Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Ліцей МАУП — гідна освіта з першого класу

Вже понад десять років у структурі Міжрегіональної Академії управління персоналом працює Ліцей, де навчають найменших вихованців Академії. Тут юні ліцеїсти здобувають необхідні знання та навички, які знадобляться їм при здобутті вищої освіти. Тут здійснюють не лише базову і професійну підготовку, а й навчають бути справжніми лідерами, мати активу життєву позицію та власну точку зору. Детальніше про Ліцей МАУП у розмові з директором Іриною Виговською.

1. Що таке ліцейна освіта? Чим вона відрізняється від навчання у загальноосвітній школі? Наскільки розвиненою є мережа ліцеїв, і наскільки доцільно та перспективно її розвивати?

Ліцей МАУП — це загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою, що забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді. Основним завданням Ліцею є підготовка юнаків і дівчат до подальшого навчання, зокрема і в Міжрегіональній Академії управління персоналом. Основна мета Ліцею — збагатити учнів знаннями понад державний мінімум, забезпечити ґрунтовну допрофесійну підготовку і подальше успішне навчання у вищих навчальних закладах, створити всі умови для самореалізації та всебічного розвитку особистості. Тому найголовнішим пріоритетом в організації навчально-виховного процесу нашого закладу є науковий підхід до управлінських, навчальних та виховних аспектів. Новий зміст навчання, впровадження сучасних інформаційних технологій, які зумовлюють формування пізнавальних інтересів учнів, глибше сприйняття і розуміння теоретичного матеріалу, систематичне, цілеспрямоване впровадження на уроках завдань творчого характеру, профільне навчання — усе це є важливим підґрунтям для розвитку здібностей і формування практичних навичок майбутніх спеціалістів.

Ліцей працює над розвитком творчих здібностей дитини з урахуванням її індивідуальних можливостей та соціальної ситуації цього розвитку.

Минуло 10 років з часу створення Академічного Ліцею. Попри всі перепони він став популярним і конкурентоспроможним на ринку освіти. Тут дбають про дитину, про її високу духовність та всебічний розвиток. Залежно від власних уподобань, здібностей, вибору майбутньої професії ліцеїсти вибирають один із профілів навчання (спеціалізації): управління малим бізнесом, основи соціально-правової роботи, інформаційні технології, філологія, міжнародні відносини, психологія, політологія. Навчальні плани визначаються своєю доцільністю і збалансованістю, оскільки системно забезпечують базовий і профільний зміст освіти.

Відділення Ліцею МАУП є у трьох столичних районах — Дніпровському, Дарницькому та Деснянському. Відділення розташовані таким чином, щоб максимально обмежити переїзд учнів з одного району до іншого, більш раціонально використати вільний час дітей та підлітків, створити кращі можливості для самопідготовки та організації відпочинку.

2. Що собою нині являє Ліцей МАУП? Якби Ви підбили підсумки роботи Ліцею за останній навчальний рік?

Ліцей працює в трьох районах Києва. Це 17 класів, у яких навчаються близько 300 учнів. Не тільки кияни, а й діти з інших регіонів України. У Ліцеї діє денна та дистанційна форми навчання. На основі іnternet-технологій учні 8 — 11 класів інших навчальних закладів можуть здобути більш глибокі знання з профільних дисциплін.

У нашому навчальному закладі працює талановитий викладацький колектив. Всього 50 вчителів, з них 22 вищої категорії, 4 вчителів-методистів, 4 старших вчителів. А також викладачі вищих навчальних закладів. У своїй роботі вони застосовують сучасні освітні технології, які забезпечують умови для пошукової та дослідницької діяльності, підвищують рівень навчальних досягнень ліцеїстів, готують випускників до зовнішнього незалежного оцінювання. Досвідчені педагоги дають не лише ґрунтовні знання, а й виховують почуття власної гідності. Викладачі створюють здорове соціальне середовище, навчають дітей здобувати нові знання, сприяють всебічному розвитку учнів.

Педагогічний колектив працює над науково-методичною проблемою: «Інноваційні технології у навчально-виховному процесі як засіб створення елітарної освіти». Науково-методичне забезпечення роботи Ліцею було одним з пріоритетних напрямів роботи адміністрації, всього педагогічного колективу. Стан та заходи щодо вдосконалення науково-методичної роботи визначаються річним планом роботи Ліцею, а також у наказі про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

Оснащено два нових комп’ютерних класи в Дніпровському та Дарницькому відділенняз, придбано інтерактивну дошку, обладнання для біологічного, хімічного та фізичного кабінетів. Викладачі використовують комп’ютерну техніку у вдосконаленні своєї творчої лабораторії, підготовці уроків. Створено колекції мультимедійних лекційних демонстрацій та інших навчальних матеріалів. Розроблено пакети тестів для тематичного обліку знань учнів. Протягом року створено кілька авторських програм методик навчання і виховання учнів. Педагогічний колектив запровадив струнку і послідовну систему вивчення профільних дисциплін.

3. Чим якісно вирізняється навчання в Ліцеї, якщо порівнювати з іншими навчальними закладами такої ж спрямованості?

У Ліцеї навчаються діти різних вікових категорій: з 5 по 11 клас. Щоб вступити до нашого навчального закладу, треба пройти комп’ютерне тестування з чотирьох предметів: української мови та літератури, логічної математики та іноземної мови. Звертаємо увагу на володіння рідною мовою, знання іноземних мов, визначаємо рівень знань з української літератури та прикладних предметів.

Перед початком навчального року проводимо тестування потенційних учнів, вивчаємо нахили дитини. Також проводимо психологічне тестування. Розроблено програму комп’ютерного тестування учнів з метою визначення їхніх професійних інтересів та уподобань. Створено банк діагностичних методик вивчення особистісних рис учнів, їхніх пізнавальних інтересів, нахилів, можливостей. Проводиться психолого-педагогічна діагностика особистісних інтересів, здібностей, ціннісних орієнтацій.

Обов’язковим є вивчення іноземних мов: англійської та німецької, а також за бажанням арабської, китайської та російської. Передбачено також індивідуальне навчання учнів, які потребують цього за станом здоров’я.

Учнівське життя в Ліцеї має дві основні форми роботи: навчальну і виховну. Класи комплектуються відповідно до обраної учнями спеціалізації. Крім предметів інваріативної частини навчального плану, вивчаються предмети варіативної складової, перелік і зміст яких зорієнтовано на ті спеціальності, за якими надає освіту Академія — основи менеджменту, основи маркетингу, основи правових знань тощо. Вивчення кожного предмета завершується заліком та іспитом. Наприкінці всього курсу навчання кожен учень готує випускну роботу. Проводиться захист таких робіт.

Задля поглиблення, узагальнення і закріплення знань, якісної підготовки для учнів 9-11 класів запроваджено написання курсових робіт. Підсумковим заходом є учнівські конференції, які проводяться в Академії. На пленарному засіданні і на засіданнях секцій виступають ті учні, наукові роботи яких є найбільш зрілими. Кращі автори робіт отримують нагороди Академії. Роботи, які заслуговують на загальну увагу, вносяться у комп’ютерну базу даних Ліцею, з ними можуть ознайомитися інші учні Ліцею.

У Ліцеї значна увага приділяється роботі з обдарованими учнями. Систематично організовуються фестивалі наукової творчості. Забезпечено широку участь учнів у предметних олімпіадах, семінарах, освітніх проектах і на районному, і на міському рівні. Робота з підготовки ліцеїстів до олімпіад та конкурсів проводиться цілеспрямовано і систематично. Враховується насамперед той фактор, що учні, аби перемогти в інтелектуальних змаганнях, повинні знати набагато більше, ніж передбачає шкільна програма.

Ліцей пишається переможцями міського етапу МАН. За результатами навчання у кожному семестрі навчального року складено і оголошено рейтинг учнів. З метою заохочення учнів до напруженої і цілеспрямованої праці з оволодіння основами наук, запроваджено почесні звання «Кращий математик Ліцею», «Кращий хімік» тощо.

Протягом року працює Рада учнівського самоврядування. Діяльність Ради спрямована на активізацію участі учнів Ліцею в організації навчально-виховного процесу, підвищенні рівня позакласної та позашкільної роботи. Учнівська Рада бере участь у плануванні роботи Ліцею, підготовці й проведенні різних заходів.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com