Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

УРЯД З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ОБЛИЧЧЯМ

4 лютого Верховна Рада України 373 голосами затвердила на посаді Прем'єр-міністра Юлію Тимошенко

Юлія Тимошенко під час візиту до МАУП      І хоча ця історична подія (а що це так поза всякими сумнівами) трапилася на день пізніше, ніж планувалося, проте особливих проблем через цю затримку не виникло. Хіба що чергові чутки про перетасування кандидатів на посади міністрів з керівниками політичних сил, які підтримували Віктора Ющенка на виборах.

     У короткій вступній промові Президент Ук­раїни Віктор Ющенко, представляючи Юлію Володимирівну, зазначив: «Це мій політичний партнер, мій політичний друг. Я їй довіряю, як довіряють мільйони людей».

     Представлена Тимошенко програма діяль­ності уряду під назвою «Назустріч людям» до­корінно відрізнялася від тих, які раніше про­голошували у стінах Верховної Ради. У ній практично немає цифр, і радше вона нагадує філософську працю про те, якою має бути дер­жава. (Після оголошення програми дій уряду депутати-комуністи розкритикували Тимошен­ко мовляв, це лише слова і жодної конкре­тики. Тоді Юлія Володимирівна нагадала «по­лум'яним» колегам-парламентаріям про «п'я­тирічки», в яких було багато цифр і жодних кон­кретних дій.)

     Отже, представляючи перший розділ про­грами «Віра», Тимошенко наголосила, що «ми маємо народити віру людини в саму себе, при­брати зі шляху людини все, що їй заважає, му­симо показати світу, що ми сильні в цій скла­довій».

     Наразі вона висловила переконання, що Україні це вдасться, і розповіла, як зайшла до кабінету Ющенка, а він обговорював не про­блему розподілу міністерських портфелів, а створення українського Ермітажу. «Я думаю, з такими пріоритетами у нас усе вийде», на­голосила пані Тимошенко і перейшла до іншої частини програми «Справедливість».
 

     Юлія Володимирівна зазначила, що «принцип верховенства права мусить стати принципом нашого життя». «Якщо говорити про справедливість, то відразу постає питання рівності. Звичайно, в пев­ній частині життя всі люди є нерівними вони мають різні здібності. Однак є нерівність, якої не можна допустити», наголосила вона. Зокрема це стосуєть­ся дітей. Адже немає жод­ної різниці, в якій родині з'явилася дитина на світ. Тому й не дивно, що пер­шим пунктом програми, з якою Віктор Ющенко йшов на вибори, було збільшен­ня вдесятеро (!) допомо­ги матерям при народ­женні дитини.

     Пані Юлія також пообі­цяла вирішити питання заробітної плати. «Хтось іде в бізнес, хтось як най­маний працівник. Однак люди, які володіють під­приємствами, можуть заро­бити, а наймані працівни­ки вкладають усе своє життя в роботу підприєм­ства, але їхні доходи дуже обмежені. І хоч би як вони працювали, навіть якби працювали 24 години на добу, вони не зароблять більше. Ми мусимо дати людині шанс отримати достойну плату за свою роботу. Це стосується і плати за акціями, і сплати частини прибутку, і підви­щення заробітної плати. Щоб ми припинили роз­мови про мінімальні про­житкові зарплати. Бо ми штовхаємо людей на бід­ність, а потім намагаємося забезпечити цей рівень», наголосила майбутній Прем'єр-міністр.

     У розділі «Гармонія» йдеться про те, що необ­хідно докорінно змінити роль влади, гармонізувати стосунки у країні між дер­жавою і суспільством. Се­ред інших був у цьому розділі і пункт, який сто­сувався пенсійного забез­печення. За словами Юлії Володимирівни, «людина, коли йде на пенсію, має отримувати не менше, ніж коли працювала, бо ми ж не вганяємо людину в жеб­рацтво», сказала Тимошенко.

     Вона також зазначила, що розмір пенсії відпові­датиме стажу й умовам праці, засудивши попе­редню політику зрівнялів­ки.

     Розділ під назвою «Життя» стосується всього, що пов'язано з матеріальним життям людини. «Поч­немо з народження дити­ни, щоб їй були доступні всі ступені освіти, яка має починатися від народжен­ня, від самого садочка», — сказала Тимошенко.За її словами, нині якість нашої освіти «поступово втра­чається, і ми повинні відно­вити давню славу», забез­печивши достойне фінан­сування навчальних за­кладів.

     Що ж до питання ство­рення робочих місць, то Юлія Тимошенко пообіця­ла на першій же нараді дати губернаторам зав­дання зробити інвентари­зацію підприємств, які не працюють.

     Представляючи розділ «Безпека», Прем'єр-міністр стверджувала, що нинішні оборонні доктрини абсо­лютно не відповідають за­питам України. Нашій дер­жаві вже не потрібна велика армія, її перебудують — тепер вона буде на про­фесійних засадах. Зокре­ма подбають про соціаль­ний захист військовослуж­бовців, які звільняються в запас.

     Остання частина про­грами присвячена міжна­родним відносинам і нази­вається «Світ».
 «Україні
завжди стави­ли альтернативні запитан­ня: де вона і з ким? Я впев­нено скажу: відносини Ук­раїни з Росією будуть парт­нерськими, ефективними і відповідатимуть інтересам обох країн», заявила Юлія Володимирівна.

     Результати голосуван­ня перевершили всі спо­дівання. За Юлію Тимо­шенко віддали більше го­лосів, ніж колись за її по­передників. Порівняйте: Павло Лазаренко мав 344 голоси підтримки, Валерій Пустовойтенко 226,

     Віктор Ющенко 296, Ана­толій Кінах 239 , Віктор Янукович 234. Щоправ­да, не обійшлося без невеличкого скандалу: через те, що троє депутатів-комуністів проголосували за Тимошенко, їх виключили з фракції. Хоча, на думку багатьох, і Борис Олійник, і двоє його товаришів мало що від цього втра­тять, тільки здобудуть.

     Склад уряду Тимошен­ко був майже відомий і раніше. Проте певною сенсацією стало призна­чення депутата-соціаліста Юрія Луценка на посаду міністра внутрішніх справ. Передбачалося, що він очолить Міністерство транспорту. Ке­рувати ж МВС начебто мав со­ратник Юлії Володимирівни Олександр Турчинов. Проте і йому дісталося силове відом­ство Служба безпеки Украї­ни.

  Отже, ось як нині виглядає список урядової команди:

перший віце-прем'єрміністр Анатолій Кінах;

віце-прем'єр з євроінтеграції Олег Рибачук;

віце-прем'єр з гумані­тарних питань — Микола Томенко;

віце-прем'єр з адміні­стративної реформи — Роман Безсмертний;

міністр аграрної політики Олександр Барановський;

міністр внутрішніх справ Юрій Луценко;

міністр економіки — Сергій Терьохін;

міністр закордонних справ Борис Тарасюк;

міністр культури Ок­сана Білозір;

міністр оборони — Анатолій Гриценко;

міністр освіти і науки — Станіслав Ніколаєнко;

міністр охорони здо­ров'я Микола Поліщук;

міністр охорони навко­лишнього середовища — Павло Ігнатенко;

міністр палива та енер­гетики Іван Плачков;

міністр праці та соціальної політики В'яче­слав Кириленко;

міністр промислової політики Володимир Шандра;

міністр транспорту — Євген Червоненко;

міністр у справах сім'ї і молоді Юрій Павленко;

міністр фінансів — Віктор Пинзеник;

міністр з надзвичайних ситуацій Давид Жванія;

міністр юстиції Ро­ман Зварич.

     Новопризначені міністри вже окреслили свої плани. Зокрема Юрій Луценко своїм головним завданням вбачає боротьбу з корупцією всередині МВС. За словами нового міністра, Президент Віктор Ющенко також просив його пам'ятати, що він — цивільний міністр: «Ти як зайшов до міністерства лейтенантом — так лейтенантом і вийдеш».

     Новий голова СБУ Олександр Турчинов сказав, що питання його призначення обговорювалося з Президентом. Головним питанням, яким займатиметься СБУ за керівництва Турчинова, буде боротьба з корупцією. «Гадаю, Служба безпеки поверне довіру до себе в суспільстві. Це буде еліта силових структур», — сказав він.

     Міністр соціальної політики В'ячеслав Кириленко своєю головною метою вбачає «виконання соціального складника виборчої програми Віктора Ющенка». «Зарплата, пенсія, соціальні доплати мають бути не меншими за прожитковий мінімум», — сказав він і додав, що також працюватиме над питаннями ліквідації зрівнялівки у пенсіях і збільшення разової допомоги при народженні дитини до 8460 грн. Тільки для цього треба 3,5 мільярда гривень», — сказав Кириленко.

     Новий міністр культури Оксана Білозір своїм завданням на найближчий час вважає гідне проведення конкурсу «Євробачення—2005», а на перспективу — «забезпечення єдиного культурного простору країни». «У нас багато регіонів, які не розуміють один одного, немає спільного бачення майбутнього», — сказала вона в коментарі «Українській правді». Це подолати можна, за її словами, «ефективною регіональною політикою».

     Віце-прем'єр з питань євроінтеграції Олег Рибачук зізнався, що не знав про склад уряду, що в ньому побачив нові обличчя. «Гадаю, це європейські обличчя», — сказав він.

Богдан Довнич
вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com