Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Маємо право на диплом!

Для кожного з нас у житті настає відповідальний час підбиття підсумків: для одних — підсумків зробленої роботи, для інших — підсумків затрачених зусиль, ще для когось — підсумків чужих підсумків...

Важливий етап для кожного студента — складання державних іспитів. Це водночас і дуже напружений, і дуже цікавий час.

Ви, напевно, вважаєте, що державні іспити — досить буденне і нецікаве явище, проте, запевняю вас, це зовсім не так. Чого лише варті дбайливо написані і ще дбайливіше сховані «шпори» або намагання студентів використати сучасні технологічні засоби задля успішного складання іспиту. Проте для досвідченого викладача (а тільки таких викладачів Академія обирає для атестації студентів-випускників) достатньо кілька хвилин і кілька запитань, щоб точно визначити рівень знань у світлих головах наших студентів.

У недержавному вищому навчальному закладі під час вступних і випускних іспитів майже не відчувається нервового напруження в студентів, а якщо раптом і з’являється, то добрий гумор і під­трим­ка викладачів нейтралізує такі психічні прояви. Студент заспокоюється, налаштовується на відповідь, починає творчо підходити до поставленого запитання. Тобто починає реалізовуватися зовсім інша лінія поведінки: не керівник — підлеглий, а стосунки на рівні партнерства, співпраці.

Складаючи свого часу іспити в одному з держав­них ВНЗ України, мені було досить нецікаво спостерігати за нескінченним потоком подарунків, презентів та подяк від зляканих студентів.

Отже, попри всі закиди в офіційній та бульварній пресі, я переконалася на практиці, що процес складання вступних та випускних іспитів у недержавних ВНЗ прозоріший, аніж у будь-якому, навіть непрестижному, державному вищому навчальному закладі.

Вважаю, що, реформуючи вищу освіту в майбутньому, міністерські чиновники звернуть на це увагу, і, замість марнування державних коштів на нежиттєздатні проекти та судові змагання, шукатимуть шляхів співпраці між державними та недержавними вищими навчальними закладами. Адже, на мою думку, вони не враховують той факт, що недержавний вищий навчальний заклад — це комерційна організація, а її основне правило — відкритість до співпраці і взяття на озброєння найкращих технологій навчання та практики. Така співпраця і вдосконалення підвищують якість освіти, а відтак — статус і прибуток комерційного ВНЗ. Чого, на жаль, не скажеш про державні вищі навчальні заклади, закриті для новітніх технологій і обмежені у періодичній та навчальній літературі, у зв’язку з вкрай малим бюджетним асигнуванням.

Проте повернімося до випускних іспитів. Цього року в Інституті права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом з 22 січня до 4 лютого, згідно з графіком навчального процесу, затвердженого директором Інституту, склали державні іспити студенти факультету заочних форм навчання — загалом 61 випускник.

Державну атестацію студентів здійснювала державна екзаменаційна випускна (кваліфікаційна) комісія. В Академії комісія створюється щорічно і діє протягом календарного року.

Голова державної комісії призначається зі списку голів державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій з перевірки підготовки фахівців та присвоєння їм відповідного кваліфікаційного рівня в МАУП, який за встановленою формою подається на затвердження в МОП України на початок кожного навчального року. Голова державної комісії не перебуває з Академією у трудових та цивільно-правових відносинах, тобто оцінює рівень знань студентів незалежний самостійний експерт. Проте навіть за цієї умови одна і та сама особа може бути головою державної комісії не більше трьох років поспіль.

Персональний склад членів комісії та екзаменаторів затверджено наказом ректора за місяць до початку роботи державної комісії.

Головою державної екзаменаційної комісії за спеціальністю «правознавство», освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» призначено Ростислава Андрійовича Калюжного, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри теорії держави і права Національної Академії внутрішніх справ України; заступником голови — Ігоря Анатолійовича Малютіна, кандидата юридичних наук, професора кафедри історії та теорії держави і права ІП, декана факультету стаціонарних форм навчання Інституту права МАУП; членами комісії — В’ячеслава Миколайовича Іванова, кандидата історичних наук, професора МКА, завідувача кафедри історії та теорії держави і права ІП; Івана Івановича Шостенка, кандидата юридичних наук, професора кафедри історії та теорії держави і права МАУП; Миколу Івановича Корнієнка, кандидата юридичних наук, професора кафедри історії та теорії держави та права, заслуженого юриста України; екзаменатором — Наталю Іванівну Головко, кандидата педагогічних наук, професора кафедри історії та теорії держави та права, заступника директора Інтитуту права, а секретарем комісії — Тетяну Валентинівну Дейнюк, заступника декана факультету заочних форм навчання Інституту права МАУП.

Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» склад держав­ної екзаменаційної комісії був таким: голова комісії — Володимир Наумович Денисов, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В.М.Корецького ПАН України; заступник голови — Віктор Анатолійович Доманський, кандидат юридичних наук, доктор філософії у галузі права, заступник директора Інституту права МАУП; члени комісії: Борис Степанович Беззуб, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри комерційного та трудового права; Володимир Леонідович Наумов, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права МАУП; Наталя Вікторівна Плахотнюк, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства МАУП; екзаменатори: Дмитро Валерійович Малащук, кандидат економічних наук, заступник завідувача кафедри фінансового та банківського права Інституту права МАУП; Любов Захарівна Павлик, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства; Валентин Анатолійович Бортник, доктор філософії в галузі права, доцент кафедри банківського та фінансового права Інституту права МАУП; секретар комісії — Олена Валеріївна Філіпович, провідний фахівець факультету заочних форм навчання Інституту права.

Для студентів, які здобували право на диплом бакалавра, було створено комісію у такому складі: голова комісії — Світлана Ярославівна Фурса, доктор юридичних наук, завідувач кафедри міжнародного права Національного університету імені Т.Г. Шевченка; заступник голови — Василь Леонідович Павленко, кандидата історичних наук, в.о. професора кафедри адміністративного права ІП, декана факультету заочних форм навчання Інституту права МАУП; члени комісії: Лариса Леонідівна Нескороджена, кандидат юридичних наук, професор, заступник завідувача кафедри комерційного та трудового права Інституту права МАУП; Геннадій Семенович Семаков, кандидата юридичних наук, професор, завідувач кафедри правоохоронної діяльності Інституту права МАУП; екзаменатор — В’ячеслав Миколайович Іванов, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та теорії держави і права Інституту права МАУП; Роман Борисович Прилуцький, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права МАУП; секретар комісії — Наталя Михайлівна Железняк, провідний фахівець факультету заочних форм навчання Інституту права МАУП.

Розклад роботи кожної державної комісії, узгоджений з головою комісії, затвердив керівник навчального підрозділу за місяць до початку державних іспитів. Інтервал між дер­жав­ними іспитами в кожній групі становив не менше трьох календарних днів.

Державній комісії перед початком державних іспитів декан факультету заочних форм навчання Інституту права МАУП В.Л. Павленко подав такі документи:

1) наказ про затвердження персонального складу державної комісії зі спеціальності;

2) розклад роботи державної комісії;

3) списки студентів по навчальних групах, допущених до державної атестації;

4) зведену відомість, підписану деканом факультету.

Також державній комісії подано навчальні програми з дисциплін, винесених на державні іспити, й екзаменаційні білети, підписані завідувачем кафедри та затверджені керівником навчального підрозділу.

Державні іспити зазвичай мали усну форму, тривалість державної атестації не перевищувала 6 академічних годин на день.

Для складання держав­ної атестації було сформовано групи з не більш як 15 осіб.

Згідно з вимогами МОН, документ про освіту державного зразка з відзнакою видається студенту, якщо він отримав не менше 75% оцінок «відмінно» і решту оцінок «добре» з іспитів і курсових робіт. При цьому за проходження практики, складання державних іспитів та захист дипломної (магістерської) роботи студент повинен отримати оцінки «відмінно». Студенту, який протягом всього терміну отримав хоча б з одного іспиту оцінку «задовільно», диплом з відзнакою не видається.

Наш Інститут постійно вдосконалюється та розширюється. Так, нині тут функціонують 7 кафедр: комерційного та трудового права, цивільно-правових дисциплін, правоохоронної діяльності, історії та теорії держави і права, міжнародного права та порівняльного правознавства, адміністративного права, фінансового та банківського права. В Інституті права працюють 26 кандидатів наук, 3 професори, 1 старший науковий співробітник, 4 доктори філософії в галузі права та 7 професорів Міжнародної Кадрової Академії.

В Інституті є криміналістична лабораторія, дві юридичні клініки та дві наукові школи: «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» і «Методологічні проблеми правової культури, правосвідомості та правового виховання молоді».

Інститут права готує фахівців за напрямом «право», спеціальністю «правознавство» і такими спеціалізаціями: «комерційне та трудове право», «фінансове та банківське право», «міжнародне комерційне право».

Набір до складу студентів заочної форми навчання Інституту права здійснюється чотири рази на рік. Найближчий набір запланований на березень 2007 року (прийом документів здійснюється до 14.03.2007 p., заняття розпочинаються з 19 березня 2007 p.).

Під час прийому на навчання в Академію постійно проводяться Дні відкритих дверей, зокрема, цього року — 17.02.07, 03.03.07, 24.03.07 (знижка в оплаті навчання — 15 %), 21.04.07, 19.05.07 (- 10 %), 26.06.07, 28.07.07 (-5%). Знижка діє на суму, яка сплачується в касу чи перераховується на рахунок Академії при вступі.

Випускники Інституту права імені князя Володимира Великого МАУП одержують диплом про вищу освіту державного зразка і диплом, оформлений відповідно до міжнародних вимог, що надає можливість продовжити навчання та роботу за фахом у провідних країнах світу.

Наші випускники зможуть працювати у судових, правоохоронних органах і правозахисних організаціях (прокуратурі, органах внутрішніх справ, органах державного управління, установах юстиції), на підприємствах і в підприємницьких структурах усіх форм власності, міжнародних організаціях, навчальних і наукових закладах, адвокатурі, нотаріаті тощо.

І по закінченні нашого ВНЗ випускники не залишаються без підтримки та допомоги: при Академії працює кадрове агентство МАУП, яке сприяє у працевлаштуванні і організовує стажування за кордоном.

Отже, обираючи між державним та недержавним ВНЗ, кожному абітурієнту варто зважити всі «за» і «проти» і зробити свій вибір, націлений, насамперед на краще майбутнє для себе та своєї країни.

Вдалих іспитів, студенте!

Наталя Железняк, провідний фахівець деканату заочних форм навчання Інституту права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com