Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

МОН зловживає владою

Генеральна прокуратура України
О.Медведьку

Заступнику Генерального прокурора України
Прокурору Києва
Є.Блажівському

Прокуратура Шевченківського району Києва

Міністерство внутрішніх справ України

Головне управління
Міністерства внутрішніх справ України
в Києві

Шевченківське РУ ГУ
МВС України в Києві

 Звертаємося до Вас з приводу дій Міністерства освіти і науки України та ДП «Державного центру прикладних інформаційних технологій», дій, які містять ознаки злочину у сфері службової діяльності та протидії господарській діяльності, а саме — дії, передбачені диспозицією статті 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем» та 206 КК України «Протидія законній господарській діяльності».

Позаяк Міністерство освіти і науки України перешкоджає у видачі дипломів випускникам Міжрегіональної Академії управління персоналом, які закінчили навчання і склали державні іспити, повідомляємо таке.

Дії Міністерства освіти і науки України є протиправними, виходячи з такого.

МАУП вкотре (листи №7012 від 27.12.06р., №154 від 17.01.07р., №253/1 від 25.01.07р., ) звернулася до Міністерства з приводу видачі дипломів випускникам, які у 2006-2007 навчальному році успішно завершили навчання і пройшли державну атестацію. Замовлення на виготовлення відповідних документів про освіту було прийнято й передано до відділу реєстру навчальних закладів ДП «Державний центр прикладних інформаційних технологій» відповідно до ліцензованих обсягів МАУП і, за деякою інформацією, виготовлені після проведеної закладом оплати. Але з невідомих причин керівництво ДП «Державний центр прикладних інформаційних технологій» не видає вже виготовлених дипломів. Директор Центру повідомив, що за роз’ясненнями потрібно звертатися до Міністерства освіти і науки України.

Замовлення МАУП дипломів про вищу освіту здійснювалося з урахуванням норм та правил «Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка», затвердженого наказом МОН України №811 від 10.12.2003 р.

Академія неодноразово зверталася до Міністерства освіти і науки України за роз’ясненнями стосовно невидачі вже виготовлених документів про освіту, але керівництво цієї установи залишало без належної уваги дані звернення.

За станом на день подання цієї скарги випускникам МАУП 2006-2007 навчального року не видано 1 144 документи про освіту.          

МАУП — найбільший ВНЗ України, в якому навчається близько 57 тис. студентів з 32 країн світу. Підготовка і перепідготовка спеціалістів здійснюється з 30 спеціальностей та 132 спеціалізацій.

Основною метою діяльності МАУП, згідно зі статутними завданнями, є поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів для розвитку системи освіти, розбудови України як демократичної, правової, високорозвиненої держави; сприяння всебічному розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства; збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України; забезпечення умов для оволодіння системою знань; задоволення потреб суспільства і держави у вихованні та розвитку обдарованих, талановитих і здібних громадян; підвищення освітнього рівня населення; забезпечення підприємств, установ, організацій кваліфікованими фахівцями; підготовка кадрового потенціалу управління і підприємництва тощо.

У своїй діяльності МАУП керується цілою низ­кою нормативних актів, які регулюють порядок надання освітніх послуг.

Крім того, відповідно до статті 53 Конституції України, кожен має право на освіту.

 Згідно зі статтею 4 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року №2984-II, громадяни України мають право на здобуття вищої освіти.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 року №1060-XII, випускнику державного або іншого акредитованого (атестованого) навчального закладу видається відповідний документ про освіту встановленого зразка. Зразки документів про освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до частини 4 статті 7 цього Закону, вищу освіту мають особи, які завершили навчання у вищих навчальних закладах, успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти й отримали відповідний документ про вищу освіту державного зразка.

Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади усіх форм власності, здійснюється державною екзаменаційною комісією. Положення про державну екзаменаційну комісію затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Відповідно до абзацу 3 підпункту 3.12.3.5 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що затверджено наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. №161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 р. за №173, студенту, який захистив дипломний проект (роботу), склав державні іспити відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється освітній рівень (кваліфікація), видається державний документ про освіту (кваліфікацію).

МАУП — акредитований навчальний заклад. Усі особи, для видачі дипломів яким МАУП звернулася до Міносвіти, пройшли відповідний курс навчання і склали державні іспити державним екзаменаційним комісіям, голови яких призначені наказами Міносвіти.

Таким чином, на підставі законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Міністерство освіти і науки України та ДП «Державний центр прикладних інформаційних технологій» зобов’язані видати цим особам документи про отриману освіту державного зразка.

Враховуючи викладене вище, просимо Вас:

1. Терміново вжити заходи прокурорського реагування з усунення порушень законодавства щодо заняття законною діяльністю та законодавства про освіту з приводу невидачі документів про освіту посадовими особами МОН України та ДП «Державний центр прикладних інформаційних технологій».

2. Притягти до кримінальної відповідальності посадових осіб МОН України та ДП «Державний центр прикладних інформаційних технологій» за зловживання владою і службовим становищем та протидію заняттю законною господарською діяльністю.

З повагою Ректор МАУП
М. Головатий

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com