Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Підготовка докторів філософії в МАУП

Останнім часом в Україні точаться гострі дискусії щодо проблеми атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Зокрема, пропонується скасувати дворівневу систему наукових ступенів та запровадити їх науково-громадську атестацію, що є однією з основних вимог Болонської конвенції, до якої приєдналася і Україна у 2005 році. Відповідно до цієї конвенції, вищим і єдиним науковим ступенем в системі атестації кадрів вищої кваліфікації має стати ступінь «доктор філософії». І поки державні мужі ламають списи у дискусіях щодо того, яким чином цю норму запроваджувати в Україні, найбільший та найкращий вищий навчальний заклад недержавної форми власності Міжрегіональна Академія управління персоналом вже давно вирішив це питання. І може поділитися своїм досвідом. Адже докторів філософії тут готують з 1996 року.

На цю та інші теми, які стосуються підготовки аспірантів та докторантів, розмовляємо з директором Інституту підготовки наукових кадрів і бізнес-освіти МАУП, кандидатом історичних наук, доцентом, професором Міжнародної Кадрової Академії Аллою Білоус.

- Інститут підготовки наукових кадрів та бізнес-освіти МАУП створено недавно?

- Дійсно, інститут дуже молодий, його створено в квітні цього року на базі департаменту підготовки наукових кадрів, що вже не перший рік займається вирішенням проблем підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Безпосередньо питаннями наукової роботи в Академії керує відомий вчений в галузі політології, соціології та державного управління, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти, ректор МАУП М.Ф. Головатий. Сім років поспіль він очолює спільну Спеціалізовану Вчену раду МКА, МАУП, МВУ з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії з певного напряму знань. Іншим напрямом діяльності новоствореного Інституту є бізнес-освіта для керівників та топ-менеджерів великих корпорацій, підприємств, фінансових установ тощо за програмами МВА та МВІ. До того ж Вища школа управління займається такими важливими питаннями як підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка безробітних за замовленням Київського та обласного центрів зайнятості, організацією комерційних конференцій, тренінгів, семінарів з важливих питань сучасного економічного, соціального й політичного життя країни. Вища школа управління зробила чимало для становлення і розвитку цього напряму бізнес-освіти. Але це тільки перші кроки.

- Розкажіть, будь-ласка, докладніше про роботу інституту…

- Кадри вирішують все. Ця давно відома формула динамічно супроводжувала розвиток Академії. Адже необхідно постійно піклуватися про підготовку власних наукових кадрів, бо без цього неможливий подальший розвиток навчального закладу. Міністерством освіти і науки України встановлено державний стандарт щодо забезпечення вищих навчальних закладів Ш-IV рівнів акредитації науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації — докторів та кандидатів наук. Тому для Академії стало нагальним питання підготовки власних наукових кадрів — молодих спеціалістів, випускників та співробітників Академії, які виявили здібності до викладацької та наукової роботи. В травні 2005 року було започатковано програму підготовки наукових кадрів для Академії. Згідно з цією програмою, кожен структурний підрозділ Академії має завдання підвищувати кваліфікацію своїх викладачів, які не мають наукового ступеня, через аспірантуру або докторантуру. Напрями та спеціальності, за якими навчаються в аспірантурі та докторантурі МАУП, можна знайти на сайті www.maup.com.ua Це юридичні, економічні, політологічні, соціологічні, психологічні, управлінські спеціальності тощо.

- А чому так гостро стоїть проблема підготовки своїх кадрів?

- Кандидатів і докторів наук не так вже й багато для загальної кількості навчальних закладів, які існують в Україні. Як вже зазначалося, одна з вимог акредитації за четвертим рівнем — це наявність певної кількості докторів та кандидатів наук. Особливо докторів наук. Тому ми шукаємо і заохочуємо наукові кадри, щоб нарощувати кадровий потенціал Академії як навчального закладу IV рівня акредитації. Для цього Академія створює найбільш сприятливі умови для захисту кандидатських та докторських дисертацій, підготовлених власними викладачами та працівниками. Викладачі, які захистилися за сприяння Академії, обов’язково працюють в МАУП протягом 5 — 7 років. Таким чином ми забезпечуємо Академію кадровим потенціалом вищої кваліфікації.

- А творча молодь йде в аспірантуру, докторантуру?

- Молодь іде. Але, знаєте, є проблема підготовки наукових кадрів через аспірантуру. Ми можемо готувати здобувачів наукових ступенів, у нас є належне кадрове забезпечення, проте поки що залишається невирішеним питання відкриття спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Дозвіл на відкриття аспірантури дає Міністерство освіти і науки України, а питанням відкриття спеціалізованих вчених рад, де могли б захищатися здобувачі наукових ступенів, займається Вища атестаційна комісія України. Кількість спеціалізованих вчених рад по всій Україні суворо обмежена і тому, аби потрапити у це число щасливчиків, треба виконати певні вимоги щодо відкриття спеціалізованої ради, передбачені чинним законодавством. Поки що це питання залишається відкритим. Але ми повністю підготували пакет необхідних документів. Думаю, що це завдання незабаром буде вирішене позитивно, оскільки ми маємо для цього всі підстави і належні умови.

- А як щодо докторантури?

- Докторантура МАУП існує з 1996 року. Спільна заочна докторантура МКА, МАУП, МВУ — це ноу-хау нашої Академії. Ще у листопаді 1996 року між Міжнародною Кадровою Академією (МКА), Міжрегіональною Академією управління персоналом (МАУП) та Міжнародним Відкритим Університетом (МВУ) укладено договір про співпрацю, відповідно до якого було створено спільну заочну докторантуру, головною метою якої стала підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації — докторів філософії у галузях менеджменту, економіки, політології, соціології, права, освіти, психології, державного управління. За 12 років свого існування, враховуючи потреби часу та попиту, докторантура поступово розширила спектр пропонованих спеціальностей. Зараз їх налічується 19, серед яких найбільш популярними є право, соціологія, політологія, міжнародні відносини, державне управління, економіка, психологія, освіта. Існує сім спеціалізованих вчених рад, створених у нас в Академії, де захищаються докторанти. Повертаючись до програми підготовки наукових кадрів, скажу, що викладачі Академії, які не мають наукового ступеня кандидата наук, знайшли альтернативу підвищити свій науковий рівень саме шляхом захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в певній галузі знань на спеціалізованих вчених радах, створених в Академії.

Від моменту прийняття програми підготовки наукових кадрів в Академії значно активізувався процес підготовки докторів філософії із числа викладачів і присудження їм наукового ступеня доктора філософії в певній галузі знань за результатами публічного захисту дисертацій. В межах структурних підрозділів Академії по усій Україні викладачі, які здобули науковий ступінь доктора філософії, в оплаті праці мають ті ж самі переваги, що і кандидат наук. Наше керівництво в цьому напрямі пішло ще далі. Враховуючи стан кадрового забезпечення, матеріально-технічний, навчально-методичний потенціал регіональних структурних підрозділів Академії, у 2007 році було прийнято рішення про необхідність розвивати докторантуру, створювати навчально-консультаційні центри в таких структурних підрозділах, як Харківський, Одеський, Луганський, Полтавський інститути МАУП. Ці структурні підрозділи створили власні консультаційні центри з підготовки докторів філософії, де вже навчається по 15 — 20 осіб. Це теж вагома перспектива розвитку Академії з підготовки наукових кадрів. Відповідні консультаційні центри створено також в Донецьку, Луганську, Луцьку, Львові. Є бажання, є напрацювання, тобто ми наполегливо і впевнено ідемо до позитивного результату.

Крім того, Академія має консультаційні пункти з підготовки докторів філософії у зарубіжних країнах. Зокрема, у Софії (Болгарія) працює Балканський центр підготовки докторів філософії. Цей проект запроваджено з 2006 року. До цього центру звертаються і навчаються особи і з інших країн Балканського регіону. Вже є перші позитивні результати роботи цього центру. Вже 10 докторантів з Балканського центру захистилися в Академії і отримали ступінь доктора філософії в галузі економіки. До речі, Міністерство освіти Македонії визнало ці дипломи, а власники дипломів працюють за фахом відповідно до отриманого наукового ступеня й здобутої кваліфікації у вищих навчальних закладах країни.

У цьому контексті не можна не відзначити діяльність Лодзинського (Польща) навчально-консультаційного центру відкритої освіти. У 2007 році три його співробітники успішно захистилися та отримали науковий ступінь доктора філософії в галузі освіти та психології, зокрема директор Центру Ізабелла Балінска, яка за результатами публічного захисту здобула науковий ступінь доктора філософії в галузі соціології. А всього на сьогодні в Лодзинському навчально-консультаційному центрі навчаються 19 докторантів.

Завдяки зростанню авторитету Міжрегіональної Академії управління персоналом та розширенню міжнародного співробітництва з року в рік зростає кількість докторантів не тільки з числа громадян України, а й іноземців, переважно з країн Близького Сходу, Балканського регіону, Польщі, В’єтнаму тощо.

Крім того, вищі навчальні заклади, і державні, і засновані на інших формах власності, Росії, Азербайджану, Білорусі, Молдови та інших країн, звернулися з конкретними пропозиціями щодо подальшого розширення співробітництва в підготовці докторів філософії за міжнародними програмами і планами, розробленими у спільній докторантурі Міжнародної Кадрової академії, Міжрегіональної Академії управління персоналом, Міжнародного Відкритого Університету.

- Скільки Академія всього підготувала докторів філософії по Україні?

- За весь цей час ми підготували вже 740 докторів філософії та 85 докторів наук.

- Фактично програму з підготовки докторів філософії Міжрегіональна Академія управління персоналом запустила раніше, ніж про це задумалися в Міністерстві освіти і науки України?

- Так. У 2005 році, коли Міністерство освіти і науки України оголосило курс на Європу, європейські зразки освіти, ми вже там давно були — ще з 1996 року. Як вже зазначалося, науковий ступінь доктора філософії прирівнюється до вітчизняного ступеня кандидата наук. Зараз точаться гострі дискусії про те, яким чином ми будемо переходити до ступеневої системи освіти — норми, проголошеної рішенням Болонської конвенції. Йдеться про те, щоб ліквідувати такий кваліфікаційний рівень, як молодший спеціаліст, залишити кваліфікаційні рівні «бакалавр», «магістр» та науковий ступінь «доктор філософії». Вже працює урядова комісія, яка залучає широкий науковий загал — ректорів провідних вищих навчальних закладів України, керівників науково-дослідних установ, щоб вирішити, яким чином ми будемо переходити до введення наукових ступенів «доктор філософії». А МАУП вже давно вирішила це питання. Тобто, ми спрацювали на випередження. Ми ставимо завдання не тільки розвивати програму підготовки докторів філософії, але і вести відповідну роботу серед наших випускників, аби вони йшли до нас в аспірантуру і докторантуру. Бо питання підвищення кваліфікації власних випускників, підготовки «своїх» кандидатів, докторів є стратегічно важливе. Що ж стосується якості підготовки та захищених в Академії дисертацій, то на її користь красномовно говорить, зокрема, той факт, що люди, які вже досягли чогось у житті, йдуть до нас в аспірантуру, докторантуру. Це державні службовці високих рангів, працівники правоохоронних структур, прокуратури, судів, керівники великих компаній, банків, народні депутати та депутати різних рівнів.

- Серед пропонованих в МАУП для підготовки з подальшим захистом дисертацій спеціальностей передусім ті, які стали дуже популярні останнім часом — політологія, державне управління, економіка, право, психологія... Але це ж не применшує ролі і значення інших спеціальностей, які ще донедавна вабили молодих фахівців для навчання і здобуття вчених ступенів «кандидат наук», «доктор наук». Математика, скажімо, чи лінгвістика...

- Кожен повинен займатися тим, що добре вміє. Академія позиціонує себе як ВНЗ управлінського, економічного та гуманітарного спрямування. І ми сильні саме на цих позиціях. У нас створено потужну наукову школу з економіки, менеджменту, права, політології, державного управління, психології. У нас є фахівці, які можуть дати знання, за їхніми підручниками вчиться студентська молодь не лише в Україні, а й у країнах СНД, зокрема Росії, Білорусі, Азербайджані тощо. У цьому контексті відзначимо насамперед засновника нашого навчального закладу, відомого українського вченого-управлінця, соціального психолога, освітянина-новатора, доктора соціологічних наук, Заслуженого працівника освіти, професора Щокіна Г.В., доктора політичних наук, професора Головатого М.Ф., доктора економічних наук, професора Захожая В.Б., доктора економічних наук, професора Дмитренка Г.А, доктора історичних наук, відомого вченого в галузі політології та міжнародних відносин, професора Хижняка І.А., доктора медичних наук, знаного фахівця й вченого в галузі медичної психології, професора Чуприкова А.П., доктора філософських наук, професора Лукашевича М.П. Отже, ми маємо значний науковий потенціал і запрошуємо всіх, хто прагне вдосконалювати свій науковий рівень і досягати нових вершин у науці та кар’єрі до навчання в докторантурі та ВШУ.

Таким чином, Міжрегіональна Академія управління персоналом накопичила значний досвід здійснення науково-громадської атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за міжнародними стандартами, який потребує вивчення, узагальнення і впровадження на практиці.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com