Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Пропозиції до Програми уряду

У Кабінет Міністрів України

Вважаємо за необхідне внести такі пропозиції до Програми уряду, аби запобігти остаточній руйнації системи вищої освіти в Україні:

1. Перетворити Міністерство освіти і науки України з нинішнього фіскально-контролюючого та репресивного органу бюрократичного управління на державний центр координації та організації високоякісної науково-дослідницької і навчально-методичної діяльності відповідно до сучасних вимог розвитку освіти і науки. Для цього відповідним чином переробити положення та структуру Міносвіти, докорінно змінивши і його функції, а також припинити практику призначення на посаду міністра освіти і науки малокультурних, недостатньо освічених та відверто непридатних до кваліфікованого управління осіб на кшталт С.Ніколаєнка.

2. Ліквідувати Вищу атестаційну комісію (ВАК) та атестаційну комісію МОН України, як і всі інші рудиментарні освітянські наукові державні установи, які залишилися у спадок від тоталітарного радянського режиму. Скасувати видачу дипломів державного зразка, оскільки їх фальшування набрало масових форм. Замість цього надати автономію вищим навчальним закладам (ВНЗ), які повинні самостійно видавати власні дипломи й атестати про вищу освіту та присудження наукових ступенів і звань. Водночас підвищити відповідальність (зокрема кримінальну) за видання ВНЗ дипломів і атестатів, які є або фальшивими, або не відповідають рівню науково-освітянської підготовки.

3. Урівняти в правах викладачів та співробітників ВНЗ державної і недержавної форми власності, особливо в питаннях пенсійного забезпечення. Урівняти в правах студентів ВНЗ усіх форм власності. Для цього необхідно внести відповідні доповнення до чинного законодавства в галузі науки і освіти та передбачити фінансування з Держбюджету державного замовлення на підготовку фахівців для всіх ВНЗ, незалежно від форми власності (зокрема й виплату державних стипендій).

4. Сприяти науково-освітянським закладам, забезпечуючи відповідні заохочувальні умови для їх створення і розвитку. Припинити нинішню антинародну практику Міносвіти із закриття українських ВНЗ та штучного зниження культурно-освітнього рівня нації. Для цього посилити кримінальну відповідальність за руйнацію системи освіти, науки і культури та забезпечити швидке зростання кількості ВНЗ, передусім недержавної форми власності, оскільки вони не потребують для свого створення державних коштів. За умови надання автономії ВНЗ значно зростатиме підготовка науково-педагогічних кадрів із вченими ступенями, оскільки сьогодні вона штучно гальмується ВАК та Міносвіти.

5. Спиратися на національну систему вищої освіти, традиційні цінності виховання і брати із закордонного досвіду лише те, що не підточує підмурівок української культури. Необхідно наближати до навчально-виховного процесу носіїв православної віри та української народної культури, надавати якомога більшу увагу вивченню української мови, літератури та історії. Для цього необхідно концептуально вдосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, передусім вчителів та вихователів.

З повагою
Георгій Щокін,
голова Академічної ради
Міжнародної Кадрової Академії

Микола Головатий,
голова Конфедерації недержавних
вищих закладів освіти
України

Іван Бейко,
голова Спілки викладачів вищої
школи та науковців України

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com