Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ЧОМУ В МАУП? (ПУТІВНИК ДЛЯ ТИХ, ХТО ОБИРАЄ МАЙБУТНЄ, ТА ДЛЯ ЇХНІХ БАТЬКІВ. І НЕ ТІЛЬКИ...)

Необхідна передмова

Недаремно в народі ка­жуть, що обіцяного три роки ждуть. Ще в 2005-му Прези­дент Ющенко підписав указ про НЕВІДКЛАДНІ заходи по реформуванню освіти в Ук­раїні, який передбачав вве­дення незалежного тестуван­ня, як альтернативи скорум-повано-застарілій системі вступних іспитів до вузів.

Через три роки — в січні 2008-го — Міністр освіти ви-2аввідповідний указ: прийма­ка до вузів виключно на підставі результатів незалежного тестування.

Щоправда, виникає запи­тання, відповіді на яке досі не одержали ні батьки, ані керів­ництво ВНЗ, ані журналісти: «А .якщо, приміром, на факультет міжнародних відносин відомо­го столичного університету з'являться півтори тисячі ба­жаючих з ОДНАКОВИМИ ре­зультатами тестування, то за яким принципом відбувати­меться прийом?»

Наш короткий путівник має на меті підказати всім зацікав­леним, як уникнути вищезга­даної колізії. І не тільки цієї колізії.

Проблема вибору

Жорстка, але щира порада передусім батькам нинішніх випускників: позбудьтесь ілюзій щодо реальної можли­вості для вашої талановитої дитини поступити (навіть за результатами тестування) на бюджетні відділення більшості з т.зв. престижних державних вузів. Там місця вже давно роз­писані між своїми, перш за все — «бідними дітьми сильних батьків». І, як мусив визнати навіть колишній міністр освіти і науки, фанатичний захисник державної системи освіти в Україні, бюджетні відділення перетворилися на розсадник неконтрольованоі корупції з захмарними сумами хабарів.

Тепер щодо «контрактників» у тих же державних ву­зах. Зовні наче все гаразд: батьки або спонсори платять, дитина спокійно вчиться — і все гаразд. У тому-то й сек­рет, що далеко не все гаразд. Бо часто-густо якість знань не відповідає сумі коштів, вкла­дених у здобуття цих знань.

На жаль, далеко не всі батьки та й самі майбутні сту­денти досі не усвідомили, що нині, на відміну від радянсь­ких часів, диплом про вищу освіту — це не декоративна ознака престижу, а засіб до існування. А ринкова економ­іка, на відміну від планової, вимагає не просто юристів, економістів, соціологів тощо, а конкурентноздатних фахівців, які володіють знанням найтонших нюансів швидкоплинної кон'юнктури ринку і вміють ці знання ефективно застосову­вати на користь працедавцю і, відповідно, собі.

Ні в якому разі не збираємося узагальнювати і рівняти під одну лінійку всі державні вузи. Але сама система бюджетного фінансування цих закладів створює примарне відчуття самозаспокоєності. Не нами сказано, що гроші, які, даруйте, впали з неба, у даному разі — з бюджету, зникають так же швидко, як і з’являються, без будь-якої користі. Перш за все — для випускників цих вузів.

Відтак — недержавні вузи, котрі не мають потреби скубти шматочки від бюджетного пирога, за суттю своєю є конкурентноздатнішими тих, що залежні від державного фінансування.

Аби вижити в цьому світі жорсткої повсякденної конкуренції, недержавні вузи повинні давати своїм випускникам справді сучасну, більше того — надсучасну освіту як мінімум європейського рівня.

Тобто — кращі недержавні вузи гарантують батькам і спонсорам, що капіталовкладення в навчання молодого покоління фахівців не лише швидко повернуться, а й даватимуть значний прибуток.

І нарешті — чому саме в МАУП.

Найсерйозніші українські роботодавці, починаючи з 2000-го року, замовляють незалежним соціологічним структурам «Рейтинг вищих навчальних закладів України 3-го і 4-го рівня акредитації». І коли випускник шукає роботу, кадрові структури солідних фірм у першу чергу звертають увагу на те, яке місце займає диплом кандидата на посаду у загальному сумарному рейтингу всіх українських ВНЗ та в основних номінаціях: класичні університети, технологічні вузи, спеціалізовані університети і академії, вищі навчальні заклади управління (менеджменту тощо).

То чому ж радимо віддати вашу дитину на навчання саме в МАУП? Та хоча б тому, що за всі роки існування згаданого проекту Академія з великим відривом посідає перше місце серед управлінських вузів (менеджмент) та впевнено входить до першої десятки загального списку всіх українських ВНЗ.

Детальніше — в наступному розділі.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com