Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЛЯ ВИДАВЦЯ ТА ЖУРНАЛІСТА

Одним із важливіших показників демократичного розвитку суспільства, становлення громадянського суспільства взагалі є стан і дієздатність існуючої в ньому інформаційної сфери. Остання ж, як відомо, обумовлена не лише певною системою засобів інформації, свободою слова, відсутністю непрозорих засобів інформації, але, упереваж, наявністю високопрофесійних журналістів та людей різного фаху, що забезпечують функціонування національного інформаційного простору, його конкурентоспроможність, авторитет тощо. Закономірно, що в Україні все більшої уваги в останні роки надається практичній підготовці фахівців різних аспектів діяльності в інформаційній сфері. При цьому береться до уваги те, що видавнича справа, журналістика в Україні мають багатовікову історію, традиції, сягають ще літописних часів. Це означає, що маємо також багато подій, імен людей, які внесли неабиякий внесок у розвиток журналістики, книговидання, мас-медіа взагалі.

Якщо вести мову про бурхливий розвиток мас-медіа у сучасну добу українського державотворення, то важливо брати до уваги і те, що за роки незалежності в інформаційному просторі України з’явилися нові видання, нові люди, принципово змінилася й продовжує змінюватися комунікаційна сфера. Отже, виникає потреба обґрунтувати й пояснити основні терміни, поняття царини видавничої справи, журналістики, а водночас і бібліотекознавства.

Брак такої інформації суттєвим чином компенсовано з виходом у світ оригінального, специфічного видання «Енциклопедія для видавця та журналіста. МАУП, Книжкова палата України. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2010, – 400 с.». Таке видання було підготовлено в МАУП доктором філософії в галузі політології Юрієм Бондарем, доктором політичних наук, професором, проректором з наукової роботи МАУП Миколою Головатим та доктором технічних наук, директором Книжкової палати України Миколою Сенченком.

У згаданому виданні подано унормовано тлумачення базових, загальновживаних термінів і визначень, сформульовано нові, а деякі подано вперше. В Енциклопедії розкрито зміст окремих Законів України, міжнародних правових документів, що мають відношення до теми Енциклопедії, подано біографічні довідки про понад 300 відомих українських журналістів та видавців, а також про найпомітніші українські та зарубіжні ЗМІ, установи й організації, навчальні заклади, що займаються підготовкою фахівців, проблемами громадянських прав і свобод, функціонування інформаційного простору. Наводяться також терміни й поняття, які безпосередньо стосуються інформаційно-комунікаційної сфери, політології, психології, управління людськими та матеріальними ресурсами, маркетингу, юриспруденції тощо.

Енциклопедія містить понад 3600 статей і є на сьогодні найповнішим в Україні довідковим виданням царини видавничої справи та журналістики. Вона розрахована на студентів вищих навчальних закладів, фа­хівців сфери масової комунікації, журналістів, паблік рилейшинз, книговидавців та книгознавців, широке коло читачів, які цікавляться проблемами інформації, видавничої справи.

Вже впродовж незначного часу після виходу в світ Енциклопедія для видавця та журналіста отримала досить велике схвалення й поширення. Днями наказом Державного комітету телебачення та радіомовлення України авторам Енциклопедії Ю. Бондарю, М. Головатому, М. Сенченку було присуджено державну премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності в номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері».

Микола Головатий,
доктор політичних наук,
професор, проректор з наукової роботи МАУП

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com