Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

РОЗБУДОВА ХРАМУ СЛОВА УКРАЇНИ

Хто дасть мені посріблені крила голубині?
Хто дасть крила орла великого нині?
Хай лечу довго, всюди до Бога
З земного краю навіть до раю і спочину.
Григорій Сковорода

Нові філософсько-дидактичні погляди прогресивних діячів різних країн світу та в Україні базуються на єдності якісної освіти, виховання, культури, мистецтва, релігії як мірі гуманізму культури суспільства. Культуру можна розглядати крізь призму єдності мови, мистецтва, науки, релігії, ремесел, сімейних взаємин, державного управління, національних традицій, звичаїв тощо. У цьому могутньому синтезі нам вбачається майбутній розвиток рідної України, яка може подолати всі соціально-економічні негаразди силою Духу і Слова народу, який прагне жити у світовій співдружності, як рівноправний партнер.

У «Феноменології духу» Гегеля набута людством культура розглядається як «царство духу», що реалізується через мову, науку, мораль, право, релігію, просвіту, працю, громадську діяльність тощо. Лише через діяльне перетворення культури на внутрішній духовний світ людини пролягає міра її духовності, її духовне багатство, її істинне єство як духовної Богоподібної істоти.

Духовна реабілітація людини, екологія її духу і слова — вища мета України XXI століття.

Духовно-моральні проблеми особистості та суспільства нині треба долати розбудовою національної освітньої системи на нових принципах — філософії серця Г.Сковороди, П.Юркевича, В.Зеньковського та ін., гуманної педагогіки життєтворчості, духовної риторики серця як гаранта духовно-морального та інтелектуального відродження суспільства.

Екзистенційний вакуум — втрату сенсу життя, мовний нігілізм, моральну спустошеність можна подолати вивищенням духовної енергії особистості, потужною енергією патріотизму, усвідомленою національною ідеєю як підмурівком духовного ренесансу демократичної України. Вироблені багатотисячною культурою українського народу ідеали віри, надії і любові, гармонії, добра, краси, щастя екстраполюються на загальносвітовий та національний позитивний досвід. Вони живляться безсмертною силою християнства, Божественними джерелами віри та любові, інтеграцією зусиль богословів, освітян, учених, практиків, екологів, політиків, громадських діячів з метою формування цілісної особистості та духовної єдності людей, соборної України XXI століття.

Класична гуманістична риторика завжди прагнула синтезу мудрості, добра і краси, що в пізніші часи відбилися у поєднанні християнських ідеалів віри, надії, любові та софійності. Авторська школа риторики «Златоуст» доктора педагогічних наук, професора, академіка, директора Центру риторики «Златоуст» Галини Сагач базується на синтезі класичних, християнських, народних та сучасних інноваційних підходів розвитку риторичної культури особистості й суспільства! Вищим виявом цього син-кретизму є формування риторики серця (любові), бо зброя нічого не варта перед істинним красномовством, яке дарує світу надію, велику відвагу, проганяє страх, викликає благородне милосердя навіть у ворогів. Красномовство — ознака сили краси духу, особистості й цілого народу.

Риторика любові прагне допомагати спасінню особистості й людства через торжество правди і любові. Вона дивиться на світ людей і речей очима віри, надії, любові, плекаючи образ Божий в людині, бо у глибині особистості ніколи не тьмяніє образ Божий.

У разі інфляції цінностей, інфляції логоса-слова людина ризикує стати антагоністом у душі, у філософії серця, підвалини якої характеризують ментальність українського народу з його архетипами роду — народу — батька — матері — дитини — землі — хліба — правди — любові — свободи...

Вищою метою представників освіти, науки, культури, мистецтва, ЗМІ має бути прагнення гідно пре-дставляти націю, український народ з могутнім духом, красним словом, потужною патріотичною енергією віри, надії, любові, явленої у Храмі Слова: «Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, — нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові!» (II Сол.: 16 17). Цій благородній меті слугують кращі діти неньки-України.

20 квітня 2007 року, у великій залі київського Будинку вчителя відбулося унікальне творче риторичне дійство «Храм Слова», присвячене життю, творчості і презентації нового п’ятитомного видання «Вибраних праць» із риторики (ПП ДМ. — Рівне, 2006. — 1500 с.) Галини Сагач — доктора педагогічних наук, професора, академіка, найкращої освітянки 1999 р., директора Центру риторики «Златоуст» МАУП.

Риторичне дійство «Храм Слова» — це звіт перед собою і громадськістю, перегляд життєвої траєкторії, багатьох років невгамовного творчого пориву. Галині Михайлівні й справді є про що звітувати нині, оглядаючись на день вчорашній: закінчила навчання на факультеті української філології Київського університету імені Т.Г.Шевченка, успішно захистила кандидатську дисертацію, переможець конкурсу лекторської майстерності по лінії товариства «Знання» України, переможець Всесоюзного конкурсу ораторської майстерності (Москва), успішно захистила докторську дисертацію, очільник школи українського красномовства, перший у неза-леж-ній Україні професор-ритор, лауреат премії ім. Т.Г.Ше-вченка Київського університету ім. Т.Шевченка, стажувалася у Великій Британії, Франції, Польщі, Росії та інших країнах, завідувач кафедри риторики факультету підвищення кваліфікації лекторів при КНУ імені Т.Г.Шевченка, професор філософського факультету КНУ ім. Т.Г.Ше-вченка, Відмінник освіти України, академік АН ВШ України, Лауреат премії Фонду Тараса Шевченка, дійсний член Міжнародної Академії Акмеологічних наук, Академії фундаментальних основ буття, дійсний член Міжнародної педагогічної академії, найкраща освітянка року, лауреат премії «Малиновий дзвін душі» по лінії Міністерства освіти і науки України, нагороджена Грамотою Митрополита Київського і всія України за заслуги перед Українською Православною Церквою, перший проректор Київського інституту соціальних та культурних зв’язків імені св. княгині Ольги, присуджено нагороду Ярослава Мудрого АН ВШ України за значний здобуток у галузі науки і техніки, директор Центру риторики «Златоуст» при МАУП, нагороджена Грамотою Королівського Посольства Данії за участь у ювілейних конкурсах й урочистостях, присвячених 200-річчю Г.Х.Андерсена, Грамотою та іменним годинником за значний внесок в утвердження української мови та активну просвітницьку діяльність у Збройних Силах України, отаман козацького осередку «Златоуст» Київського козацького товариства міста-героя Києва, курінний. Нагороджена Золотим Козацьким Хрестом, орденом Віри, медалями та орденами «Берегиня козацтва», «П’ять років українського козацького товариства міста-героя Києва», Почесною грамотою та іменним годинником Головного управління розвідки Міністерства Оборони України, відома громадська діячка.

Г. Сагач — плідний вчений, автор понад 300 наукових праць з проблем риторики, педагогіки, педагогічної риторики на християнських засадах.

Професор юридичного факультету В.Молдаван на шпальтах щотижневика «Освіта» писав: «Україна може пишатися своєю дочкою. Галина Михайлівна Сагач вищою мірою майстер красного слова. Вона володіє усіма законами і таємницями ораторського мистецтва, спілкуватися з нею — справжня насолода. З якою ясністю, з якою силою, з якою тонкістю і гнучкістю в голосі говорить вона! Своїм словом торкається душі, проникає в неї, оживлює і полонить. Слухаючи її, усвідомлюєш значення рідної мови для свого духовного життя. Животворне слово Галини Михайлівни справляє на нас таку дію, яку не справляють ні книга, ні роздуми».

Справді неозорим є поле діяльності Г.Сагач. Вона почесний доктор Острозької академії, Хмельницького національного університету, Міжнародної кадрової академії, читає риторику в провідних університетах Києва та України, розбудовує авторську школу риторики «Златоуст» на засадах християнської етики.

Галину Михайлівну називають золотоустою Галиною, жрицею риторики, співачкою українського золотослова, сповідувачкою риторики любові, Княгинею риторики. У Данії за найкращу промову її коронували як «Міс світу».

Творчий вечір відбувся під егідою Головного упра-вління освіти і науки Київської міської держ-ад-міністрації, київського Будинку вчителя, Центру риторики «Златоуст» МАУП.

Київський Будинок вчителя провадить надзвичайно велику духовно-просвітницьку, національно-патріотичну роботу серед усіх верств населення. Його ошатні зали чули й бачили надзвичайно талановитих виконавців, приймали в свої обійми унікальних представників освіти, науки, культури, мистецтва столиці та регіонів України. Його директор Л.Мельник — талановитий керівник, яка зуміла згуртувати під своїм крилом творчий колектив професіоналів-патріотів.

Риторичне свято «Храм Слова» — непересічна сторінка в літописі творчих акцій київського Будинку вчителя, гідний внесок творчого колективу у відродження риторичної культури суспільства в умовах системної кризи. Центр риторики «Златоуст» уклінно дякує за творче сприяння у проведенні акції «Храм Слова» директору — Л.Мельник, заступникові директора Т.Йов-хоміщ, завідувачу кабінету інформаційно-методичної роботи В.Єфіменко, відділу інформаційно-технічного забезпечення у повному складі: заввідділу І.Абрамовичу, завлабораторією відділу А.Єфіменку, техніку В.Журавлю.

Творчий вечір «Храм Слова» благословив священик о. Діонісій, кандидат богослів’я і теології, завідувач кафедри українського православ’я МАУП, викладач Київської духовної академії і семінарії, людина, яка духовно опікується МАУП та Центром риторики «Златоуст».

Риторичне дійство розпочалося «Молитвою абетковою», яку на тлі духовної музики прочитав ведучий заходу, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний фахівець Центру риторики «Златоуст» Г.Бо-ндаренко.

Концепція святкового риторичного дійства «Храм Слова» базувалася на презентації не лише життєвого та науково-педагогічного творчого шляху Г.Сагач, а й на оригінально інсценізованій презентації її нового п’ятитомного видання «Вибраних праць» з риторики, символом чого були п’ять чудових троянд: блакитної, золотої, червоної, рожевої, білої. Першу книгу «Риторика: Златоуст» із блакитною трояндою проілюстрував магістр Інституту права імені св. князя Володимира МАУП В.Тка-ченко фрагментом «Похвала риториці», а також акровіршем «Галині Сагач» В.Олефіренка — кандидата історичних наук, доцента, поета-пісняра, провідного фахівця Інституту проблем виховання АПН України, який виголосив рецензію до першого тому «Сонцесяйна троянда в Українському Саду Науки і Культури». Магістр Академії муніципального управління А.Недаш-ків-ська, активістка Центру риторики «Златоуст», емоційно виголосила перший власний риторичний твір «Риторика і я». Окрасою презентації першого тому були чудовий, унікальний, глибинно чистий акапельний автентичний солоспів лауреата Всеукраїнського конкурсу співаків «Нові імена» Л.Світлішиної, майстерний виступ хореографічної студії «Альянс» Волинського інституту імені В’ячеслава Липинського МАУП та пісні поета-пісняра Є.Гущина у виконанні лауреата Всеукраїнських фестивалів та конкурсів Н.Стоколос-Конончук.

Презентація другого тому «Хрестоматія: Золотослів» супроводжувалася відеорядом титулу тому і золотої троянди. Священик отець Діонісій виступив з рецензією «На ниві Слова Божого».

Студент II курсу Інституту права імені св. князя Володимира МАУП О.Колос натхненно прочитав старовинну молитву «Я — Світло», ведучий свята Г.Бондаренко майстерно виголосив уривок «Диво сходження Благодатного Вогню» з книги Г.Сагач «Сім днів на Святій Землі».

На базі Центру риторики «Златоуст» МАУП було створено Козацький осередок «Златоуст» Київського Козацького товариства міста-героя Києва, який очолює верховний генерал-отаман, заслужений журналіст України А.Соловей. На творчому вечорі він виголосив патріотичний вірш «Берегині козацького роду Г.Сагач» та подарував кілька гарних пісень на свої вірші у виконанні заслуженого артиста України, композитора, осавула Українського козацтва осередку «Митець» Ю.Васи-льків-ського та заслуженого артиста України, отамана осередку «Митець», осавула Українського козацтва В.Кавуна.

Особливим подарунком батькові Г.Сагач, 88-річному М.Сагачу, гвардії полковнику, ветерану Великої Вітчизняної війни, була чудова патріотична пісня «Ветерани» на вірші А.Солов’я та музику Ю.Васильківського у виконанні В.Кавуна. Цю пісню всі присутні слухали стоячи.

Аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини В.Остапчук майстерно виконав фрагмент «Похвала Дніпру» Ф.Прокоповича, що увійшов до другого тому «Вибраних праць» Г. Сагач.

Візуальним образом презентації третього тому «Ділова риторика: Добротословіє» була червона троянда — як символ великої творчої енергії. Від генерального директора фірми «Спілловер» Н.Аві-лової, спонсора п’ятитомника Г.Сагач «Вибрані твори», прозвучало вітальне слово її колеги.

Символом п’ятого тому «Риторичний квітник: Нев’янучий цвіт» стала біла троянда — чарівна квітка віри, мудрості й краси, яка проросла з невичерпного народного золотослова та красного слова різних часів і народів. Гурт Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Оберіг» (художні керівники — Д. Дмитренко, К. Халіманенко) подарував віночок чудових народних та патріотичних пісень.

Святкове риторичне дійство «Храм Слова» завершували виступи-вітання численних гостей: великої шанувальниці красномовства, настоятельки Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря (Одеса) ігумені Серафими, настоятеля Свято-Ольгинської церкви Києва, протоієрея о. Всеволода, професорок Московського державного педагогічного університету Л.Максимової та І.Меншикової, доктора соціологічних наук, наймолодшого професора Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, колишнього студента Г.Сагач Ю.Романенка, доктора філософських наук, професора, голови правління Товариства «Знання» України В.Ку-шереця, вченого секретаря товариства «Знання» України, поета В.Василашка, викладача риторики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, аспірантки І. Снігур та ін.

Професор Г.Сагач на урочистому дійстві отримала нагороду «Знак пошани», іменний годинник від київського міського голови та орден Святої Варвари від Української Православної Церкви.

Заключне слово директора Центру риторики «Златоуст» Г.Сагач схвилювало присутніх своєю сповідальною щирістю, пал-ким патріотизмом, духовністю.

Лауреат Міжнародних конкурсів камерний хор «Пектораль» київського Будинку вчителя (художній керівник — А.Кар-пінець) натхненно виконав старовинну «Молитву за Україну», яку зал слухав стоячи, закарбовуючи у серцях Скрижалі Духу й Слова рідної України, її талановитих дітей, її безцінного духовного скарбу.

Геннадій Бондаренко,
кандидат педагогічних наук, доцент,
провідний фахівець Центру риторики «Златоуст» МАУП

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com