Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Шлях до успіху

Севастопольській філії Міжрегіональної Академії управління персоналом — 15 років

Севастопольська філія є першим структурним під­розділом МАУП в Криму. Історія СФ МАУП починає свій шлях з листопада 1996 року. Міжрегіональна Академія управління персоналом була заснована в м. Києві в 1989 році Георгієм Васильовичем Щокіним, який є її засновником і Президентом Міжнародної Кадрової Академії, Почесним доктором і професором, почесним і дійсним членом низки вітчизняних і зарубіжних університетів і академій, має вчені ступені в галузях психології, соціології та управління.

За 15 років свого існування Севастопольська філія МАУП зайняла міцні позиції в інфраструктурі міста Севастополя. Філія випускає першокласних фахівців, що займають найбільші позиції в галузі економіки, туристичної сфери і соціальної роботи міста Севастополя, Криму й України.

На той же час Севастопольська філія, розвиваючись, зуміла сформувати й об’єднати навколо себе провідних фахівців професорсько-викладацького складу: докторів і кандидатів наук, професорів і доцентів, які на високому професійному рівні застосовують в навчальному процесі новітні технології міжнародного менеджменту і маркетингу, ефективні форми і методи навчання.

Не менш важливою складовою філії є робота з фахівцями як у своїй структурі, так і з випускниками СФ МАУП. Адміністративний і методичний персонал всіляко сприяє своїм випускникам не лише в працевлаштуванні, але й в адаптації до нових умов соціально-економічного ринку. Досить назвати таких успішних випускників нашої філії, як:

Конопльов Валерій Валерійович — заступник керівника Апарату СГО «Партії регіонів»;

Богданов Сергій Вікторович — фінансовий менеджер «Eurolife»;

Бурлака Олександр Миколайович — підполковник медичної служби, начальник відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії Центрального військово-морського шпиталю ВМС Украины;

Толль Михайло Володимирович — лікар-терапевт;

Бородін Микола Іванович — головний лікар ОП «Медсанчастина» торгівельного порту;

Кульков Юрій Анатолійович — директор Пенсійного фонду Севастополя, кандидат економічних наук та інші, які сьогодні створюють сприятливу атмосферу розвитку економічної і соціально-політичної стратегії міста Севастополя, Криму і України в цілому.

Севастопольська філія МАУП — це храм науки.

За 15 років свого існування філія виховала відомих вчених, що мають значну кількість науково-дослідних робіт, монографій і навчальних посібників. Серед них, особливе місце посідає наукова діяльність професора Анатолія Івановича Коваленка — викладача спецдисциплін культурології, етики та естетики, краєзнавства та інших;  професора Світ­лани Анатоліївни Замятіної — автора навчальних посібників, методичних розробок і наукових статей з педагогіки і психології.

В Севастопольській філії велика увага приділяється формуванню духовної культури. Завдяки інтелектуально-духовній атмосфері, що панує в стінах СФ МАУП, молоді фахівці, які навчаються у старійшин, вносять свій внесок до розвитку науки про суспільство, його культури, економіки і соціальної політики України. Серед них,  особливе місце займає діяльність молодих педагогів: Катерини Євгенівни Кузьменко — доктора філософії в галузі психології;  Юлії Вікторівни Полянської — наукового кореспондента Інституту психології імені Г.С.Костюка Академії педагогічних наук України; Дар’ї Олександрівни Лебідь — аспірантки Донецького Національного університету економіки і торгівлі;  Наталії Георгіївни Гібадулліної — аспірантки Кримського гуманітарного університету та інших.

Кажучи про інститут науки, яким безумовно є Севастопольська філія МАУП, потрібно сказати і про міжнародні симпозіуми, що проводяться в його стінах, і конференції. За останні три роки були проведені такі Регіональні науково-методичні конференції, як: «Проблеми гуманізації освіти на сучасному етапі» (2008), «Економічна криза в Україні і шляхи її подолання» (2009), «Історія, проблеми і перспективи вищої освіти в  Україні» (2009), «Проблеми інноваційного розвитку в соціокультурному і економічному просторі» (2010).

У розвитку Севастопольської філії також важливу функцію несуть його організатори й адміністративний персонал. І тут особливе слово слід сказати на адресу як історичного і правового розвитку, так і персональних осіб, що зіграли значну роль у формуванні філії.

Історія Севастопольської філії МАУП починає свій шлях, з підписання в 1996 році договору між Міжрегіональною Академією управління персоналом в місті Києві і приватним підприємством «Сапфір-авто» в місті Севастополі про відкриття Севастопольського регіонального центру відкритої освіти (РЦВО). Це був перший в Криму структурний навчальний під­розділ МАУП. Ініціаторами його створення були:  Ніна Борисівна Березовських та кандидат економічних наук —  Володимир Семенович Наймушин, призначений його першим директором.

Перший набір студентів, чисельністю 18 чоловік на дистанційну форму навчання, відбувся в березні 1997 року. Підготовка проводилася за спеціальностями: «Бухгалтерський облік і аудит», «Психологія», «Правознавство», «Економіка і управління бізнесом».

У 1998 році, за участю Товариства «Знання», в Севастополі створюється ще один РЦВО. У 1999 році ці РЦВО об’єднуються і директором призначається — Володимир Семенович Наймушин. Чисельність студентів досягає 64 осіб.

У другій половині 1999 року за ініціативою кандидата педагогічних наук Тетяни Олександрівни Пінчук, на базі приватної школи «Новація», створюється Севастопольське відділення МАУП. Основне завдання цього підрозділу — відкриття і розвиток денної форми навчання.

У 2000 році Севастопольський РЦВО підпорядковується Кримській філії МАУП і отримує назву: «Севастопольське відділення Кримської філії МАУП».

У 2001 році на посаду директора Севастопольського відділення МАУП призначається Г.М.Маслов, який керує цим підрозділом до серпня 2002 року.

У серпні 2002 року студенти Кримської філії МАУП переводяться в Севастопольське відділення МАУП, а директором призначається  Володимир Семенович Наймушин. На той час підготовка проводилась за двома напрямами: «Економіка та управління персоналом» і «Менеджмент організацій» (спеціалізації: «Економіка і управління бізнесом», «Менеджмент готельного бізнесу і туризму», «Медичний і фармацевтичний менеджмент»). Чисельність студентів зросла до 360 чоловік.

З жовтня 2005 року Севастопольським відділенням МАУП керує кандидат мистецтвознавчих наук — Анатолій Іванович Коваленко. З приміщення на вулиці Ефремова, 2 Севастопольське відділення МАУП переїжджає в зручніше приміщення на вулиці Брес­тській. Тепер стало можливим проводити не лише заняття зі студентами заочної форми, а також здійснити набір на денну форму навчання, який був зроблений влітку 2006 року. Чисельність студентів зросла до 530 чоловік.

У серпні 2006 року в СФ МАУП почали формуватися кафедри та їх професорсько-викладацький склад. Був створений бібліотечний фонд, який складав тоді більше 6,5 тисяч підручників і методичних розробок.

У лютому 2007 року директором Севастопольського відділення, а згодом — Севастопольської філії МАУП, був призначений  Анатолій Андрійович Бурдейний, — кандидат технічних наук, професор. На той час СФ МАУП вже знаходився в новому, ще зручнішому приміщенні на вул. Героїв Севастополя, 13, де він розміщується і донині.

З цього періоду почався новий виток розвитку Севастопольської філії МАУП: були сформовані випускаючі кафедри; формувалося документальне номенклатурне забезпечення, вирішувалися питання національно-патріотичного виховання студентів та інше.

У квітні 2008 року в Севастопольській філії МАУП, вперше в його історії, була проведена Регіональна науково-методична конференція, яка показала великі його можливості і потенціал науковців. З цієї миті наукове життя філії не згасало.

У травні 2011 року на посаду директора Севастопольської філії МАУП була призначена кандидат педагогічних наук Світлана Анатоліївна Замятіна. Позначилися питання до формування документального забезпечення навчальнового процесу, згідно вимог Міжрегіональної Академії управління персоналом і Міністерства освіти, молоді та спорту України.

Сьогодні в Севастопольській філії МАУП навчаються студенти за заочною та дистанційною формами навчання (понад 400 чоловік), які після закінчення навчального закладу, як було вже зазначено, працюють в різних галузях і сферах виробництва, займають високі пости в адміністрації міста і регіонах України...

Важливо сказати декілька слів і про саму Міжрегіональну Академію управління персоналом (МАУП), в структуру якої входить більше 45-ти регіональних підрозділів не лише в Україні, але й у Західній Європі, Росії, Азії і Далекосхідних країнах. МАУП — найбільший недержавний вищий навчальний заклад України 4-го рівня акредитації. В Академії навчаються більш 40 тисяч студентів з 25 країн світу. На вибір — 30 спеціальностей і 132 спеціалізації. Найбільш популярні професії, за якими ведеться підготовка: менеджери, юристи, бухгалтери, економісти, банківські працівники, психологи, соціологи, дипломати та управленці у сфері туристичного і готельного бізнесу.

Наприкінці навчання, студент отримує диплом державного зразка і європейський диплом, який оформлюється відповідно до міжнародних вимог і надає можливість працювати за кордоном. Студентів навчають кваліфіковані наставники: 80 відсотків тих, хто працює з молоддю, мають вчені звання. Серед вихованців МАУП — першокласники-ліцеїсти, які навчаються у технікумах (майбутні молодші фахівці), бакалаври, спеціалісти, магістри, аспіранти та докторанти. До їх послуг — багата матеріальна, навчально-методична і соціально-економічна база. У МАУП працює власне видавництво. Забезпечення студентів підручниками і навчальними посібниками входить до оплати за навчання, чого не має у жодому державному навчальному закладі. Бібліотечний центр МАУП — один з найкращих в Україні. Налагоджені широкі міжнародні зв’язки, підтримуються найпрогресивніші наукові концепції, зокрема, в галузі національної історії. Для студентів з-за меж Києва надається гуртожиток. Щорік студентство МАУП поповнюється декількома тисячами випускників шкіл, і ці студенти — не обов’язково кияни. Тут навчаються і багато жителів регіонів, які мріяли потрапити у нашу славну столицю: можливість престижного працевлаштування ще в час проходження практики, яскраве, незабутнє студентське життя в древньому Києві.

Сьогодні МАУП — це не лише Президентський університет в Києві, але і 26 інститутів, 16 філій і представництв, 16 зарубіжних підрозділів. Якість освіти  підтримують незмінно високою: підбирається профессорско-викладацький склад, працює Телеуніверситет, використовуються інтерактивні форми освіти, упроваджується тренінгове навчання. Крім того, існує система чіткого ректорського контролю (ректор — Анатолій Миколайович Подоляка) над рівнем навчання. МАУП має свої підрозділи в регіонах і Український Народний університет, який займається підвищенням економічної, правової і політичної культури населення. Сьогодні можна сміливо стверджувати, що якісну освіту можна отримати не тільки в столиці, де одне з основних завдань МАУП — постійно доводити і підтвержджувати це на практиці.

Дуже часто, як основний аргумент в боротьбі за гідне місце в освітній сфері, використовуються гучні перемоги навчального закладу в різних рейтингах. Цих знаків визнання достатньо і в Академії: це і численні відзнаки «Золотої Фортуни», і винагороди престижної «Софії Київської» (п’ять років поспіль), і безліч дипломів освітніх виставок, спеціалізованих конкурсів тощо. Проте найяскравішою славою і гордістю Академії завжди будуть досягнення тих, кого тут готують до життя. Вже сьогодні у списках студентів можна зустріти багато відомих імен: знамениті спортсмени-олімпійці, чемпіони світу і Європи — Ельбрус Тедеєв, Василь Вірастюк, Ірина Мерлені, Володимир Шацьких, Василій Федоришин, Ігор Разорьонов; в Академії навчаються і відомі артисти, і діячі шоу-бізнесу, і службовці вищих державних закладів. Серед випускників є народні депутати України, державні діячи,  успішні бізнесмени, вчені, а також підприємці, дипломати і менеджери вищого рівня. Більшість вихованців МАУП знаходять своє місце в житті, а їх маленькі і великі перемоги — це найбільший успіх, який дорожче за всі ордени і звання.

В Академії є ще одна сфера діяльності, якою можна пишатися. На сторінках педагогічної преси достатньо часто ведуться дискусії відносно виховних інновацій в роботі вищої школи. Питання про те, як виховувати молодь, в Академії було вирішено ще двадцять років тому. Основне завдання — це турбота про духовність і фізичне здоров’я студента. Будьте впевнені: тут завжди боротимуться із антикультурою, що викликає пагубні пристрасті — наркоманію, алкоголізм, хвороби, вуличний спосіб життя, неробство, егоїзм, байдужість до ближнього. В Академії завжди пропагандуватимуть традиційні для України цінності: пошану до старших, культ сім’ї і нації, християнські етичні норми, здоровий спосіб життя. МАУП пропонує чітку систему національного виховання, яка формує гідного громадянина України — і не за допомогою безрезультатної демагогії, а за допомогою цікавої для студентів діяльності — різними конкурсами, фестивалями, календарно-тематичними святами, культпоходами, творчими звітами, екскурсійними програмами — всім тим, що робиться в Академії щоденно. Не меньш важливо успадковувати і позаурочні традиції доброї школи, звідки приходять діти — піклуватися про задоволення запитів і інтересів студентства. Саме з цією метою тут працюють десятки спортивних секцій, студії мистецтв, гуртки і клуби. Адже гармонійне виховання — один з постулатів грунтовної освіти, і навчальний заклад, який не притримується цього закону, не буде популярним в молодіжному середовищі...

Пройшло більше двадцяти років (МАУП в місті Києві існує з 1989 року) і сьогоденні відвідувачі МАУП опиняються в чудовому студентському містечку з храмами, парками, пам’ятниками, живописними алеями, скверами і будовами — Академія любить своїх студентів! А студенти люблять її, пишаються нею, повертаються до неї, бо вона — справжня альма-матер, яка навчала, виховувала і турбувлася про них, за допомогою якої вони стають частиною молодої інтелектуальної еліти. Саме це і є головним досягненням МАУП за минуле двадцятиріччя. І саме це буде головним завданням навчального закладу на майбутні роки.

Структурним підрозділом МАУП в місті Севастополі є Севастопольська філія МАУП. За час його створеня (з 1996 р.) підготовлено більше 1000 спеціалістів і управлінців: маркетологів, соці­ологів, психологів, юристів для міста і регіону. Таким чином, принципи формування спеціалістів, закладені, в Академії зберігаються і в СФ МАУП.

Поздоровляємо Севастопольську філію МАУП, всіх його співробітників і випускників СФ МАУП з 15-ти річним ювілеєм! Бажаємо здоров’я, щастя, благополуччя!

Нехай, як і раніше, Севастопольська філія сяє на небосхилі Вищих навчальних закладів України!

 

А.І.Коваленко,
професор, кандидат мистецтвознавчих наук;

С.А.Замятіна,
професор, кандидат педагогічних наук

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com