Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МАУП ВІДПОВІДАЄ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ

У період з 15 до 31 травня 2006 р. Міжрегіональну Академію управління персоналом у зв’язку з продовженням терміну дії ліцензії на надання освітніх послуг з напряму «Економіка і підприємництво» перевіряли комісії Міністерства освіти і науки України з повторної акредитації спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит», «Маркетинг», «Банківська справа», «Управління персоналом і економіка праці».

 Підготовку в Академії фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» аналізували експертні комісії, до складу яких, згідно з наказами МОН, увійшли відомі вчені та науково-педагогічні працівники провідних вищих навчальних закладів України.

Діяльність МАУП з підготовки фахівців зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» перевіряли доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету Н.Лук’янченко та кандидат економічних наук, професор кафедри управління персоналом Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана В.Петюх.

До складу комісії зі спеціальності «Облік і аудит» увійшли: кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка П.Самофалов, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету Н.Барабаш.

Комісію з проведення акредитаційної експертизи зі спеціальності «Маркетинг» очолював відомий фахівець, доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана А.Войчак, а членом комісії була доктор економічних наук, завідувач кафедри маркетингу Національного гірничого університету, професор Т.Решетілова.

Комісія з проведення акредитаційної експертизи зі спеціальності «Фінанси» була затверджена у складі: доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича П.Нікіфорова і кандидата економічних наук, доцента кафедри фінансів Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана О.Романенка.

Комісія у складі: голова комісії — А.Пересада, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи і банківських інвестицій Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, і член комісії — кандидат економічних наук, доцент банківської справи Тернопільського державного економічного університету Б.Адамик, яка проводила роботу з акредитації спеціальності «Банківська справа».

Комісії провели передбачені процедурою акредитації спеціальностей у вищих навчальних закладах заходи, спрямовані на визначення відповідності рівня підготовки фахівців за цими спеціальностями державним вимогам.

Ознайомившись зі звітами МАУП про діяльність за спеціальностями, що акредитуються,  проаналізувавши відповідність кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення державним вимогам, результати виконання контрольних робіт з фундаментальних, гуманітарних та фахових дисциплін, вивчивши перелік зауважень (приписів) контролюючих органів щодо освітньої діяльності Академії за період підготовки фахівців та заходи з їх усунення, комісії підготували мотивовані висновки про можливість акредитації спеціальностей. Зокрема в них зазначено: на підставі поданих на акредитацію Міжрегіональною Академією управління персоналом матеріалів та перевірки результатів діяльності на місці експертні комісії дійшли висновку, що програми освітньої діяльності МАУП з підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів за спеціальностями «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці» загалом відповідають встановленим вимогам до названого рівня навчальної підготовки і можуть забезпечити державну гарантію якості освіти. Зазначені спеціальності можуть бути акредитованими за II, III та IV рівнями.

Експертні комісії рекомендують Міністерству освіти і науки України акредитувати повторно зазначені спеціальності в Міжрегіональній Академії управління персоналом за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Валерій ТЕРНО,
директор Департаменту ліцензування та акредитації

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com