Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Дві категорії банків

Національний банк України встановив критерії, яким мають відповідати комерційні банки для отримання кредитної під­тримки від НБУ.

Це передбачено в постанові Нацбанку № 262 «Про вдосконалення процедури підтримки лікві­дності банків» від 30 квітня 2009 року (зареєстровано в Міністерстві юстиції 6 травня ц.р.).

Нацбанк позділятиме банки на підставі оцінки кількісних і якісних показників на дві категорії (I і II). При цьому ліквідність банків I категорії регулюватиметься шляхом використання стандартних інструментів рефінансування. Кредити банкам, які підпадають під II категорію, видаватимуться відповідно до вимог, передбачених Положенням про кредитну підтримку Національним банком України банків України у разі реальної загрози стабільності їх роботи.

Серед кількісних критеріїв визначені: норматив адекватності регулятивного капіталу, рентабельність активів, співвідношення коштів Нацбанку (окрім кредитів овернайт і операцій репо) до загальних активів банку. Так, граничне значення нормативу адекватності капіталу для банків I категорії, що претендують на підтримку НБУ, має бути вище 8%, для банків II категорії — від 4% до 8% (за нормативами Нацбанку адекватність капіталу не має бути нижче 10% — УНІАН). Граничне значення рентабельності активів для I категорії — більше 0,5%, для II категорії — від 0,04% до 0,5%; співвідношення коштів Нацбанку до загальних активів — 0% і від 0,001% до 10% відповідно.

Серед основних якісних показників (береться до уваги діяльність банків, починаючи з 1 жовтня 2008 року) зазначені: наявність невиконаних у строк з вини банку розрахункових та інших документів клієнтів (картотеки неплатежів); надання бланкових кредитів, кредитів під малоліквідне забезпечення і під цінні папери власної емісії; відсутність підтримки власників/учасників банку в капіталізації банку і підтримки його ліквідності; нетипові операції з готівкою; придбання недержавних цінних паперів і здійснення інвестицій; придбання основних коштів, які не беруть участі в проведенні банківських операцій тощо.

«Наявність хоча б одного з основних якісних показників може служити підставою для відмови в наданні Національним банком кредиту банку», — говориться в документі.

У Положенні про кредитну підтримку, яким визначається порядок рефінансування банків II категорії, зокрема, передбачено, що регулятор може зажадати ряд обмежень в діяльності фінансової установи, також до банку може бути призначений куратор. Серед обмежень можуть бути виставлені вимоги про ненадання нових кредитів, зупинку проведення банком будь-яких операцій зі зв«язаними особами тощо.

Постанова набуває чинності через 10 днів після реєстрації в Мін’юсті.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com