Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ДПА повідомляє

1. «Для зручності платників податків

Використання нових форм і методів роботи, електронна форма контролю за декларуванням податків, прийом звітності в електронному вигляді, консультування через мережу Інтернет; взаємна відповідальність, стабільність і узгодженість податкового законодавства, зручність сплати та справляння, громадський контроль за податковими відносинами; патріотизм, професіоналізм, порядність, справедливість, законність, нейтральність та неупередженість, прозорість і відкритість — основні пріоритети досягнення основного напрямку роботи податкової «Податкова для платника, а не платник для податкове».

В рамках модернізації податкової служби України впроваджується система подання, приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності, податкових накладних і реєстрів податкових накладних в електронному вигляді.

Для зручності платників податків ДПА України розроблена програма «Податкова звітність». Вона дозволяє готувати звіти у формі XML без використання будь-яких інших програмних комплексів, що дорого коштують. У цій програмі також є модуль для шифрування та накладання електронного підпису на електронний документ належного формату. Ця процедура дозволяє захистити електронний документ від підробки та перекручування, а також ідентифікувати його власника, забезпечити криптографічний захист звітної інформації.

Якщо Ви прийняли рішення подавати звітність в електронному вигляді, Вам необхідно:

— отримати посилені сертифікати відкритих ключів в акредитованому центрі сертифікації. Інформація що­до центрів (АЦСК) ЕЦП, розміщена за адресою: http://www.ivk. org.ua та http://www. ukrcc.com.

— укласти Договорів з ДПІ, який можна отримати в ДПІ за місцем реєстрації або на веб-сайті ДПА України (www.sta. gov.ua) чи ДПА у м. Києві (www.kyivsta. gov.ua).

Для створення звітності у форматі XML використовуйте бухгалтерські програми 1C Бухгалтерія, Бест_3віт. Програмне забезпечення можна отримати в ДПІ за місцем реєстрації або на веб-сайті ДПА України (www.sta. gov.ua) чи ДПА у м. Києві (www.kyivsta.qov.ua)

Платники податків які перебувають на обліку в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва для укладення договору та для отримання програмного забезпечення звертайтесь до кім. 213 телефон для довідок 51961 ЗО, за консультацією до кім. 106 тел. 519 61 87, кім. 105 тел. 519 61 24”

2.«Шановні платники податків! Своєчасна і повна сплата податків — це необхідна умова зміцнення економіки держави і добробуту кожної людини, налагодження партнерських відносин між платниками податків та працівниками ОДПС — запорука підвищення податкової культури населення.»

3. «Відповідаємо на запити фізичних та юридичних осіб

З метою забезпечення практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права на звернення до органів державної влади, фізичні та юридичні особи можуть звернутись до ДПІ у Голосіївському районі щодо вирішення питань оподаткування як в усному, так і в письмовому вигляді.

Письмові звернення повинні бути оформлені відповідно до умов, визначених у Законі України «Про звернення громадян» № 653 від 13.05.99 року (із змінами та доповненнями).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення обов’язково повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Письмове звернення може бути надіслане поштою або передане громадянином до податкової інспекції через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Відповідно до статті 20 Закону звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.»

4. «Оподаткування доходів, які виплачуються іноземцям (нерезидентам) від надання ними незалежних консультаційних послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру

Оподаткування доходів нерезидентів регламентується п. 9.11 ст. 9 Закону України від 22.05.2003 р. N 889-1V «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон). Згідно з пп. 9.11.1 вищезазначеного пункту доходи з джерелом їх походження з України, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими для резидентів, з урахуванням особливостей, визначених окремими нормами цього Закону.

Нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України, згідно зі ст. 2 Закону є платником податку з доходів фізичних осіб.

Відповідно до пп. «ї» п. 1.3 ст. 1 Закону дохід з джерелом його походження з України — це будь-який дохід, одержаний платником податку або нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території У країни, у тому числі у вигляді інших доходів як виплати чи винагороди за цивільно-правовими договорами, одержуваних резидентом або нерезидентом, якщо джерело виплати (нарахування) таких доходів знаходиться на території України, незалежно від резидентського статусу особи, що їх виплачує (нараховує). Тобто доходи фізичних осіб — нерезидентів, одержувані за договорами цивільно-правового характеру, зокрема від надання незалежних консультаційних послуг, включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу таких платників податку і повинні оподатковуватися податковим агентом при їх нарахуванні (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону).

До об’єкта оподаткування, нарахованого на користь нерезидента — фізичної особи, за винятком доходів, визначених пп. 9.11.3 п. 9.11 ст. 9 цього Закону, податковий агент повинен застосовувати ставку податку згідно з п. 7.3 ст. 7 Закону (подвійну ставку, визначену п. 7.1 ст. 7 Закону, тобто 30 %.

Поряд з цим, ст. 21 Закону передбачено, що якщо міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми такого міжнародного договору стосовно суб’єктів, які підпадають під його дію.

Крім того при застосуванні положень ст. 21 Закону слід враховувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 p. N 470 «Про затвердження Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України відповідно до міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування».

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва»

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com