Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

«Об’єднаємося з МОН, щоб загинути разом!»

Пролог

Про те, що 27 жовтня відбудеться нарада ректорів Харкова за участю заступника міністра освіти і науки (МОН) України Степка М.Ф. у приміщенні музею Харківської на-ціональної академії міського господарства, стало відомо о 17 годині 26 жовтня. Спочатку був названий час — десята година ранку, але потім його змінили й призначили новий — 11.30.

У Харкові працюють 29 державних вищих навчальних закладів (ВНЗ) та 11 недер-жавних.

На нараді були присутні 60—70% представниківкерівництва харківських ВНЗ. Ректори найвідоміших ВНЗ (Харківський національний університет ім. Каразіна (ректор — Голова Ради ректорів В.Бакіров), Харківський політехнічний інститут «ХПі» (ректор — Л.Товажнянський), Національна юридична академія (ректор — В.Тацій) були відсутні, й ці ВНЗ були представлені проректорами.

М.Ф.Степко запізнився на 31 хвилину, що надзвичайно обурило харківських ректорів. Один з них, ректор Харківської державної зооветеринарної академії Головко Ва-лерій Олексійович пішов з наради, але представники Головного управління освіти при облдержадміністрації силоміць повернули його до зали. Степко з’явився :разом з начальником Головного управління освіти В.Луначеком і, не вибачившись за запізнення, попросив ще почекати на прихід Л.О. Бєлової — заступника губернатора Харківської області з питань освіти й науки. Бєлову чекали хвилин сім, але вона не з’явилася, тому Степко розпочав сам.           .

По-перше, він висловив своє незадоволення браком уваги до його персони з боку харківських ректорів — не всі присутні, деякі ВНЗ делегували проректорів, що, на його думку, є неприпустимим.

Нарада

Метою наради заступник міністра оголосив бажання поділитися з «ректорами кра-щого в Україні навчального регіону, до якого він ставиться з особливою: любов’ю й повагою» результатами наради київських ректорів з міністром Ніколаєнком за участю Д.Табачника. Також він сподівається на допомогу з низки важливих питань, тому нара-да має «консультативний характер».

1. Повідомлення про проект бюджету на 2007 рік, запропонований Урядом України. По-перше, МОН України надзвичайно занепокоєний проектом закону про пенсійне забезпечення, який обмежує права людини. Якщо він буде затверджений, це призведе (за статистичним аналізом МОН) до виходу на наукову пенсію 51% кандидатів наук й 67% докторів наук, оскільки їм буде невигідно працювати й отримувати наукову пенсію у розмірі 800 грн. (два мінімуми). Ця обставина може зруйнувати встановлений у на-казах та розпорядженнях МОН України порядок ліцензування й акредитації ВНЗ.

По-друге, Степко надзвичайно занепокоєний рівнем фінансування МОН України урядом. Міністерству не вистачає 160 млн грн на доплату за наукові звання й ступені. Дуже низькі надбавки передбачені проектом бюджету на підвищення:

Стипендії для студентів — 6,4%;

Заробітної плати викладачам — 12,5%;

Компенсація збільшення вартості комунальних послуг — 70%.

ВИСНОВОК: Використовуючи свої зв’язки з регіональними політиками, де-путатами, іншими особами, що мають вплив на уряд, ініціювати перегляд бюджету 2007 року в бік поліпшення умов для МОН України!

2. МОН України розробив новий перелік спеціальностей. «Від Вас ми че-каємо підтримки цього переліку і його затвердження до 1 грудня 2006 року».

Цей перелік дозволить нам, на відміну від МАУПу, яка з медичних сестер (диплом молодшого спеціаліста) за 2,9 року робить бакалаврів (або магістрів?) з правових дисциплін, розвивати справжніх спеціалістів для потреб народного господарства України, а не невігласів (як МАУП).

МОН України ще не визначилося, за якою програмою та з яким терміном навчання готувати магіс-трів, спеціалістів. Яку схему Ви затвердите: 3+2; 3,5+1,5; 4+1; 4+1,5; 4+2 (з міжнародними договорами). «Ми Вам надаємо це на відкуп, працюйте!»

— МОН України має проблеми з перезаліком модулів при переведенні до складу інших вітчизняних ВНЗ. 

— Як заліковувати модулі й дипломи при переведенні з інших ВНЗ, ВНЗ інших держав?

— Які записи робити в дипломах? «Ми не знаємо, що робити. Допоможіть нам!!!»

— Ми не розуміємо, — як розвивати аспірантуру й докторантуру, допоможіть нам. Може, треба дозволити складати непрофільні кандидатські іспити під час навчання в магістратурі?

— Може, треба використовувати незалежне тестування магістрів? Ми це зробили в Житомирській філії МАУП й результати жахливі! Нуль балів!!! А в інших недержавних ВНЗ результати більш оптимістичні, бо вони правильно вчать!

3. Є певні претензії до складу ДЕКів:

— більшість ректорів, деканів запрошують до участі своїх друзів, які мають досвід ро-боти менш як три роки;

— бувають випадки, коли ДЕКи працюють не у повному складі;

— Голова ДЕКу часто відсутній на засіданнях ДЕКу.

Велика проблема віт-чизняних ВНЗ — це створення відокремлених стру-ктурних утворень!!! «Ректори державних ВНЗ відмовтеся від них самі, бо ми всі їх закриємо!:»

Цитата: «МОН України знаходиться в стані непримиримої боротьби з
МАУПом. Ректори державних ВНЗ мусять підтримувати міністра МОН Ніколаєнка в цій священній боротьбі. Хто з присутніх її підтримує й як? (жоден з Харківських ректорів не виступив!!!)

Ми звинувачуємо МАУП у подачі запиту на друкування додаткових 4655 ди-пломів! Ми з Вами разом чи ні?! Не можна терпіти, щоб поряд з Вашими навча-льними закладами або філіями працювали поряд філії МАУПу!!!

Демографічний спад диктує нам правила гри! Знищимо МАУП, оскільки во-на є Вашим конкурентом!!! МОН України прийняв правильне рішення — має пра-во на роботу лише Київський МАУП, без регіональних відділень! Знищимо їх разом!!!

Міністр МОН України звертається до Вас з проханням: делегуйте до комі-сій, які перевіряють діяльність регіональних підрозділів МАУП, тільки «наших» професіоналів, які готові до боротьби з цими, так званими регіональними підрозділами.

4. Але є певні претензії й до державних ВНЗ. Наприклад, до вищого навчаль-ного закладу, який очолює .Шутенко Л.Н (Харківська національна академія міського господарства). «Я Вас особисто дуже поважаю, але до вашого ВНЗ є претензії від перевіряючих органів МОН України. Я не маю бажання їх оприлюднювати, бо дуже по-важаю Вас й ваш виший навчальний заклад, але подивіться на відзиви незалежних експертів, про роботу Ваших регіональних підрозділів у Ялті, Євпаторії, Сімфе-ропо-лі, Севастополі тощо (передав матеріали)».

«Багато харківських ВНЗ мають філії закордоном (це Політехнічний інститут, Національний аерокосмічний університет їм. М.Є.Жуковського «ХАІ», Національний фармацевтичний університет і багато інших). Позбавтеся цих структурних підроз-ділів негайно, бо ми їх закриємо!!!»

5. Є міжнародна динаміка зменшення, кількості ВНЗ у державі. Приклади. В Грузії було 107 ВНЗ, більшість з яких не мали права на існування. З прийняттям нових правил акредитації (ВНЗ повинен мати не менш, ніж 1000 м2 власних площ) їх кількість зменшилася до 25 ВНЗ!!!

В Азербайджані їх кількість зменшилася до 30 ВНЗ!!! Через 5 років ми будемо піднімати цю «планку» й доведемо їх (ВНЗ) кількість до відношення 1 ВНЗ на мільйон мешканців!!!

Тобто Україна повинна мати не більше, ніж 48 «стовбурових ВНЗ» й ми доведемо кількість ВНЗ до цього показника!!! МАУП зараз випускає «невіг-ла-сів», ми покладемо цьому край!!!

6. Приймальна комісія 2007 року.

— По-перше, буде працювати комбінована схема прийняття до ВНЗ — тести в «незалежному пункті тестування при МОН України» й приймальними ко-місіями ВНЗ.

Але з дисциплін є зміни. Загальна схема тестів становить такі іспити: україн-ська мова, математика, історія України. Додаткові іспити, з ініціативи Голо-вного управління освіти при Харківській облдержадміністрації: біологія, хімія, фізика будуть використовуватися в окремих регіонах з їх ініціативи (Харків, Львів, Київ та інші). У минулому році незалежне тестування дало такі показники:

— Набрали 1-3 бали 6,2 тисячі випускників середніх шкіл;

— 4-6 балів набрали: 38% — з української мови, 54% — з математики, 54% — з історії. Але чому ж вони вступили до Вас на навчання?! Ми чекали на значний відсів на рівні 50% всіх випускників шкіл?!! Але Ви їх усіх прийняли. Чому? Треба, щоб не більше, як 30-40% випускників мали можливість продовжувати навчання у          ВНЗ України.
7. Пропозиції.

— Об’єднати усі строки вступу до ВНЗ і встановити його на 15 липня. Зробити дру-гий потік у серпні за вимогами державних ВНЗ.

— Встановити останній строк прийому документів — 10 серпня, а зарахування — 24 серпня.

— Скасувати інститут довузівської підготовки абітурієнтів — нехай вони складають іспити на загальних засадах. (Невдоволення всіх ректорів, бо це — додатковий дохід ВНЗ).

— Проблема зарахування слухачів на заочне відділення. Треба ввести незалежне тестування і для цього контингенту слухачів. (Загальне невдоволення всіх рек-торів!!! ВНЗ не можуть набирати контрактних студентів самостійно!).

— Є претензії до державних ВНЗ: вони організовують два конкурси — на державне замовлення й для контрактників (Загальне невдоволення всіх ректорів!!!).

— Деякі ректори київських ВНЗ створили благодійні фонди для власних потреб. МОН України буде з цим 6оротися(мабуть, фінансово незалежні від МОН України ВНЗ — це неприпустиме явище?!)

8. Гуртожитки. У МОН України ухвалено рішення про те, що ліцензійний обсяг ВНЗ повинен збігатися з кількістю місць у гуртожитках!

— Якщо ВНЗ здає в оренду вільні місця й не надає можливості — їх використовувати іншим ВH3, то ці місця треба відібрати разом з гуртожитками! (Репліки ректорів: «І так вже все відібрали! Годі вже! Степко: «Ще далеко не все. Будемо працювати й далі!).

— У Києві бракує 14 тисяч місць!

9. Д.Табачник повідомив про відмову від Тендерних Палат з надання послуг.

10. Болонський процес передбачає 3-рівневий контроль за якістю йвідповідальністю навчального процесу;

— контроль з боку ВНЗ;

— державний контроль;      

— суспільний контроль з боку громадських органі-зацій.

Але МАУП пропонує зро-бити акцент на 1-му рівні контролю й відмовитися від інших. «Це, з їх слів, дозволить розгорнути конкурентну боротьбу за якісну освіту. Але ж це викликає непорозуміння й руйнує державний контроль — за наданням якісних послуг у системі освіти. Ми рішуче виступаємо проти цього!!! Конт--
роль з боку держави — обов’язкова умова діяльності кожного ВНЗ» (Ректори не підтримують Степка!)      

11. Д.Табачник на нараді в Києві запитав: «Чому мовчать ректори регіональних державних вищих навчальних закладів, коли керівники закордонних держав відмовляються визнавати дипломи МАУПу (Польща, Чехія й інші країни, у яких розташовані структурні підрозділи МАУПу). Треба розпочати загальну війну з цим навчальним закладом!!!» «Тре-ба прийняти цей вис-лів як заклик до дії!!!»

12. Я звертаюсь до ректорів недержавних нав-чальних закладів Харківщини — Астахової й Бондаренка. Я Вас дуже люблю, поважаю й не маю наміру руйнувати ваші ВНЗ за умови, якщо Ви допоможете МОН України знищити МАУП. Ми будемо боротися тільки з непокір-ними ВНЗ. Допоможіть нам у цьому — й працюйте собі далі!!! Наступний за МАУПом наш клієнт — ректор Поплавський (інші ВНЗ можуть з МОН домовитись?!)

Хто має запитання або пропозиції?

Ректор Харківського національного університету радіоелектроніки М.Ф.Бондаренко: — Шановний пане Степко. Комунальна платня в Харкові зросла втричі, а МОН України компенсує лише 70%. Як нам виживати? Найлегше написати заяву й піти на відпочинок!!!

Степко: — Пишіть заяву, ми закриємо ще один ВНЗ, і ще на крок наблизимося до нашої мрії — 48 ВНЗ на всю Україну! А може, і ще менше!

Ректор Національного аерокосмічного університету «ХАІ» Кравцов: — У нас навчається дуже багато «контрактних студентів». Деякі з них навчаються краще за студентів, які є на бюджетній формі навчання. Чому вони не мають права на отримання державних стипендій? Це нам дозволить створити ситуацію здорової конкуренції, підвищити плату за навчання й поповнить локальний бюджет ВНЗ?!

Степко: — Це непросте питання, розв’язання якого передбачає залучення додаткових бюджетних коштів. Будемо над цим працювати.

Ректор державного, але не національного ВНЗ: — Шановний заступнику міністра, коли знову почнуть розглядати справи про присудження статусу національних ВНЗ?

Степко: — Ми це питання будемо вирішувати іншим шляхом. МОН України розробив нову рейтингову систему оцінки кожного ВНЗ за більш ніж 250 показниками. За результатами цього рейтингу ВНЗ буде сформований перелік усіх українських й закордонних ВНЗ, які працюють в Україні. Якщо ВНЗ у цьому переліку знаходитиметься ниж-че «червоної позначки», то він автоматично буде позбавлятися статусу національного, а той ВНЗ, який не має статусу національного, але знаходитиметься на вершині переліку, отримуватиме право на присвоєння йому статусу «національного ВНЗ». (Тобто ха-барі треба давати неодноразово, а постійно).

Ректор Харківської державної зооветеринарної академії Головко Валерій Олексійович? — Шановний Михайле Філімоновичу! Я Вас поважаю! Якщо МАУП порушує основні вимоги до організації навчального процесу й дій-сно перевищує рівень ліцензійного обсягу, то я буду підтримувати Вашу боротьбу, але чому МОН України не підтримує державні ВНЗ, перераховуючи їм кошти на комунальні послуги? Як нам виживати? Чим сплачувати за послуги теплових мереж, енергетиків?

Чому вступні екзамени повинні складатися «хлопцям з Хрещатика» шляхом тестування на комп’ютері? Наш контингент — сільська молодь, яка не бачила в очі комп’ютерів (насамперед, завдяки такому недбалому управлінню середньої загальнодержавної освіти з боку МОН України!!!}, й напевно вони не складуть цих тестів. То що вони не мають права на освіту?! Я сам з селян й отримав право на освіту завдяки державним пільгам, наданим державою селянам. Я захистив дисертації й став ректором. Чому Ви заважаєте цим хлопцям стати інженерами? Навіщо Вам це?!

Ви виступаєте проти створення благодійних фондів. А чим допомагає нам МОН? Обіцянками? (Степко додає: створюйте, але не під час екзаменаційних іспитів). — Я буду створювати їх до іспитів, під час іспитів й після іспитів, і на Ваші зауваження не зважатиму!!! Я маю розвивати освіту селян й буду це робити, незважаючи на побажання чи-новників МОН України знищити цю освіту!!!»

Якщо Ви мрієте про кількість ВНЗ в Україні на рівні 48, то що плануєте робити з сільськогосподарськими ВНЗ: переводити до МОН Україну, об’єднати, чи просто закрити?

Степко: — Ваші ВНЗ нам не потрібні, працюйте в межах компетенції свого міністерства!

Після цього начальник Головного управління освіти при Харківській обласній державній адміністрації повідомив, що в Харкові працювало КРУ з Києва, тому просить, щоб залишилися керівники приблизно 15 ВНЗ для оприлюднення висновків робо-ти КРУ.

Жоден Із харківських ректорів після цієї наради й закликів Степка проти МАУП мені в обличчя не плюнув й не відмовився потиснути руку на прощання!!!

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com