Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

У ЦЕНТРІ УВАГИ — НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

15 вересня в Міжрегіональній Академії управління персоналом відбулася науково-практична конференція на тему «Проблеми національної безпеки в умовах сучасного розвитку України».

Метою проведення наукової конференції є обговорення проблем незадовільного стану національної безпеки, демонстрація нових підходів до розуміння сутності національної безпеки та представлення концептуальних засад військової реформи. У роботі конференції взяли участь провідні політичні та громадські діячі, а також науковці, військовослужбовці та студенти.

Серед учасників, зокрема, директор Книжкової палати України Микола Сенченко, народний депутат України, герой України Левко Лук’яненко, Президент Форуму народів України, генерал-лейтенант Вілен Мартиросян, заступник голови Народного руху України, народний депутат України Василь Куйбіда, професор МАУП Юрій Шилов та ін.

Від імені президії Академії всіх присутніх привітав доктор соціологічних наук, заслужений працівник освіти України, голова Наглядової Ради Міжрегіональної Академії управління персоналом Георгій Щокін. Він звернувся до присутніх зі вступним словом, акцентувавши свою увагу на актуальних проблемах національної безпеки України, сучасному стані та реформуванні збройних сил, на захисті національних інтересів України на сучасному етапі розвитку та становлення держави.

«Україна є однією з най­більших держав Європи, спадкоємицею великих держав своїх пращурів, володаркою найбагатшої землі та інших природних ресурсів, що потребує відповідної системи національного захисту. Сподівання на те, що українські національні інтереси захищатимуть армії Росії або НАТО — як свідчить історія, марні. Боронити свою державу, свою землю спроможні лише власні збройні сили, підготовлені й оснащені відповідним чином. Ми всі розуміємо, що питання національної безпеки — це комплексне питання. Воно стосується не тільки армії та її сучасного озброєння, а й системи розвідки та контррозвід­ки, захисту інформаційного простору, розвитку національно-патріотичного виховання молоді, створення здорового екологічного середовища та ін. Вирішення такого комплексу питань потребує скоординованих зусиль державної влади і всього українського народу, оскільки від цього залежатиме саме існування держави та нації», — зазначив Георгій Щокін.

Ректор Міжрегіональної Академії управління персоналом, професор Микола Головатий зазначив важливість проведення такої конференції саме зараз: «Ми переживаємо глибоку політичну й економічну кризу, минуло 15 років від проголошення незалежності України, але фактично в українців немає Української держави, тому ця конференція має за мету відкрити, проаналізувати, підсумувати сучасні вітчизняні проблеми та ухвалити відповідну резолюцію. Таким чином ми започаткуємо цілу серію конференцій, присвячених цій гострій тематиці». А також ректор вказав на важливу роль таких конференцій для сучасної молоді: «Молодь — це те святе, без чого неможливо будувати майбутнє, вона найпрогресивніша та має бути патріотично налаштованою, бути в курсі всіх проблем, активно долучатися до процесів розвитку своєї держави».

 Наукова конференція є нагальним прикладом активного долучення громадськості до вирішення актуальних та доленосних проблем, що постали перед Вітчизною.

ЗВЕРНЕННЯ
учасників науково-практичної конференції «Проблеми національної безпеки в умовах сучасного розвитку України» до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України

Учасники науково-практичної конференції «Проблеми національної безпеки в умовах сучасного розвитку України», яка відбулася 15 вересня 2006 року, висловлюють глибоку стурбованість загрозою національній безпеці держави, яка склалася внаслідок непослідовної внутрішньої і зовнішньої політики органів влади, експансії антиукраїнських сил та політичних ідеологій.

Саме це призвело до за­грози втрати національної ідентичності України в усіх сферах — від економічної до духовної, в якій незаперечною постаттю є український пророк Тарас Шевченко.

Недолуга економічна полі­тика призвела до повної втрати незалежності в енергетичній сфері, що не лише відбилося на економіці держави, а й призвело до небаченого зубожіння основної маси населення, а намагання відомих сил дозволити продаж основного багатства українського народу — землі — остаточно завершить процеси поневолення України.

Жодна держава не може існувати без Збройних Сил. Проте реформування Збройних Сил України відбувається за сценарієм, виписаним ворожими силами на догоду НАТО і пов’язаних з ним колами. Внаслідок такого реформування уже втрачено значну частину науково-технічного потенціалу і оборонної промисловості, що не може не відбитися на обороноздатності країни.

З небаченою силою, особливо останнім часом, здійснюється інформаційний тиск на усі верстви українського народу. Засобами масової інформації пропагуються неповага до українських традицій і духовності, насаджується чужинська культура й ідеологія, підростаюче покоління виховується на прикладах сексуальних збочень та насильства.

Не приділяється належної уваги відродженню притаманного саме українському народу Козацькому руху — єдиному руху, який відновлює найкращі вікові традиції захисту Батьківщини, самопожертви в ім’я України.

Учасники конференції звертаються до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з вимогою вжити термінових заходів щодо запобігання зростанню загрози національній безпеці України, а саме:

1.  Переглянути чинну нормативно-правову базу в сфері національної безпеки та оборони і звести все законодавство в єдиний Кодекс національної безпеки та оборони України.

2. На законодавчому рівні заборонити продаж землі сільськогосподарського, лісового, водоохоронного та рекреаційного призначення. Створити умови для гласного обліку всіх земель України шляхом створення електронного реєстру земельних ресурсів держави та забезпечити систематичний громадський контроль і моніторинг використання землі.

3. Розпочати проведення військової реформи на засадах створення боєздатних Збройних Сил, припинивши необгрунтоване їх скорочення. Вжити заходів щодо кардинального переозброєння Збройних Сил України, передусім на основі відновлення діяльності об’єктів оборонної промисловості та використання власного науково-технічного потенціалу. Розробити новітню Державну програму розвитку озброєння та військової техніки і домогтися її виконання.

4. Учасники конференції стурбовані засиллям в інформаційному просторі України пропагандистських матеріалів, які паплюжать гідність українського народу, пропагують насильство, бездуховність, формують принизливе ставлення до українських традицій і звичаїв.

5.Переглянути питання скорочення кадрового резерву Збройних Сил України внаслідок ліквідації військових кафедр вищих навчальних закладів та, починаючи з 2007 року, відновити їхню діяльність.

6. Створити при Кабінеті Міністрів України пос­тійно діючий комітет з розробки соціально-економічної доктрини України, поклавши на нього функції розробки концепції геополітичної, економічної і соці­альної стратегії розвитку України.

7. Розробити Національну Концепцію захисту інформаційного простору України від впливу антиукраїнських, антидержавних ідеологій, засилля в інформаційному просторі держави невластивих українській нації проявів бездуховності й насильства.

8. Повернути графу «національність» у паспортах та свідоцтвах про народження громадян України. Визнати вилучення цієї статті прямим намаганням знищити національну самоідентифікацію українців.

9. Ухвалити Закон про Українське козацтво з урахуванням козацької військової доктрини і дворівненої системи безпеки та оборони України — державної та козацької територіальної оборони. Законодавчо за­кріпити за козацькими формуваннями функції охорони громадського порядку, прикордонної охорони, цивільної оборони, а також окремі функції економічної безпеки на водних об’єк­тах та прибережній морській смузі.

РЕЗОЛЮЦІЯ
науково-практичної конференції «Проблеми національної безпеки на сучасному етапі розвитку України»

Учасники науково-практичної конференції «Проблеми національної безпеки на сучасному етапі розвитку України», яка відбулася 15 вересня 2006 року в Міжрегіональній Академії управління персоналом, заслухавши та обговоривши доповіді провідних науковців, професійних військовиків, фахівців народного господарства, політичних, громадських діячів, висловлюють занепокоєння реальним станом національної безпеки України як комплексного дестабілізуючого фактору існування українського суспільства.

Відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України», під національною безпекою розуміється захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам.

Події в Україні, що сталися останнім часом, свідчать про вкрай негативні тенденції розвитку держави, які суттєво загрожують національній безпеці в результаті:

— загрози територіальній цілісності держави;

— безпідставного порушення «мовного питання»;

— кризового стану економіки, особливо в галузі енергозабезпечення;

— подальшого занепаду науки, освіти і культури;

— загрози продажу землі та надр;

— повного розвалу державної системи охорони здоров’я;

— сумнівності реформи збройних сил та беззастережного прагнення до вступу в НАТО.

Учасники конференції зазначають таке:

1.  Національна безпека України є одним з головних напрямів діяльності держави і має сприяти задоволенню інтересів людини, суспільства, держави, бути необхідною умовою становлення та розвитку суверенної Української нації як суб’єкта світового цивілізаційного процесу. Проте внаслідок відсутності продуманої стратегії реформ в основних сферах суспільного життя збільшилася економічна залежність України від зовнішніх чинників, в суспільстві продовжує зростати соціальне напруження і політична нестабільність, а задоволення життєво важливих національних інтересів перебуває майже у критичному стані.

2.  Непослідовна політика у сфері національної безпеки і оборони, що провадиться протягом 15 останніх років, призвела до втрати Україною значної частини свого науково-технологічного потенціалу й оборонної промисловості, яка становила 30% ВПК колишнього СССР, та великих ресурсних можливостей для задоволення потреб Збройних Сил, виконання державних програм розвитку озброєння і військової техніки, відновлення боєздатності основної маси озброєнь. Усе це ставить під сумнів спроможність держави гарантувати національну безпеку за рахунок Збройних Сил.

3.  Особливе занепокоєння викликає земельне питання. Україна є власницею найбагатших у світі чорноземів — 44% світових запасів. Продаж землі, як це планується, призведе не просто до чергового винищення селянства, а до цілковитої втрати економічної і полі­тичної незалежності держави.

Конференція вважає за необхідне:

1.  Звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з вимогою вжити кардинальних заходів щодо недопущення виникнення загрози національній безпеці держави (додається).

2.  Звести все законодавство в сфері національної безпеки та оборони в єдиний Кодекс національної безпеки і оборони України з огляду на необхідність перегляду чинної нормативно-правової бази та відсутність затвердженої Стратегії національної безпеки України.

3. Розпочати проведення військової реформи, яка має стати пріоритетним завданням Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, гаранта Конституції України, у зв’язку зі змінами владних повноважень і зменшенням рівня впливу Президента України на Кабінет Міністрів України і міністрів у результаті ухвалених Верховною Радою України рішень у рамках конституційної реформи.

4. З метою запобігання розбазарювання найбільшого багатства українського народу — землі — законодавчо заборонити продаж земель сільськогосподарського, лісового, водоохоронного та рекреаційного призначення.

5.  Розглянути питання доцільності подальшого перебування на посаді міністра оборони України А. Гриценка, який демонструє свою неспроможність виконувати покладені на нього чинним законодавством функції.

6. Законодавчо визначити функції і завдання Українського Козацтва в системі національної безпеки та оборони України, передбачивши місце і роль козацьких загонів у системі охорони громадського порядку та державного кордону України, територіальної оборони, допризовної підготовки молоді.

7. На законодавчому рівні припинити експансію псевдоцінностей, пропаганду ворожих українській нації ідей та ідеологій.

Сергій ЗАПОРОЖЧЕНКО

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com