Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Краще без міністра, аніж з таким

За той час, що Станіслав Ніколаєнко обіймає посаду міністра освіти і науки, стан справ в освіті лише погіршився. Поширюється хабарництво, якість освіти падає. І це не пусті звинувачення.

Наприкінці минулого року та на початку цього Головне контрольно-ревізійне управління та Рахун­кова палата України оприлюднили результати перевірки дотримання бюджетної дисципліни міністерствами. Серед найбільших порушників і Міністерство освіти та науки України.

За перевірками КРУ, проведеними у першому півріччі 2005 року, 75 ВНЗ упродовж 2002 — 2004 років отримали з державного бюджету на фундаментальні та прикладні розробки понад 159 млн грн (90% запланованих видатків). За рахунок цих грошей було завершено 1,2 тис. фундаментальних досліджень та 0,45 тис. прикладних розробок. Проте лише 50% фундаментальних досліджень та 35% прикладних розробок впроваджено у виробництво та для практичного застосування. Водночас із прикладних розробок, виконаних коштом підприємств, лише кожну другу було впроваджено. З цього можна зробити висновок, що Міністерство освіти, офіційно здійснюючи дослідження, більшу частину грошей через «ручні» дослідницькі структури кладе собі в кишеню.

Крім того, у той же період — з 2002 — 2004 рр. — було виявлено засилля іноземних технологій на вітчизняному ринку. Зокрема, лише 2004 року на придбання іноземного інтелектуального продукту спрямовано 323,4 млн грн, що більш ніж уп’ятеро перевищує обсяг коштів, витрачених на вітчизняний інтелектуальний продукт. Та сама картина і сьогодні.

За результатами іншої перевірки, здійсненої впродовж 2005 року в 765 навчальних закладах (або 75% загальної їхньої кількості), підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (далі — Міносвіти), фінансування яких здійснюється за бюджетними програмами «Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах», «Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах  соціальної реабілітації», «Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах» та «Надання освіти в загальноосвітніх школах соціальної реабілітації» було виявлено таке.

Протягом минулого року в навчальних закладах профтехосвіти та загальноосвітніх школах соціальної реабілітації виявлено фінансових порушень на 222,1 млн грн (10% загальної суми бюджетного фінансування). З них — порушення, які призвели до втрат фінансових ресурсів на 9,6 млн грн (зокрема, недоотримано доходів на 2 млн грн), порушення, що призвели до збитків на 7,6 млн грн, заниження в обліку вартості активів, сум боргових зобов’язань, залишків товарно-матеріальних цінностей на 212,5 млн грн. Ці порушення аналогічні виявленим 2003 року. І це попри заяви пана Ніколаєнка про великі зрушення у сфері професійно-технічної освіти. За висновками КРУ, 2005 року Міносвіти як державний замовник не контролювало виконання закладами профтехосвіти державного замовлення щодо підготовки кадрів та дотримання ліцензованого обсягу набору на навчання, що призвело до перерозподілу бюджетних коштів. Наприклад, всупереч вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг», Черкаське вище професійне училище ім. Г.Ф.Короленка  за відсут­ності ліцензій з трьох спеціальностей (слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, кухар-кондитер, тракторист-машиніст — слюсар з ремонту сільгоспмашин) упродовж 2002 — 2005 років  зарахувало 26 учнів, на підготовку яких витрачено 83,9 тис. грн бюджетних коштів, за рахунок фінансування з інших спеціальностей. В Іркліївському професійному аграрному ліцеї (у цій самій області)  прийнято 32 учні понад ліцензійний обсяг з двох спеціальностей, на навчання яких витрачено 69,8 тис. грн бюджетних коштів; понад державне замовлення навчалося 11 учнів (витрачено 26,9 тис. грн). Мокрокалигірським ліцеєм на підготовку зарахованих понад державне замовлення 68 учнів  витрачено 210,8 тис. грн бюджетних коштів.

Серед інших порушень (цитуємо з документа КРУ «Про результати перевірок навчальних закладів профтехосвіти та загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації» від 19 грудня 2005): «Відсутність належного контролю з боку керівників навчальних закладів (653 ПТУ) за рухом фінансових ресурсів призвела до збитків на понад 7,6 млн грн, з яких незаконні витрати ресурсів становили 6,9 млн грн,  витрачання бюджетних коштів не за цільовим призначенням — 0,3 млн грн, недостачі і розкрадання грошових коштів і матеріальних цінностей — 0,4 млн грн.

Найпоширенішим порушенням, що призвело до збитків, є незаконне нарахування заробітної плати та виплат, прирівняних до неї, а саме: утримання понадштатних одиниць, завищення розмірів посадових окладів, доплат, надбавок, безпідставне нарахування зарплати за сумісництвом тощо. Це встановлено у 549 навчальних закладах — всього на 1,7 млн грн.

У щести ПТУ (Хмельницька обл.) всупереч вимогам чинного законодавства утримувалося 28 понаднормативних одиниць господарського персоналу (витрачено 213,8 тис. грн бюджетних коштів). У восьми ПТУ цієї області через безпідставне завищення посадових окладів незаконно виплачено заробітної плати загалом на 95,4 тис. грн.

Тарутинський професійний аграрний ліцей (Одеська обл.), порушивши вимогу ст. 5 Закону України «Про професійно-технічну освіту», на навчання іноземних громадян безпідставно витратив 110 тис. грн бюджетних  коштів.

В окремих ПТУ встановлено приписки, що призвели до незаконних витрат на виплату стипендій учням, які фактично в цих закладах не навчалися, на загальну суму 123 тис. грн. 

У Царичанському ПТУ № 89 та Саксаганському ПТУ № 77 (Дніпропетровська обл.) з 2002 до 2005 року на виплату стипендій 120 особам, які не були учнями цих навчальних закладів, списано 87,6 тис. грн. Аналогічно в Новгородківському ПТУ № 36 (Кіровоградська обл.) — 20,2 тис. грн, в Амвросієвському ПТУ № 49 (Донецька обл.) — 29,7 тис. грн, в Хорлівському ПТУ № 21 (Херсонська обл.) — 13,8 тис. грн.

В окремих закладах профтехосвіти виявлено крадіжки загалом на  85 тис. грн.

Так, у вищому професійному училищі №19 Шостки (Сумська обл.) не оприбутковано готівку в сумі 42 тис. грн, що надходила як оплата за навчання та проживання у гуртожитку, а також виручку від роботи навчального бару та магазину.

Внаслідок завищення суми виплат та списання коштів за відомостями без підтвердження підписами одержувачів у Новокаховському ПТУ №14 та Хорлівському ПТУ №21 (Хе­рсонська обл.) розкрадено 22,4 тис. грн.

У Селидівському професійному ліцеї Донецької області під час перерахування стипендій на особові рахунки учнів її розмір занижувався на 20 — 80 копійок. Різницю у сумі 6,6 тис. грн перераховували на особовий рахунок бухгалтера-касира ліцею Н.Єфименко. 

Недотримання вимог чинного законодавства щодо обліку матеріальних цінностей призвело до їхнього незаконного списання у 238 навчальних закладах — загалом на 1,5 млн грн., а незабезпечення належного контролю за їхнім збереженням — до нестач, яких встановлено в 190 ПТУ на  0,3 млн грн.

Так, з балансу Стебницького професійного ліцею (Львівська обл.), порушуючи вимоги чинного законодавства, списали будівлю гуртожитку площею 1,8 тис. кв.м вартістю 731,2 тис. грн та передали на баланс Стебницького підприємства житлово-комунального господарства.

У Тарутинському професійному аграрному ліцеї (Одеська обл.) з балансу сільськогосподарську технікуму списано загалом на 105,3 тис. грн. Окрім цього, в трьох ПТУ виявлено нестачу сільськогосподарської техніки на 73,7 тис. грн.

Виявлено також незаконне використання бюджетних коштів на покриття комунальних послуг, спожитих сторонніми організаціями та фізичними особами, які мешкають у гуртожитках ПТУ — загалом на 0,5 млн гривень.

В Южноукраїнському професійному машинобудівному ліцеї  (Миколаївська обл.) 72% площі гуртожитку за рішенням колишнього міського голови з 1988 року займають сім’ї працівників ліцею, міського відділу освіти, МВС, атомної станції та інших підприємств. За ними нараховано заборгованість за комунальні послуги на суму понад 120 тис. грн. У зв’язку з цим накладено арешт на рахунок ліцею за позовом комунальних служб.

Дослідження умов проживання учнів ПТУ показало, що значні площі гуртожитків ПТУ займають сторонні організації, тоді як учні не забезпечені мінімумом площ, встановлених санітарними правилами облаштування, обладнання й утримання гуртожитків для робітників, студентів, учнів середніх спеціальних навчальних закладів і професійно-технічних училищ.

В порушення вимог ст.63 Закону України «Про освіту», за якими заборонено перепрофілювання навчальних закладів і використання приміщень не за призначенням, та в умовах дефіциту житлових приміщень для учнів закладів профтехосвіти  за дозволом Міносвіти триває практика вилучення з житлового фонду ПТУ приміщень гуртожитків для переобладнання їх у житлові будинки з подальшою передачею частини квартир стороннім особам.

Так, за дозволом Міносвіти Хмельницьке ВПУ №4 частину гуртожитку загальною площею 2,4 тис. кв.м вартістю 971 тис. грн безплатно передало приватним особам на перепрофілювання під житловий будинок. Після переобладнання надано 46 квартир: 35 — працівникам училища, 4 — працівникам обласного управління освіти і науки та 7 — іншим, які не є освітянами. У Кутковецькому професійному аграрному ліцеї (Хмельницька обл.) гуртожиток площею 600 кв.м передано на перепрофілювання і використання під житловий будинок.

Значна кількість гуртожитків, які перебувають на балансі навчальних закладів, не використовуються за призначенням у зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів на проведення капітального ремонту.  Порушуючи ст.10, 16 Кодексу України «Про надра», Березанський професійно-аграрний ліцей (Київська обл.) без погодження з місцевими органами влади та без ліцензії на використання надр земельну ділянку площею 1,4 га, отриману для  створення автотрактородрому, надав у користування ТОВ «Траско-Інвест-Україна» для видобування піску. Від такого виду діяльності (не передбаченого Переліком платних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 38) ліцей отримав доходів на 44,6 тис. грн.

Недотримання навчальними закладами профтехосвіти та соцреабілітації умов збереження та обліку майна призвело до інших порушень фінансової дисципліни загалом на 212,5 млн грн».

Зверніть увагу, що через порушення щодо гуртожитків, які здійснюються паралельно з набранням чинності наказу Міносвіти від 15.09.2003 року «Про припинення передачі в оренду житлових, санітарно-побутових приміщень та будівель гуртожитків», спеціальний фонд ПТУ втратив одне з найбільших джерел надходження фінансових коштів. Наведені факти — це лише вершина айсбергу. Порушення у використанні бюджетних коштів виявила і Рахункова палата України. За її підрахунками, за півтора року діяльності міністра освіти та науки Станіслава Ніколаєнка допущено правопорушень та нецільового використання бюджетних коштів на суму понад 570 млн грн. Зазначені пору­шен­ня та нецільове використання бюджетних кош­тів призупинило надходження кредитів Світового банку для комп’ютеризації українських середніх шкіл на суму 86,6 млн доларів (загальний обсяг кредитування міг би становити 350 млн доларів).

Доки ж такий міністр обійматиме таку важливу для держави посаду? 

Вероніка Собко
вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com