Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

У ЦЕНТРІ УВАГИ — ЯКІСТЬ ОСВІТИ

В Севастопольській філії МАУП в листопаді 2011 року завершила роботу V Регіональна міжвузівська науково-методична конференція «Сучасний стан проблеми якості професійної підготовки фахівців у вищій школі».

Питання якісної ефективної підготовки фахівців всіх рівнів професійної освіти цікавлять сьогодні багатьох груп суспільства: студентів і молодих фахівців, викладачів вузів і співробітників середніх навчально-освітніх закладів, працедавців і представників органів влади. У системі освіти Україні поштовхом до осмислення проблеми якості послужило приєднання до Болонського процесу, в рамках якого передбачений перехід на єдині, загальноєвропейські стандарти якості. Тому спільна проблематика конференції була визначена як «Сучасний стан проблеми якості професійної підготовки фахівців у вищій школі».

Конференція зібрала фахівців з різних відомств: служби зайнятості населення, керівників підприємств і організацій, представників вузів міста Севастополя і України. Організаторами конференції виступила Севастопольська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом (м. Севастополь).

Напередодні в актовій залі СФ МАУП конференцію відкрив директор — Світлана Замятіна. У своєму виступі вона привітала всіх присутніх з 15-річчям Севастопольської філії. Відкриваючи форум, Світлана Анатоліївна позначила декілька сучасних проблем в ефективній підготовці фахівців: «Підвищення якості освіти сьогодні, — казала вона, — є одним з пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти. Саме якість освіти стає основою для зіставлення достоїнств і недоліків тієї або іншої системи освіти, її структури, змісту, ефективності управління. Вона ж стає мірилом конкурентоспроможності навчальних закладів, їх спроможності в задоволенні попиту споживачів освітніх послуг».

За словами директора, вузи сьогодні законодавчо орієнтовані на надання освітніх послуг населенню не лише за наданням необхідних професійних знань, але й на підготовку фахівців для всіх галузей сучасної економіки. С.Замятіна відзначила, що сьогодні всі працедавці бажають отримати висококваліфікованого фахівця, а підготувати конкурентного і високоефективного фахівця без активної участі працедавців неможливо. «Нинішня конференція — це відмінний привід почути від потенційних працедавців конкретні думки і пропозиції», — завершила вона.

З доповіддю виступив заступник директора А.Коваленко. Він розповів учасникам конференції про проблеми сучасної педагогіки у вихованні етично-моральної особи. У своїй доповіді Анатолій Іванович відзначив, що сьогодні приходить усвідомлення необхідності формування нової особи, здатної не лише орієнтуватися в сучасному світі, але і створювати якісно іншу, інтелектуальну країну і нову людину.

Живий інтерес викликали доповіді доцентів О.Кантаєвої, В.Лосева, Ю.Кулькова, К.Кузьменко, Г.Рюмшина, Г.Канигіної, В.Мельникова, В.Агалакова, В.Спірідонова, О.Бовть і старших викладачів Н.Гибадулліної, Л.Трещьової, К.Казак, С.Рендак, Т.Матушко, О.Іщенко, Є.Земан, В.Замятіна, Ю.Полянської, Л.Ніфонтової та інших.

Всі учасники конференції взяли участь у виставці наукових праць професорсько-викладацького складу. Під час роботи трьох секцій учасники обговорювали перспективи взаємодії територіальних органів зайнятості і працедавців; вузи і підприємства розглянули варіанти спільної підготовки молодих фахівців; освітні установи обмінялися досвідом формування професійної компетентності студентів і сприяння працевлаштуванню випускників всіх рівнів професійної підготовки.

Всім учасникам були вручені сертифікати. Окрім професійних навчальних закладів Севастополя в роботі конференції взяли участь представники вузів інших міст України.

Анатолій Коваленко,
кандидат мистецтво­знавства, професор

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com