Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Американський диплом в Україні стає реальністю

У січні цього року МАУП приймала делегацію Столичного університету штату Луїзіана (США) на чолі з президентом, американцем корейського походження, доктором Чарль­зом Паркінсом.

У результаті переговорів з американською делегацією 14 січня ц.р. було підписано двосторонню угоду про співпрацю у галузі відкритої освіти між Міжрегіональною Академією управління персоналом та Столичним університетом штату Луїзіана, відповідно до якої сторони зобов’язуються: налагоджувати співпрацю у сфері освітніх послуг з підготовки мо­лод­ших спеціалістів, бакалаврів, магістрів, докторів за програмами Луїзіанського університету за напрямами — комп’ютерні науки, інформаційні технології, іноземні мови, міжнародне право, управління бізнесом, політологія, фінанси, банківська справа, маркетинг, аудит та психологія; здійснювати проведення спільних наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів тощо; сприяти одне одному в забезпеченні участі в міжнародних та навчальних наукових програмах; організовувати поглиблене вивчення англійської мови для українських студентів, які навчатимуться за програмами Луїзіанського університету; здійснювати підготовку науково-педагогічних кадрів за узгодженими планами і програмами. З цією метою створити спільну докторантуру та Спільну Раду з правом підготовки докторів філософії (PHD) та докторів наук (DD), з видачею відповідних документів американського університету про здобутий науковий ступінь.

Підписання цієї угоди з американським університетом свідчить, що МАУП сьогодні посідає ключове місце не лише на ниві просування української освіти в Східну та Південно-Східну Європу (Польщу, Чехію, Болгарію), Росію, Балтику, країни СНД — Молдову, Білорусь, Закавказзя, Центральну Азію, також країни Близького й Середнього Сходу та Південно-Східну Азію, а й веде перед на ниві просування й адаптації американської та європейської систем освіти в Україні. З кінця 90-х у МАУП працюють вчені ради, здійснюється підготовка й захист докторських робіт (PHD & DD) пошукачів вчених ступенів за світовими стандартами зі спеціальностей: міжнародна економіка, менеджмент, політологія, право, соціологія, психологія, тощо. За цей час у МАУП отримали вчені звання та дипломи міжнародного стандарту більш як сотня осіб з різних країн світу. Із започаткуванням співпраці з Луїзіанським університетом з’являється реальна можливість поширити набутий досвід не лише у сфері післявузівської підготовки висококваліфікованих фахівців, а й у галузі підготовки спеціалістів, бакалаврів та магістрів, які разом з дипломами українського державного зразка отримуватимуть американські, визнані усім світом дипломи з обраних спеціальностей. Уже сьогодні Академія здійснює інформаційно-консультаційну та науково-методичну роботу з реалізації напрямів спільної діяльності, передбачених угодою з Луїзіанським університетом, розробляє навчальні плани і програми, відповідно до державних та міжнародних норм та стандартів, надає матеріально-технічну базу та створює відповідні умови для започаткування роботи спільної освітньої програми.

Зі свого боку, Луїзіанський Столичний університет впроваджує новітні методики та надає необхідні матеріали, наукові програми та навчальні плани для організації навчального процесу для українських студентів, сприятиме розвитку академічної мобільності, організації зарубіжних стажувань, надаватиме відповідні матеріали та здійснюватиме спільно з Академією тестування кандидатів для навчання. Нині триває обговорення й погодження плану заходів з організації навчального процесу за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів та докторів філософії. Центром перекладів Інституту лінгвістики та політичного лідерства ім. Нельсона Мандели перекладено англійською мовою близько трьох десятків навчальних планів та програм МАУП з підготовки докторів філософії (PHD). Спільно з Луїзіанським університетом розробляється положення про підготовку докторів філософії з широкого кола спеціальностей за американськими та міжнародними стандартами. Найближчим часом почнуть працювати веб-сайти ЛСУ-Україна та світовий веб-сайт Луїзіанського університету з окремим розділом про підготовку спеціалістів в Україні спільно з МАУП. Крім того, ведуться переговори з американськими видавництвами, які постачають книжкову продукцію для американських університетів, про спільне видання підручників у видавництві МАУП, що допоможе зекономити значні кошти на транспортування, митні податки та адміністративні витрати.

Менш як за два місяці проведено значну організаційну роботу, в результаті якої з наступного навчального року студенти МАУП зможуть вчитися просто в Києві за американськими програмами та за допомогою оригінальних американських підручників та навчальних посіб­ників. Відкриті інформаційні технології та інформаційний світ з допомогою МАУП прийдуть на береги Дніпра та інших українських річок. Залишається лише побажати, аби наші діти мали бажання вчитися, «і чужого научатись, і свого не цуратись», як мріяв про це Тарас Шевченко.

Оксана Терпак
вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com