Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ЕЛЕКТРОННА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ

Подальший розвиток державної податкової служби України в умовах перетворень, що проходять в нашому суспільстві, має здійснюватись на усвідомленні необхідності докорінної зміни філософії спілкування з платниками податків з фіскальної на добровільну сплату податків, що потребує переходу до світових цивілізованих норм в оподаткуванні.

Необхідно трансформувати податкову службу в провідну демократичну та підзвітну суспільству високоефективну державну установу, яка діє на правових засадах та користується довірою і підтримкою суспільства.

Одним із напрямів Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року є створення системи приймання податкової звітності від платників податків в електронному вигляді.

Сьогодні платники податків мають можливість подавати електронну звітність до органів податкової служби через Центр обробки електронних звітів (ЦОЕЗ) Державної податкової адміністрації України за допомогою всесвітньої мережі всього за кілька хвилин а також через Оператора електронної звітності..

Шановні платники податків, не сумнівайтесь щодо прогресивної системи електронної звітності. Система електронної звітності — норма життя в майбутньому, сміливо опановуєте ще нововведення та користуйтесь.

Інформація, яка передається засобами Інтернет в електронному вигляді, надійно захищена та зашифрована.

Для подання податкових документів до органів ДПС в електронному вигляді платник податків повинен мати:

— спеціалізоване програмне забезпечення для формування податкових документів в електронному вигляді у затвердженому форматі (стандарті);

— доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання електронних повідомлень електронною поштою;

— засіб криптографічного захисту інформації (за текстом — засіб КЗІ), сумісний за форматами даних із засобами КЗІ, що використовуються в органах ДПС;

— чинні посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованим центром сертифікації ключів для платника податків та уповноважених посадових осіб платника податків, підписи яких є обов’язковими для податкової звітності у паперовій формі.

Підставою для прийняття податкового документа в електронному вигляді є:

            його відповідність затвердженому формату (стандарту);

            підтвердження ЕЦП платника податків та його посадових осіб, підписи яких є обов’язковими для звітів у паперовій формі за умов, установлених статтею 3 Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 року № 852-IV;

            чинність відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладення ЕЦП (підтверджується за допомогою позначки часу, отриманої від акредитованого центру сертифікації ключів, або якщо до моменту одержання електронного документа строк дії відповідного сертифіката не був закінчений або відповідний сертифікат не був скасований/блокований).

Для того щоб здійснювати подання документів до органів ДПС в електронному вигляді платник податків відповідно до пункту 5 розділу третього «Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку», затвердженої наказом ДПАУ від 10 квітня 2008 року № 233:

— отримує в будь-якому включеному до системи подання податкових документів в електронному вигляді акредитованому центрі сертифікації ключів посилені сертифікати відкритих ключів посадових осіб юридичної особи, що мають право підпису (керівника, бухгалтера), та печатку юридичної особи. Платник податків — фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності може обмежитись одним ключем ЕЦП. Особисті ключі знаходяться на ключових (електронних) носіях, що зберігаються в таємниці;

— отримує в органі ДПС за місцем реєстрації або на веб-сайті ДПА України чи регіональної ДПА текст примірного договору про визнання електронних документів, безкоштовне спеціалізоване програмне забезпечення формування та подання до органів ДПС податкових документів в електронному вигляді;

— ознайомившись з редакцією договору, заповнює необхідні реквізити, у тому числі вписує свою електронну адресу, підписує та скріплює печаткою два примірники договору (для фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності за наявності печатки);

— подає до органу ДПС за місцем реєстрації підписані та скріплені печаткою два примірники договору й посилені сертифікати відкритих ключів на електронному носії;

— після підписання договору в органі ДПС за місцем реєстрації отримує один примірник договору. При цьому ставить підпис у журналі обліку договорів про визнання електронних документів для засвідчення того, що йому було повернуто його примірник договору.

При поданні податкових документів в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв’язку платники податків повинні додержуватися такого порядку

Відповідно до пункту 7 розділу третього «Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку», затвердженої наказом ДПАУ від 10 квітня 2008 року № 233:

1. Платник податків створює податковий документ в електронному вигляді відповідно до затвердженого формату (стандарту) за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

2. Після підготовки платником податкового документа в електронному вигляді на нього накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб платника податків у такому порядку: першим — ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера), другим — ЕЦП керівника, третім — ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.

За відсутності у платника податків посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податків накладаються у такому порядку: першим — ЕЦП керівника, другим — ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків. Платником податків — фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності електронні ци­фрові підписи накладаються у такому порядку: першим — ЕЦП платника податків — фізичної особи, другим — ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків (за наявності).

3. Після накладення ЕЦП платник податків здійснює шифрування податкового документа в електронному вигляді та направляє його до Центру обробки електронних звітів (ЦОЕЗ) Державної податкової адміністрації України (zvit@sta.gov.ua) через телекомунікаційні канали зв’язку. Другий примірник податкового документа в електронному вигляді зберігається у платника податків.

4. Платники податків отримують від Центру обробки електронних звітів (ЦОЕЗ) три документи: перший — це повідомлення, що звітність надійшла до Центру, другий — квитанція № 1 про те, що звітність збережена на центральному рівні, третій — квитанція № 2 про те, що звітність прийнята (не прийнята) на районному рівні.

Звертаємо увагу на те, що для отримання зазначених документів від Центру платнику податків бажано створювати поштові скриньки у українських провайдерів.

Отримати програмне забезпечення в ДПІ у Голосіївському районі можна в кім. 213 або завітавши на Web-сайти ДПА України (www.sta.gov.ua) та ДПА у м. Києві (www.kyivsta.gov.ua). Консультацію з питань впровадження подання звітності в електронному вигляді можна отримати за тел. 591 61 24.

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com