Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Застосування наочності в навчанні орфографії

Кабінет початкового класу це свій особливий світ, в якому діти проводять значну кількість часу. Важливо, щоб оформлення класу було зручним, гармонійним, відповідало внутрішньому світу школяра і допомагало йому у навчанні.

Технічні засоби навчання відкривають можливість багаторазово перевіряти і покращувати написане, розвиваючи тим самим у дітей навички самоконтролю. Корисні в цьому відношенні спеціальні вправи з використанням мультимедійного проектора.

Для пояснення будь-якого нового матеріалу вчителю необхідні демонстраційні наочні посібники для більш ефективного сприйняття навчального матеріалу. Наочність підвищує інтерес учнів до знань і робить процес їх засвоєння більш легким.

У кабінеті окрім звичайної класної дошки має бути магнітна та маркерная доска. Зручно користуватися наступним пристосуванням: по верхньому і по нижньому краю класної дошки натягується дріт або мотузка з білизняними прищіпками. Верхнє пристосування використовує вчитель для показу наочного матеріалу або при самоконтролі. Нижня пристосування для дітей - кожна дитина прикріплює аркуш або картку з виконаним завданням прищіпкою біля дошки.

Наочний матеріал на стенді «Рідна мова» не лише сприяють сприйняттю дітьми граматико-орфографічних явищ, а й дають зразок виконання робіт учням. Матеріали стенду використовуються під час фронтальної роботи вчителя з усім класом, але і в деяких випадках можуть бути використані при проведенні індивідуальних і самостійних робіт учнів, при самоконтролі.

На стенді є:

  • Алфавіт;
  • Відмінки;
  • Приводи, приставки;
  • Частини слова (префікс, корінь, суфікс, основа, закінчення);
  • Парні приголосні;
  • Голосні, що позначають твердість і м'якість приголосного;
  • Слова з орфограмами, виділеними зеленим кольором.

Велике значення для підвищення якості навченості має застосування наочних опор у вигляді таблиць, умовно-графічних позначень, пам'яток, перфокарт, схем з усіх предметів, особливо в 3-4 класах. Вони зручні для використання і запам'ятовування, учні швидко засвоюють їх зміст і успішно застосовують для самоконтролю на різних уроках. Графічне позначення - це фіксація шляху міркування щодо застосування правила, закону, рішення задачі, складання розповіді і т.д. на практиці, на основі алгоритму з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Всі завдання, що вимагають самоконтролю, виконуються краще, якщо спочатку діти працюють спільно, обговорюючи свої думки. Особливо ефективні ті завдання, при виконанні яких діти можуть спиратися на матеріальні засоби контролю своєї роботи, в першу чергу на схеми.

Використання схеми на уроці з умовними позначеннями пробуджує інтерес до теми, підвищує емоційний настрій, створює атмосферу творчості, змушує не тільки бути «пасивними слухачами», а й самим робити висновки, а потім використовувати їх у своїй роботі, контролювати себе.

У своїй роботі можна використовувати таблиці - плакати. Таблиця «Правильно сиди при писанні» необхідна в початкових класах для прищеплення учням навички прямої посадки. Вона виконує функцію самоконтролю.

Школяр повинен навчитися користуватися навчальною та довідковою літературою, наочними матеріалами. Але щоб успішно впоратися із завданням, необхідно точно знати, які операції і в якому порядку треба зробити, тобто потрібно розкрити технологію виконаного завдання. Саме тому величезну роль при формуванні самоконтролю відводиться роботі з пам'ятками, які актуалізують знання учнів при повторенні вивченого матеріалу, допомагають учням об'єктивно оцінювати свої відповіді на узагальнюючих уроках, коли вони можуть порівнювати свою відповідь із зразком-пам'яткою.

Наочний матеріал, що використовується для перевірки знань, умінь і навичок учнів сприяють оперативному виявленню прогалин, попередження найбільш типових помилок, скорочують час для проведення роботи і, нарешті, допомагають вчителю більш обгрунтовано вибирати прийоми подальшого навчання кожного учня, тобто певною мірою сприяють здійсненню індивідуального підходу до учнів.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com