Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

«ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ»

Недавно в Українсько-Арабському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом відбувся круглий стіл на тему «Роль ЗМІ в сучасному світі». У зібранні взяли участь студенти-політологи УА 1MB імені Аверроеса.

        Привітали учасників круглого столу завідувачі кафедрами політології МАУП Валерій Бебик і Ольга Бабкіна.
      «Стрімкий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій докорінно змінює наше життя: економіку і політику, міжнародні відносини та культуру. Проблема комунікації та інформації особливо актуальна для сучасного інформаційного суспільства, яке зароджується в Україні», — зазначила у своєму виступі заступник завідувача кафедрою прикладної політології, комунікацій і PR Рена Марутян.
      На засіданні круглого столу майбутні політологи обговорювали злободенні проблеми «четвертої влади»: створення громадського телебачення в Україні, технології маніпулювання масовою свідомістю, пропагандистські моделі комунікації тощо. Студенти жваво дискутували у руслі питань цензури та редагування, інформування і пропаганди, інформаційних воєн і авторитету ЗМІ, а також необхідності створення громадського телебачення в нашій країні.
      У своїх доповідях юні фахівці зазначали, що комунікація необхідна для функціонування політичної системи і представляє її дуже важливий динамічний елемент — інформаційно-комунікативну підсистему; що ЗМІ є одним з найважливіших інститутів сучасного суспільства, оскільки виконують різноманітні функції, зокрема інформують населення про події, що відбуваються в країні і світі, освіті, науці, культурному житті. Вони відіграють важливу роль у формуванні суспільної свідомості.
      Політична комунікація — процес передачі політичної інформації, завдяки якому вона циркулює від однієї частини політичної системи до іншої, між політичною і соціальною системами. Відбувається безперервний процес обміну інформацією між індивідумами та групами на всіх рівнях. Особливе місце в політичній комунікації посідає обмін інформацією між керівником і керованими задля досягнення між ними згоди і взаєморозуміння. Справді, будь-який керівник прагне домогтися згоди з його рішенням, а кожен керований намагається повідомити про свої проблеми. Згоди між цими двома сторонами можна дійти тільки за допомогою комунікації.
      Наприкінці зустрічі учасники висловили свої думки щодо ролі ЗМІ в окремих країнах.
      Камал Ахундов, III курс: «Я вважаю, що роль ЗМІ в Азербайджані дуже велика, оскільки Азербайджан — одна з найбільших і найбагатших країн Кавказу. Нині роль ЗМІ в Азербайджані навіть більша, ніж в Україні, бо після революції питання ЗМІ відходять на другий план. А в Азербайджані такі зміни ще не відбулися. На мою думку, необхідна пропаганда патріотизму».
      Олександр Чалий, III курс: «У Росії режим має характер керованої демократії, фактично це модернізована диктатура. Володимир Путін повною мірою використовує засоби масової інформації. Водночас Росія є чудовим прикладом того, що можуть робити ЗМІ на нинішньому етапі розвитку сучасних технологій».
      Сергій Радченко, III курс: «Величезну роль відіграють засоби масової інформації в Америці. Телебачення і преса монополізовані, відбувається нав'язування не лише американцям, а й усьому світові певного способу життя. У низці країн спостерігається заміна власних культурних цінностей цінностями американізму. Громадяни Америки не отримують повного обсягу інформації. Правду дозують, щоб не травмувати суспільство. Лише незначна частина населення, усвідомлюючи справжній стан речей, виражає протест. Більшість переконана у правильності дій уряду».
      Сергій Білоконь, III курс: «Україна нині входить у третю хвилю розвитку демократії. Наразі США переживають першу хвилю демократії, і роль ЗМІ там досить неоднозначна. Тож українські ЗМІ не можуть уподібнюватися американським. Зараз роль ЗМІ в нашій країні може наблизитися до тієї, яку описано в підручниках з політології, тобто ідеальної. Спектр їх дії — від інформування до контролю за владою. І це головний принцип».
      Якою буде роль засобів масової інформації в майбутньому — значною мірою залежить від тих, хто сьогодні здобуває спеціальність політологів. Нинішнім студентам-політологам в Україні пощастило. Вони живуть у часи політичних змін і навчаються не лише за підручниками — їх вчить саме життя.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com