: захисту конституційних прав і свобод громадян та організацій; цивільного, житлового, сімейного, трудового права та соціального забезпечення; правового регулювання підприємницької та інвестиційної діяльності; захисту прав молоді та неповнолітніх тощо.

Вже сьогодні студенти Центральної юридичної клініки Інституту права надають безоплатні консультації в «Правничих клініках» при Голосіївському, Святошинському і Дарницькому управліннях юстиції в Києві.

Діяльність у «Правничих клініках» є початковим етапом ознайомлення студентів із обраною спеціальністю, що дає змогу усвідомити цінність і значення отриманих теоретичних знань та оволодіти технікою застосування цих знань на практиці. Така форма навчання набагато цінніша за класичні практичні заняття, характерні для більшості навчальних закладів, оскільки дає змогу спілкуватися з малозабезпеченими верствами населення, які дійсно потребують юридичної допомоги, а також сприяє розвитку навичок спілкування, аналізу інформації, методами психології, які необхідні кожному юристу в його повсякденній роботі. З іншого боку, відбувається вдосконалення рівня правової освіти та культури населення, створюються належні умови для набуття громадянами правових знань, забезпечення їхнього конституційного права знати свої права та обов’язки.

Основними завданнями керівників у Центральній юридичній клініці є допомога студентам через процес практичного навчання набути знання і навички, необхідні для того, щоб стати здібними та кваліфікованими юристами, щоб зробити навчання студентів якомога ефективнішим і кориснішим.

Загальною метою є оволодіння методами, формами організації праці в галузі права. Важливо і необхідно сформувати на базі одержаних в Академії знань професійні уміння і навички, закріпити і поглибити теоретичні знання, навчитися застосовувати знання у практичній діяльності, набути необхідний досвід роботи. Також важливою метою є підвищення власної правової культури та професійної правової свідомості. Отже, проходження практики є важливим проміжним етапом між завершенням навчання у вищому навчальному закладі і початком трудової діяльності.


По вопросам регистрации предприятий, ООО, ТОВ, смены уставов и собственников следует обратиться в профессиональный юридический центр. Юристы центра оказывают юридические услуги по получению разрешительных документов и правовому сопровождению бизнеса. Если возникла необходимость закрыть предприятие, юристы центра подготовят документы для ликвидации и зарегистрируют в соответствующих государственных учереждениях пройдя все правовые процедуры.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com