Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Плекаємо когорту майбутніх науковців

Розвиток і суспільна адаптація сучасної високоосвіченої людини неможлива без якісних знань щодо історії, традицій і звичаїв власного народу та усвідомленого використання їх у своїй професійній діяльності. Кафедра українознавства є базою виховання нової генерації управлінців, яких готує МАУП.

На базі кафедри українознавства ІСНіС діє науково-дослідний гурток «Оберіг», яким керує професор, кандидат історичних наук Соколовська К.М. Під час проведення занять з гуртківцями нагальним завданням є поглиблене ознайомлення    з    українськими    традиціями,    обрядами    та    ритуалами, трансформування їх у сучасний народний побут. Проте на першому місці є виховання національно свідомих українців, майбутніх науковців - патріотів своєї Вітчизни.

Мета гуртка - ознайомити студентів з основами польових досліджень, поглиблено вивчати українські народні традиції, звичаї та обряди, усну народну творчість, відтворювати ритуали багатовікової духовної спадщини українського народу

Під час занять наукового гуртка «Оберіг» проводилась робота по залученню студентів до участі у науково-практичній конференції «Українознавство в системі освітніх закладів гуманітарного спрямування». Надавалась орієнтаційна допомога у виборі теми наукової доповіді гуртківця В’язовського Романа. Тема доповіді: «Україномовні проблеми у студентському середовищі та шляхи їх вирішення».

Здійснювалося керівництво науковою роботою гуртківця, студента 2 курсу УАІМВіЛ Захарченка Олексія. Тема: «Регулювання родинних відносин у звичаєвому праві українського народу», (Науковий керівник — кандидат історичних наук, професор Соколовська К.М.)

У науковій роботі висвітлюються історично зумовлені компоненти народної педагогіки та звичаєвого права у контексті українознавства, розглядаються витоки народної педагогіки як провідного чинника у відродженні народно-педагогічного досвіду виховання молодого покоління на принципах національної ідеї та патріотизму.

Наукова робота була подана на І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з історичних наук, у якому Захарченко Олексій став переможцем і був відзначений дипломом.

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до науково-дослідної та пошукової діяльності, яку проводить етнографічний гурток «Оберіг», що діє на   кафедрі українознавства, і який покликаний плекати нову когорту майбутніх   науковців   у   стінах      Міжрегіональної   Академії   управління персоналом.

 

Світлана Яценко,
старший викладач кафедри українознавства МАУП.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com