Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ВИБОРИ: ЗАКОН І ПРАКТИКА

Президент України В.Ф. Янукович критично оцінює вибори в місцеві Ради 31.10.10 року, та ініціює розробку  Виборчого кодексу України. Наскільки важливо прийняти такий кодекс видно з висновку науково — правової експертизи професора МАУП Василя Перця та його соавторів . Однак ця експертиза свідчить і про наявність суб’єктивного фактору який негативно впливає на виборчий процес.

Нижче наводиться експертний висновок.

Висновок науково-правової експертизи «Про забезпечення державою Україна виборчих прав Мельника Валентина Олександровича на виборах сільських  голів 31 жовтня 2010 року”

1.Обставини справи, зафіксовані в наданих Мельником В.О. копіях документів

28 вересня 2010 року Мельник В.О. звернувся із заявою до Територіальної виборчої комісії про самовисування та реєстрацію його кандидатом на посаду сільського голови на місцевих виборах, призначених на 31.10.2010 р. Після консультації по телефону  з представником виборчої комісії вищого рівня, Голова Територіальної Комісії повідомила  Мельнику В.О., що всі необхідні документи для реєстрації участі у виборах він має подати до 07.10.2010 р.

06.10.2010 р. Мельник В.О. надав Територіальній виборчій комісії документи, передбачені пп. 5-7 частини 1 ст. 39 Закону №2487-IV, а також заяву про самовисування  на посаду сільського голови та згоду на оприлюднення своїх біографічних відомостей і пред’явив паспорт, тобто повністю виконав  законодавчі  вимоги.

Територіальна виборча комісія документи від Мельника В.О. не прийняла без письмового пояснення причин відмови.

07.10.2010 р. Мельник В.О. звернувся  до Територіальної виборчої комісії із двома заявами: перша — надати йому письмове рішення про причини відмови прийняти документи  та зареєструвати його участь у виборах на посаду сільського голови. Друга — нагадування, що 28.09.2010 р. Голова Виборчої комісії йому роз’яснила право надати необхідні для реєстрації документи до 07.10.2010 р. В заяві також нагадувалось, що документи ним надані  06.10.2010 р., але Територіальна виборча комісія  їх не прийняла без письмового пояснення.

Після цих заяв Територіальна виборча комісія надала Мельнику В.О. відповідь, яка датована  07.10.2010 р. та підписана Головою комісії. У відповіді констатується порушення Мельником В.О. строку свого висування кандидатом на посаду сільського голови, оскільки цей строк розпочинається за 34 дні, та закінчується за 28 днів до дня виборів.

08.10.2010 р. Мельник В.О. звернувся з адміністративним позовом до Романівського районного суду, в якому просив зобов’язати Територіальну виборчу комісію зареєструвати його кандидатом на посаду сільського голови на місцевих виборах, визнавши бездіяльність комісії протиправною.

Суд зазначений позов розглянув 13.10.2010 р., але , не досліджуючи його зміст, тобто дії (бездіяльність) Територіальної виборчої комісії, відмовив позивачу в задоволенні його вимог у зв’язку з пропуском строку звернення в суд.

За апеляційною скаргою Мельника В.О. від 15.10.2010 р. справу 17.10.2010 р. переглянув Київський апеляційний адміністративний суд. Останній визнав ухвалу районного суду незаконною та її скасував. Разом з тим, Апеляційний адміністративний суд не став приймати власне рішення по суті позову і направив справу в суд першої інстанції для продовження її розгляду.

На виконання ухвали Апеляційного адміністративного суду Романівський райсуд повторно розглянув справу і постановою від 24.10.2010 р. визнав бездіяльність Територіальної виборчої комісії протиправною та скасував її рішення про відмову зареєструвати Мельника В.О. кандидатом на посаду сільського голови. Одночасно суд постановив зобов’язати Територіальну виборчу комісію повторно розглянути заяву Мельника В.О. і вирішити її по суті, тобто суд чітко не сформулював обов’язок Комісії здійснити реєстрацію кандидата.

Відповідно до рішення райсуду, Територіальна виборча комісія 25.10.2010 р. повторно розглянула питання Мельника В.О. і  на підставі частини 1 ст. 35 Закону №2487-VI ( порушення строку висування) знову відмовила йому в реєстрації, як кандидата на посаду сільського голови. Враховуючи, що виборчі документи Мельника В.О. знаходились в суді, останній не знав на підставі копій яких документів Виборча комісія прийняла рішення від 25.10.2010 р. Тому знову направив Комісії передбачені Законом оригінали документів. Територіальна Виборча комісія на їх підставі 28.10.2010 р. прийняла чергове рішення, в якому повторила висновки попередніх.

У відповідності до встановленої законодавством обов’язкової послідовності процедур, Мельник В.О. 29.10.2010 р. знову звертається з адміністративним  позовом у Романівський райсуд. Останній 30.10.2010 р., в канун виборів , своєю постановою дії Територіальної виборчої комісії визнав протиправними, а її рішення не чинним і його скасував. Суд також зобов’язав Територіальну виборчу комісію розглянути заяву Мельника В.О. та прийняти рішення по суті. Реакція виборчої комісії не змінилася. Рішенням № 11 без дати  ( можливо воно прийнято 31.10.2010 р. в день виборів) Мельнику В.О. відмовлено в реєстрації з наведенням попередньої підстави — пропуск строку на висування.

Рішення райсуду від 30.10.2010 р. ще раз впевнило Мельника В.О., що районна і сільська влада діють узгоджено, не допускаючи «чужого» реального кандидата для участі у виборах. В іншому випадку суд хоча б в канун виборів прямо зобов’язав би Виборчу комісію зареєструвати кандидата, а не постановив «прийняти рішення по суті», тобто використав редакцію, яка немов би на користь кандидата, але в той же час дає привід для різночитання. Тому в день винесення судом першої інстанції третього за кількістю рішення (30.10.2010 р.), Мельник В.О. підготував апеляційну скаргу в Київський апеляційний адміністративний суд, вимагаючи, щоб суд зобов’язав Територіальну виборчу комісію зареєструвати його кандидатом на посаду сільського голови. В Київ її доставив в 23.45 год., але приміщення суду вже було закрито, хоча суд у зв’язку з виборами мав працювати до 24.00. В 8.00 31.10.2010 р. розпочалося голосування на виборах, в т.ч. за кандидата на посаду Вільшанського сільського голови. Для Мельника В.О. судові спори втратили сенс. Він підготував додаток до апеляційної скарги з вимогою визнати вибори Вільшанського сільського голови, проведені 31.10.2010 р., недійсними.

В наступних судових рішеннях позовні вимоги Мельника В.О. залишаються без розгляду з мотиву, що строк на оскарження дій чи бездіяльності Територіальної виборчої комісії сплив 30.10.2010 року о 24.00.

2. Дослідження

Експерти для відповідей на поставлені питання дослідили надані копії рішень Територіальної виборчої комісії та судів , копії заяв і скарг Мельника В.О. в поєднанні з аналізом правових норм. Використавши такі способи тлумачення актів законодавства, як граматичний, логічний, системний, порівняльний і телеологічний (через з’ясування мети правової норми), експерти дійшли наступних висновків.

Питання та відповіді на них

Чи надав Мельник В.О. Територіальній виборчій комісії передбачені законом документи і чи порушив строки для самовисування на посаду сільського голови на місцевих виборах 31.10.2010 р.?

Аналіз змісту відповіді Територіальної виборчої комісії Мельнику В.О. від 07.10.2010 р., її рішень від 24.10.2010 р., 28.10.2010 р. та № 11 без дати свідчить , що претендент на участь у виборах надав і пред’явив Комісії всі документи, як цього вимагає частина 2 ст. 39 Закону № 248-VI.

Частина 1 ст. 35 Закону № 2487- VI, на яку постійно посилалась Територіальна виборча комісія як на підставу відмови в реєстрації Мельника В.О. для участі у виборах на посаду сільського голови шляхом самовисування, встановила строки висування кандидатів виключно в депутати. Строки самовисування кандидатів на посаду сільського голови відсутні. Для них встановлені тільки строки подання документів для реєстрації кандидата. Вона починається за 32 дні і закінчується за 24 дні до дня виборів. Стосовно виборів 31.10.2010р. цей строк закінчувався 7.10.2010 р. Мельник В.О. звернувся до Територіальної виборчої комісії щодо прийняття відповідних документів 6.10.2010р., тобто своєчасно. Зазначимо , що Територіальна виборча комісія, відмовляючи Мельнику В.О. прийняти документи та зареєструвати його для участі у виборах, не тільки неправомірно послалася на част.1 ст.35, але і завищила на 4 дні термін закінчення висування кандидатів у депутати. Ця обставина могла бути свідченням непрофесіоналізму членів Виборчої комісії, коли б Комісія наполегливо не повторювала на протязі місяця одну і ту ж  «помилку», в т.ч. і після рішень судів. З великим відсотком ймовірності можна стверджувати , що мала місце політична упередженість Територіальної виборчої комісії. Наукові експерти проаналізували практику виборів 31.10.2010 р. і не знайшли інших випадків, коли б Територіальна виборча комісія відмовилась прийняти надані до 7.10.2010р. документи і зареєструвати особу кандидатом на посаду сільського голови.

2. Чи порушила Вільшанська сільська територіальна виборча комісія права та законні інтереси Мельника В.О.?

Не прийнявши від Мельника В.О. документи, а потім відмовившись зареєструвати його кандидатом на посаду сільського голови на виборах 31.10.2010р., Територіальна виборча комісія порушила:

А). Засадничі положення Закону № 2487-VI, зокрема: право Мельника В.О. на самовисування і право бути обраним сільським головою (ст.9,10) на основі законності, політичного плюралізму, рівності суб’єктів виборчого процесу (ст.11).

Б). Конституційні права Мельника В.О. вільно бути обраним до органів місцевого самоврядування (частина 1 ст.38. Конституції). Одночасно Територіальна виборча комісія позбавила Вільшанську територіальну громаду обрати на основі політичного плюралізму сільського голову (частина 2 ст.141). У підсумку конституційні права Мельника В.О. не визначили зміст і спрямованясть діяльності Територіальной виборчої комісії і вона не виконала свій основний обов’язок — утверджувати і забезпечувати права як Мельника В.О., так і членів сільської громади (частина 2 ст.2).

В). Міжнародно-правові акти: Конвенцію про захист прав людини та основоположених свобод — статтю 3 «Право на вільні вибори» Протоколу № 1; статтю 1 Протоколу № 12, яка забороняє дискримінацію особи з політичних ознак. Загальну декларацію прав людини (1948) — статтю 26 , яка забороняє дискримінацію людини з політичних мотивів.

Г). Міжнародний пакт про громадянські та політичні права — статтю 25, яка встановила, що «Кожен громадянин повинен мати право без будь-якої дискримінації … голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах…».

3. Чи мало місце порушення прав, свобод і законних інтересів Мельника В.О. зі сторони судів України?

Оцінку рішень судів дають суди вищих інстанцій, але це не виключає їх наукового аналізу. Передусім , обмежені строки виборчого процесу вимагали від судів особливої оперативності, відповідальності та високого професіоналізму.  Об’єктивні дані свідчать про наступне:

А). Перший адміністративний позов Мельника В.О. суддя районного суду, в порушення закону, не задовольнив (13.10.2010 р.). Його ухвалу скасував Київський апеляційний адміністративний суд (17.10.2010 р.), але рішення по суті не прийняв і направив справу в суд першої інстинції для продовження її розгляду.

Б). В подальшому суддя районного суду двічі розглядав позов Мельника В.О. і кожний раз направляв матеріал на новий розгляд Територіальної виборчої комісії без покладення на неї обов’язу зареєструвати заявника кандидатом на посаду сільського голови на місцевих виборах. За цих обставин нереєстрація Мельника В.О. схожа на заплановані дії в очікуванні настання дня виборів. Так і сталося. Судові рішення після дня виборів аналізувати немає потреби.

Вирішуючи справу Мельника В.О., суди мали керуватися , крім вимог норм спеціалізованих Законів, Конституцією України та Конвенціями, зокрема:

А). Статтями 3, 55 (1), 129 (частина 3, пункт 1) Конституції України; статтями 6 (1) і 13 Конвенції про захист прав та основоположних свобод (1950); статтями 8 і 10 Загальної декларації прав людини (1948); статтею 14 (1) Міжнародного пакту про громадянські та політичні права  (1966 року).

Узагальнюючий висновок : Територіальна виборча комісія позбавила,  а суди не захистили виборчі права Мельника В.О. У підсумку держава Україна не виконала свої обов’язки та призначення, визначені ст. 3 Конституції України.

Наукові експерти з політико-правових питань В.Перець, В.Степанова, докторант МАУП А.Гнилозубенко.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com