Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

МАУП до боротьби готова!

60-титисячний колектив Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) нині потребує захисту від упереджених дій та прямого переслідування міні-с-тра освіти С.Ніколаєнка та його підлеглих. Їхні дії, з огляду на все, мають характер класичного рейдерства, тобто новітньої форми піратства, мета якого — протиправне заволодіння чужою власністю.

З чого все почалося?

Конфлікт МАУП з Міносвітою розпочався більш як рік тому, коли міністр Ніколаєнко зажадав зміни організаційно-правової форми недержавних закладів освіти, що могло призвести, за чинним законодавством, і до зміни власності. Саме цей метод часто застосовується у злочинному рейдер­стві. Після того, як МАУП подала на Міносвіти до суду і виграла його, міністр Ніколаєнко своїм офіційним листом відмовився від своїх попередніх вимог, але висунув нову — хай, мовляв, Академія пере­йменується з «МАУП АТЗТ» на «АТЗТ МАУП». Ці бюрократичні зачіпки бу­ли потрібні керівництву Мін­освіти, щоб призупинити процес ліцензування та акредитації підрозділів Академії. Наприклад, Мін­освіти всупереч чинному законодавству затримало від 2-х до 18-ти місяців ліцензійні справи МАУП на підготовку понад 2 тисяч осіб. Словом, керівництво Міносвіти протягом останніх 1,5 року штучно перешкоджало ліцен­зій­ній діяльності МАУП та намагалося протиправними діями змінити організаційно-правову форму Академії, що призводило до зміни власності та, по суті, до її знищення в тій формі, в якій вона нині є.

 

Що являє собою

МАУП сьогодні?

МАУП — це потужний науково-освітянський за­клад, у складі якого діють 75 інститутів, коледжів, технікумів, ліцеїв. Вона має й свої бібліотеки, гуртожитки, спортивні та творчі центри, систему громадського харчування. А також власне видавництво, Народний університет, Телевізійний університет, навчальні та адміністративні корпуси загальною площею 250 тис. м2. Тільки до нового навчального року було введено в дію 12 навчальних корпусів, поставлено 750 одиниць комп’ютерної техніки, видано понад 150 найменувань навчально-методичної літератури загальним накладом 600 тисяч примірників. Тільки за минулий рік МАУП перерахувала до Держбюджету 23 млн гривень та підготувала для Держави понад 14 000 фахівців, що заощаджує державні кошти на загальну суму близько 500 млн гривень. То як можна назвати людей, які свідомо і наполегливо намагаються знищити таку структуру, як МАУП?

 

Чим загрожує державі діяльність Ніколаєнка?

На відміну від наочної користі для держави ді­яльності МАУП діяльність Міносвіти на чолі з Ніколаєнком викликає закономірні запитання.

Наприклад, як можна пояснити результати численних перевірок Рахункової палати України, яка звинувачує керівництво МОН у некомпетентності, неефективності, навіть у системних порушеннях чинного законодавства, що призвели до розтринькування майже 700 міль­йонів гривень з Державного бюджету України. Ці правопорушення знайдені аудиторами Рахункової палати в усіх освітянських галузях: в середній, професійно-технічній, вищій та післядипломній освіті. Хіба можуть люди, які не здатні виконувати свої обов’язки, керувати іншими організаціями? Особливо люди, яких звинувачують у завданні шкоди державі на сотні мільйонів гривень?

Міністерську діяльність Ніколаєнка постійно су­проводжують гучні скандали. Це і численні позови Асоціації книговидавців до Міносвіти з приводу непрозорого (читай — корупційного) конкурсу з видання підручників за бюджетні кошти. Це і відоме «садистське відео», на якому зазнято знущання в середній школі старших учнів над молодшими. Це і вбивство в державному вищому навчальному за­кладі серед білого дня, на перерві між лекціями, одного студента іншим. Це і нечуване хабарництво в державних закладах освіти, яке особливо зросло саме за міністерської діяльності Ніколаєнка.

 

Хто зупинить хабарництво

та корупцію в освіті?

МАУП та Міжнародна Кадрова Академія понад десять років приділяють постійну увагу боротьбі з корупцією в освіті. Щорічно проводяться дослідження з цього питання, наприклад Інститутом соці­ології НАН України та Державним інститутом соціальних досліджень. Результати цих досліджень оприлюднюються у виданнях Академії. Серед найкорумпованіших ВНЗ по­стійно фігурують відомі в Україні заклади, зокрема Київський національний університет ім. Т.Шевченка (ректор В.Скопенко) та Харківська юридична академія (ректор В.Тацій). Саме ці ректори нині під­тримують міністра Ніколаєнка у його переслідуваннях МАУП.

Знайшов Ніколаєнко відповідних ректорів і серед недержавних ВНЗ. Наприклад, є такий університет «Україна», ректора якого П.Таланчука нещодавно було введено до складу ДАК замість ректора МАУП М.Головатого. Цей університет «Україна», згідно з його власними повідомленнями, має 298 (!) «локальних» та 16 «регіональних» підрозділів (тоб­то понад 300 філій) і зараховує на перший курс учнів 10-го (!) класу. Державний диплом бакалавра в цьому «університеті» можна отримати на базі кваліфікації молодшого спеціаліста лише за один (!) рік, і то заочно. Частка викладачів з науковими ступенями в цьому недержавному ВНЗ не перевищує, за даними самого уні­верситету «Україна», 33,5%.

Для порівняння: в МАУП 75% викладачів мають вчені ступені та звання. Підготовка бакалаврів на базі кваліфікації молодшого спеціаліста триває за заочною формою навчання 3 роки, філій у 6 разів менше, і це не якісь «локальні» центри, а потужні регіональні підрозділи. МАУП сама слідкує за постійним підвищенням якості освіти і за власним рішенням закрила слабкі філії, а тих керівників, які їх відкрили, звільнила. Зокрема було звільнено з посади ректора МАУП В.Бебіка та проректора з регіональної роботи М.Дробнохода. Прикметно, що Бебік опинився на посаді проректора того самого університету «Україна», а Дробноход став радником міністра Ніколаєнка.

 

Хто видає

фальшиві дипломи?

Дипломи державного зразка та атестати раніше видавали безпосередньо освітянські заклади та несли за це відповідальність, зокрема згідно з Кримінальним кодексом. Сьогодні Міносвіти видає дипломи і атестати централізовано, через створене ним дочірнє підприємство «Освіта». Таким чином, всю відповідальність за появу в державі недійсних дипломів Міносвіти взяло на себе. Водночас в інтернеті діють кілька веб-сайтів, які за гроші пропонують видати дипломи будь-якого українського закладу. Ці дипломи виготовляють на справжніх бланках, з усіма ступенями захисту та необхідними додатками, що вказує на можливе «супроводження» шахраїв з боку ДП «Освіта». За окрему плату шахрайські сайти пропонують «провести» фальшиві дипломи через архів будь-якого ВНЗ, що вказує на системну корупцію в галузі державної освіти.

Міносвіти з цього приводу «загадково» мовчить, а б’є тривогу лише МАУП. Саме завдяки МАУП та ініційованим нею депутатським запитам правоохоронцям вдалося минулого тижня заарештувати продавця фальшивих дипломів. Можливо, від нього вдасться дізнатися і про роль ДП «Освіта» в цій брудній справі. Тоді стане більш зрозуміло, чому Міносвіти відмовляє МАУП у видачі 4,5 тисячі дипломів, адже на «чорному ринку» вони коштують набагато більше. Взагалі, відмова МОП у видачі випускникам МАУП державних дипломів позбавлена будь-якої логіки, оскільки ці випускники вже склали всі іспити державним екзаменаційним комісіям, голови яких призначає саме МОН.

 

Які справжні причини переслідування МАУП?

Про негаразди у ві­домстві Ніколаєнка можна говорити годинами, але й з наведеного вище зрозуміло, що метою нинішнього міністра є не декларована ним якась абстрактна якість освіти, а брутальне рейдерство. Яскравим прикладом упередженості і зловмисності підлеглих освітянського міністра є остання перевірка МАУП. Проводилася вона в три етапи. На перших двох перевіряльники не змогли підготувати необхідної для міністра негативної довідки. Тоді до Академії надіслали на два тижні 20 перевіряльників, і вони вишукували різні зауваження. Зрозуміло, що зауваження можна зробити будь-якому суб’єкту діяльності. Оскільки кожна діяльність не застрахована від помилок. Але цікаво те, що сказав голова цієї міністерської комісії ректорові МАУП у присутності її першого проректора: я, мовляв, кращого закладу освіти за МАУП в Україні не бачив, але вимушений виконувати вказівки свого керівництва.

На підставі цієї упередженої довідки було підготовлено рішення ДАК, згідно з яким випускникам МАУП відмовлено в отриманні державних дипломів та знищено 32 регіональні підрозділи Академії.

Ми переконані, що такі упереджені та проти­правні дії стосовно МАУП, де працює близько 5 000 співробітників та навчається понад 55 000 студентів з 30 країн світу, обумовлені таким:

— по-перше, чіткою позицією Академії проти поширення в Україні за­грозливої ідеології сіонізму, яку свого часу Генасамблея ООН визнала формою єврейського расизму;

— по-друге, викривальною критикою зі шпальт видань МАУП хабарництва та корупції в системі освіти, а також безпосередньо керівництва МОН;

— по-третє, протиправним бажанням Міносвіти змінити власників та керів­ництво МАУП, за що, за нашими даними, було сплачено великий хабар.

 

Які наші дії?

Керівництво, професорсько-викладацький склад, студентство Академії налаштовані на відстоювання своїх законних прав, які зухвало порушує керів­ництво Міносвіти. Зокрема:

1) до уряду та Генпрокуратури вже звернулися тисячі людей, зокрема народні депутати, керівники держадміністрацій, вчені, студенти та просто небайдужі громадяни, з вимогою припинити свавілля мі­ністра Ніколаєнка і його підлеглих та провести відповідне розслідування. Такі звернення надходять щодня і їх потік зростає;

2)         видання МАУП та інші патріотичні засоби масової інформації по­­стійно триматимуть у полі зору діяльність МОН та особисто Ніколаєнка,
і викриватимуть її неправовий характер;

3)         юридична служба МАУП подала в суди відповідні позови на рі­шення МОН з вимогою негайної видачі випускникам Академії державних
дипломів та безперешкодного подовження діяльності всіх регіональних підрозділів МАУП. У цьому питанні нас підтримує Національна служба по­середництва і примирення та Держкомітет з під­приємництва і регуляторної політики.

За необхідності ми готові підтримати наші вимоги масовими акціями протесту по всіх регіонах України.

 

Чого ми прагнемо?

У найближчій перспективі ми прагнемо захистити права наших студентів та співробітників. Для цього вимагатимемо: видачі державних дипломів усім випускникам Академії та подовження нормальної діяльності своїх регіональних підрозділів; відставки з посади міністра освіти С.Ніколаєнка, який плодить конфлікти, руйнує освітянські заклади, розтринькує бюджетні кошти, ганьбить державну владу і не здатний до компетентного управління.

Надалі плануємо за­пропонувати уряду:

— надання автономії закладам освіти III—IV рівнів акредитації, щоб убезпечити їх від чиновницького свавілля та упередженості;

— відмовитися від дипломів державного зразка та централізованої системи присвоєння вчених ступенів і звань;

— повести рішучу боротьбу з хабарництвом та корупцією в державних ВНЗ із широким залученням до цієї справи органів студентського самоврядування;

— максимально сприяти розвитку системи вищої освіти, що перетворить з часом Україну на країну університетів та високоосвіченої нації.

Ми готові до боротьби за свої права та ідеали і запрошуємо всіх небайдужих до національного майбутнього приєднатися до нас!

Георгій Щокін,
голова Наглядової ради МАУП

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com