Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

РЕПРЕСІЇ ГПУ ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ В УСРР (1932–1933 рр.)

Хлібозаготівельна кампанія 1932 р. викликала значну активність органів ГПУ. 8 грудня1932 р. заступник голови ГПУ УСРР Леонюк підписав «Довідку про притягнутих та засуджених у справах, заведених органами ГПУ УСРР та міліції у зв’язку з хлібозаготівлям за серпень–листопад 1932 р.». На основі цього документу ми зробили певні підрахунки, якій наводимо нижче.

Загалом за вказаний період по УСРР було притягнуто тільки органами ГПУ до відповідальності 21197 осіб: у серпні 1932 р. — 1491 (7,0%), у вересні — 2526 (11,9%), жовтні — 2850 (13,4%) та листопаді — 14330 (67,7%) 15. Тобто, основну масу було притягнуто у листопаді, коли почали активно «викачувати» зерно з колгоспів та в одинаків, і зустріли певний опір населення.

Яким же був розподіл обвинувачень притягнутих у ході хлібозаготівель? Тут складалася така картина:

Табл. 1


п/п

Формулювання обвинувачення

Притягнуто осіб

% від загалу

Загалом ліквідовано справ

1

Київський облвідділ

49

189

238

2

Харківський облвідділ

41

128

169

3

Одеський облвідділ

24

106

130

4

Вінницький облвідділ

17

104

121

5

Дніпропетровський облвідділ

14

72

85

6

Донецький облвідділ

6

8

14

7

Прикордонні загони

7

31

38

 

Загалом

158

700

858

Таким чином, третину репресованих було звинувачено у розкраданні, розбазарюванні та приховуванні хліба, дещо меншу частину — в агітації проти хлібозаготівель. На всі інші обвинувачення припадала також приблизно третя частина заарештованих та засуджених. У цій групі майже половина припадала на спекуляцію хлібом, та четверта частина — на опір вивозу хліба. Дві третини засуджених обвинувачувалися у певних діях, спрямованих проти хлібозаготівель, та третина— у висловлюванні свого ставлення до таких дій держави.

За даними довідки складено таблицю, що показує розподіл репресованих по областях:

Табл. 2


п/п 

Області

Кількість засуджених осіб

% від загалу

1

Харківська

4873

21,3

2

Київська

3233

15,3

3

Донецька

2388

11,3

4

Дніпропетровська

3233

15,3

5

Вінницька

2261

10,7

6

Чернігівська

1812

8,4

7

Одеська

1690

8,0

8

АМ СССР

430

2,0

 

Загалом

21197

100

Отже, майже дві третини репресованих були з 3 областей — Харківської, Київської та Дніпропетровської. Показовим є також той момент, що на четвертому місці за кількістю засуджених була промислова Донецька область, яка випередила такі сільськогосподарські області як Вінницька, Чернігівська та Одеська.

У звіти визначено категорії керівних працівників сільського господарства, репресованих ГПУ «за саботаж хлібозаготівельної кампанії, розкрадання, розбазарювання та приховування хліба». Загальна їх кількість становила 1880 осіб. Ці дані ми також наводимо у вигляді таблиці:

Табл. 3


п/п

Категорії працівників

Репресовано осіб

% від загалу

1

Голово колгоспів

339

18,0

2

Члени правління колгоспів

749

39,8

3

Бригадири

142

7,6

4

Рахівники

141

7,5

5

Завгоспи та вагарі

265

14,1

6

Інші колгоспні керівники

195

10,4

7

Голови сільрад

35

1,9

8

Секретарі сільських партійних осередків та уповноважені райкомів партії

14

0,7

 

Загалом

1880

100

Таким чином, сумарно голови колгоспів та члени правлінь артілей становили майже дві третини репресованих керівників у сільському господарстві на місцях. Саме на них було покладено основну відповідальність по забезпеченню хлібозаготівель, тому й було так масово покарано. Водночас, низові партійні керівники становили лише 0,7% репресованих у цій категорії.

Справи на заарештованих «у зв’язку з хлібозаготівлям» після проведення слідства направлялися для розгляду в позасудові органи або суди. Так, Судова трійка та Особлива нарада (ОСО) ГПУ УСРР розглянули у закритому порядку (без участі обвинуваченого та захисника) справи на1108 осіб, а152 справина181особу чекали свого розгляду. Таким чином,

натрійкутаОСОбулопереданосправина6,1% репресованих осіб.

Були прийняті такі рішення:

Табл. 4


п/п 

Рішення Судової трійки або Особливої наради ГПУ УСРР

Кількість осіб

% від загалу

1

Вищий захід соціального захисту — розстріл

31

2,8

2

10 років концтабору

116

10,5

3

5 років концтабору

419

37,8

4

3 роки концтабору

92

8,3

5

Заслання

443

40,0

6

Інші заходи

7

0,6

 

Загалом

1108

100

Отже, до розстрілу було засуджено 2,8% — кожну 36 особу, справи яких розглядалися позасудовими органами. Найбільша частка була засуджена до ув’язнення у концтабори — сумарномайже60%. Зчислазасудженихдоконцтаборів18,5% отримали10 років, 66,8% — 5 років, 14,7% — 3 роки. Тобто основна маса засуджених до концтаборів отримала 5 років ув’язнення. 40% засуджених позасудовими органами були заслані. Трійка та ОСО розглянули справи по обвинуваченню: в агітації проти хлібозаготівель— на496 осіб(44,8%), спекуляції хлібом— на466 (42,1%), розкраданні та приховуванні хліба — 146 (13,1%).

Окрім того, в серпні-листопаді 1932 р. було передано для гласного розгляду в судах Наркомату юстиції справи на 4857 осіб (тобто — 22,9% від загалу репресованих). З цієї чисельності: по розкраданню хліба— на 2464 особи (50,7% цієї категорії), за спекуляцію хлібом — на1240 (25,5%), за агітацію проти хлібозаготівель— на 781(16,1%), за терор — на 270 (5,6%), за шкідництво — на102 (2,1%).

Порівняльна таблиця по справах, що розглядалися надзвичайними органами(трійка, ОСО) та судами, має такий вигляд:

Табл. 5


п/п

Формулювання обвинувачень

Справи, розглянуті надзвичайними органами (% від загалу)

Справи, розглянуті судами (% від загалу)  

1

Розкрадання та розбазарювання, приховування хліба

32,7

50,7

2

Агітація проти хлібозаготівель

30,4

16,1

3

Спекуляція хлібом

17,5

25,5

4

Опір вивозу хліба

9,5

 

5

Терор та підпали

2,2

5,6

6

Шкідництво в колгоспах та радгоспах

6

8

7

Не визначено

6,0

 

 

Загалом

100,0

100,0

Таким чином, судами розглядалася переважна більшість справ по розкраданню, розбазарюванню та приховуванню, спекуляції хлібом, терору та шкідництву. По справах надзвичайних органів питома вага засуджених за агітацію проти хлібозаготівель майже вдвічі більша, ніж по судових справах. Справи по опору вивозу хліба не розглядалися судами. По справах трійки та ОСО співвідношення справ по розкраданню хліба та агітації майже однакове. Водночас по судових справах частка розкрадань більша ніж втричі, порівняно з агітацією проти хлібозаготівель.

З числа притягнутих до відповідальності голів та членів правлінь колгоспів, бухгалтерів та рахівників на 1 грудня було закінчено справи на 585 осіб, тобто— 47,6%.

У документі відзначено, що основну частину притягнутих до відповідальності органами ГПУ заарештовано у другій половині листопада, і тому значну частину справ ще не розглянуто. На 1 грудня 1932 р. знаходилися під слідством по справах, пов’язаними з хлібозаготівлям 13558 осіб (64,0% заарештованих).

Участь міліції у репресивній кампанії під час хлібозаготівель також була значною: було заарештовано12896 осіб. Таким чином, сумарно ГПУ та міліція притягли до відповідальності 34093 осіб. Частка міліції у цьому становила 37,8%.

Міліція проводила арешти за двома видами обвинувачень — розкрадання, розбазарювання та приховування хліба (заарештовано 10863 осіб) та спекуляція хлібом (2033 осіб). Динаміка арештів міліцією була дещо іншою, порівняно з арештами ГПУ: у серпні — 2101 особа (16,3%), вересні — 5141 (39,9%), жовтні — 3443 (26,7%) та листопаді— 2211(17,1%).

У справі № 9 є також «Довідка про соціальний стан та контрреволюційне минуле» заарештованих органами ГПУ у зв’язку з хлібозаготівлям у серпні-листопаді 1932 р. Серед заарештованих було куркулів — 3930, осіб з контрреволюційним минулим — 1588. Це, за нашими підрахунками, становило 26% від загалу заарештованих25. Фіксація такої інформації є свідченням, що сам факт так званого контрреволюційного минулого був приводом для репресування.

Група з контрреволюційним минулим складалася з таких категорій:

Табл. 6


п/п

Категорії осіб з КР минулим

 Заарештовано (осіб)

% від загалу

1

Колишні політбандити

165

10,4

2

Колишні петлюрівці

153

9,6

3

Колишні поліцейські, жандарми, тюремники

111

7,0

4

Колишні офіцери

52

3,3

5

Колишні великі власники та поміщики

133

8,4

6

Колишні люди

100

6,3

7

Раніше засуджені

253

15,9

8

Інші учасники контр - революційного руху у минулому

621

39,1

 

Загалом

1588

100,0

Згідно з довідкою, судами Наркомату юстиції засуджено з серпня по листопад 1932 р. у зв’язку з хлібозаготівлями 16781 особа. Вироки були такими:

Табл. 7


п/п 

Вироки

 Засуджено осіб

% від загалу

1

Віщий захід соціального захисту—розстріл

582

3,5 

2

Концтабір

11730

69,9

3

у тому числі: 10 років
до 10 років
до 3 років

 881
10787
62 

 7,5
92,0
0,5 

4

Примусові роботи

3682

21,9

5

Інші заходи

102

0,6

6

Невідомо

685

4,1

 

Загалом

16781

100,0

Таким чином, понад дві третини засуджених були направлені до концтаборів, а п’ята частина — отримала примусові роботи за місцем проживання.

Зіставлення вироків, винесених позасудовими органами та судами, дає такі результати:

Табл. 8


п/п

Вироки

 Засуджено позасудовими органами (% від загалу)  

Засуджено судами (% від загалу)

1

Віщий захід соціального захисту—розстріл

2,8

3,5

2

Концтабір

56,6

69,9

 

у тому числі: 10 років
до 10 років

 18,5
81,5

 7,5
92,5

 

Заслання

40,0 

 

3

Примусові роботи

 

21,9

4

Інші заходи

0,6

0,6

5

Не визначено

 

4,1

 

Загалом

100,0

100,0

Таблиця свідчить, що відсоток смертних вироків, винесених судами був вищим, ніж винесених надзвичайними органами. Судами не використовувався такий захід покарання, як заслання. Частка вироків у 10 років концтаборів трійкою та ОСО була значно вищою, ніж судами. Надзвичайні органи не використовували як покарання примусові роботи.

Матеріали наступного 1933 р. в ДАСБУ значно бідніші. Вони стосуються лише вироків до розстрілу. Зокрема, зазначено, що за рік було розстріляно по УСРР згідно з постановами ОГПУСРСР та ГПУУСРР 1141 осіб, з них по лінії СПО — 364 (31,9%). З розстріляних по лінії СПО, 35 проходили як «сільська контрреволюція». Окремим рядком записані 176 розстріляних як «ліві есери». Якщо враховувати, що ліві есери були партією селянської орієнтації, то, можливо, це були особи, яких також розстріляли у зв`язку з хлібозаготовчою кампанією, що тривала. 8 осіб було розстріляно по лінії СПО за «сільський тероризм».

По лінії Особливого відділу ГПУ було розстріляно 220 осіб за приналежність до «української контрреволюції», а 167 осіб було розстріляно за бандитизм (без уточнення). Окрім того, по лінії ЕКУ112 осіб було розстріляно за розкрадання (але місця злочинів не зазначаються).

(Далі буде)

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com