Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

БЛИСК І ЗЛИДЕННІСТЬ ПЕНСІОНЕРІВ

Чому ми поєднали проблеми всього людства і окремого маленького українця? По-перше, тому, що вийшов черговий номер Збірки наукових праць Всесвітньої Інтернет-Академії держави, права, політики та економіки, співголовою правління якої є професор Інституту права МАУП Василь Перець (Wia SL/re.at.ua/adnin).

Він особисто очолює авторські колективи, які працюють над розробкою проекту Конституції Людства, а також таких тем: « Цивілізація: прогрес чи регрес?», «Валютизація економіки України: найближчі та віддалені наслідки», «Міжнародні суди та національний правопорядок».

Формуються авторські колективи для дослідження таких важливих для світового співтовариства проблем, як «Геополітична та геоекономічна конкуренції», «Нова модель ринку ХХІ сторіччя», «Реформування «пірамідальної» банківської системи в після кризовий період», «Світова валюта: за і проти», «Нові форми агресії в сучасному світі» тощо. Прийняти участь в дослідженнях, в т.ч. підготовці Конституції людства, запрошуються також науковці МАУП.

А чому поряд з людством маленький українець? Тому, а це по-друге, що в рубриці Наукових праць Всесвітньої Академії оприлюднено Висновок науково-правової експертизи, проведеної В.Перцем і його співавторами, в якому досліджується, чому в одних пенсіонерів пенсії космічно великі, а в більшості — злиденні. Цей Висновок ми пропонуємо нашим читачам.

Є держава з її недостатніми фінансовими можливостями. Вона має статус демократичної, правової, соціальної. Є пенсійний пиріг. Він не великий. Як його поділити серед 14-мільйонів пенсіонерів? Безумовно, справедливо. Щоб не принизити гідність одних і безпідставно не звеличити над ними інших. У нас так не вийшло. Бачимо на екранах телевізорів, на золотих пісках курортів світу блиск одних та принизливу злиденність на не прибраних вулицях наших міст і сіл інших. І чуємо твердження, що Конституція не дозволяє поділити пенсійний пиріг по совісті. Але Основний Закон держави тут ні причому. Справа в праворозумінні, закріплені законами власних інтересів певних осіб. До цього висновку дійшли професор Василь Перець, експерт Вікторія Степанова та докторант Дарья Руденко, продовжуючи обговорення теми «Правова криза в Україні».

ВИСНОВОК

науково-правової експертизи «Про конституційний обов’язок держави Україна зменшити розмір пенсій, які є свідченням соціальної несправедливості в суспільстві»

Розмір біля 2/3 пенсій українців не може забезпечити нормальну фізіологічну потребу людини в харчуванні та лікуванні з урахуванням віку та хвороб. У той же час, пенсії народних депутатів України, значної частини колишніх державних службовців, представників бізнесу в десятки разів перевищують мінімальний та середній по державі розмір пенсій. Взагалі проблема пенсій активно обговорюється в суспільстві і має такі виміри:

1. Соціально-психологічний. Розшарування пенсіонерів за розміром пенсій сприймається громадянами і є фактично соціальною нерівністю в суспільстві. Ця нерівність посилюється тим, що пенсіонери-багатії додатково отримують суттєві пільги, розмір яких може в декілька разів перевищувати річну пенсію пенсіонера-бідняка. Крім того, перші часто мають власний (сімейний) бізнес з відповідними прибутками.

2. Економічний. Передусім, бідні пенсіонери, а вони складають майже третину населення України, суттєво впливають на низьку купівельну спроможність в державі, що не сприяє розвитку економіки і, як наслідок, на зростання пенсійного бюджету.

3. Корупційно-тіньовий. За різними оцінками, біля 50 відсотків економіки України знаходиться в тіні. Зрозуміло, тіньовий сектор економіки не наповнює пенсійний бюджет. Державні службовці-бізнесмени, маючи таємниці від держави, суспільства та конкурентів, є «взірцем» тіньових дій, починаючи від прихованих доплат до державних окладів секретарям, референтам, охоронникам тощо певних сум (частіше в іноземній валюті) до вивозу капіталу в офшорні зони. Набуло і роками зберігається широке розповсюдження виплат тіньових («в конвертах») зарплат в господарській діяльності без відрахувань в Пенсійний фонд.

4. Владно-класовий. Для забезпечення паразитарного способу існування, влада в нормативно-правовому порядку обмежила відрахування в Пенсійний фонд доходами, що перевищують 10 мінімальних зарплат. Суми, які перевищують зазначений рівень, оподаткуванню не підлягають. Тому частіше багатії в Україні є марновитрачами, їх розкішне життя податками не обкладається.

5. Конкурентний. Бізнес-влада «надала» собі різноманітні пільги та діючи в тій чи іншій мірі в тіньовому секторі економіки без ризику відповідальності, штовхають в тінь малий і середній бізнес. Склалася загальнодержавна тіньова економіка, яка здатна до самозбереження і самовідтворення.

6. Демографічний. Українська нація оголошена ООН вимираючою. В 2009 р. нас стало ще на один мільйон менше. Попередня влада з політичною метою наводила приклади зростання в минулому році народжуваності в окремих містах. Підсумок року підтвердив пропагандиський характер подібних заяв. До того замовчувалась доля народжених в сім’ях мігрантів. Зараз, за окремими оцінками, вперше кількість пенсіонерів перевищила число працюючих. При цьому не аналізуються дані щодо занятих в сфері виробництва, де створюється національне багатство, та в невиробничій сфері. Так, в умовах корумпованої держави представники влади, починаючи з деяких сільських голів і вище, та бізнесмени мають охорону, тобто позбавляють виробництво від людей найбільш працездатного віку.

7. Реформаторський. Пенсійна реформа дійсно потребує реформування. Передбачена законом трьохрівнева пенсійна система не реалізована і не може бути реалізована. В суспільстві немає і не може бути довіри, наприклад, до приватних пенсійних фондів. Є 100-відсоткова впевненість, що вони стануть «трастами-2». Потрібні інші підходи із беззастережною гарантією держави.

В прогнозі «Україна в глобалізованому світі до 2035 року» (керівник авторського колективу В. І. Перець), на основі моделювання соціально-економічних процесів, стверджується, що «запас міцності» пенсійної системи України за сприятливих умов — до 2022 р. Однак економічна криза, багатомільярдні державні зовнішні та внутрішні запозичення цей «запас міцності» розхитують.

Владі часом не вистачає професійності чи бажання думати. Тому з’являються не системні, а фрагментарні пропозиції, наприклад, підвищити вік виходу на пенсію. При цьому посилаються на пенсійний вік в європейських державах. Порівняння потрібне, але воно не є показовим. Для України, нації, що вимирає, основний показник — скільки люди живуть після виходу на пенсію та скільки з них не доживає до пенсії. Наше дослідження свід­чить, що в Україні смерт­ність є більш гострою проблемою, ніж народжуваність.

В питанні системного реформування пенсійної реформи першочерговим є обмеження розміру пенсії п’ятьма мінімальними заробітними платами. Це питання назріло і його підтримує, за нашими підрахунками, біля 80 відсотків дорослого населення.

Влада захищається від вимог суспільства посиланням на своє ж рішення, а точніше рішення Конституційного Суду України, зокрема, що ст. 22 Конституції забороняє зменшувати раніше призначений розмір пенсій. Між тим, продовжує призначати надвеликі пенсії все новим і новим своїм представникам, які також підпадають під захист ст. 22 Конституції. Створюється замкнене коло, яке немов би розірвати неможливо. Тому виникає необхідність зробити аналіз і цього питання.

 

Конституційно-правова оцінка проблеми. Для визначення законності пенсій, які призначаються частині державних службовців в розмірах, неспівставних з мінімальними, потрібно керуватися статтями 3, 21, 22 (1,2), 46 (1,2,3), 48, 49, 68 (1) в їх взаємозв’язку.

Так, в порушення ч. 1 ст. 68 влада — Парламент та Уряд, за відсутності реагування чи за підтримки Конституційного Суду та судів загальної юрисдикції, недодержувалась Основного Закону держави, посягаючи на права та гідність інших людей (ч. 1 ст. 21). Визначивши, в результаті несправедливого розподілу фінансових можливостей Пенсійного фонду і держави, мінімальний розмір пенсії (ст. 46 (1,3)), влада в декілька разів занизила прожитковий мінімум від фізіологічно необхідного рівня, в результаті не забезпечила переважній більшості пенсіонерів достатній життєвий рівень для них та їх сімей, включаючи достатнє харчування, одяг, житло (ст. 48) та медичну допомогу (ст. 49). Принижуючи гідність цих людей (ст. 21), влада сама собі визначила не співставний з мінімальним розмір пенсій, додавши до нього пільги, про які не може навіть мріяти більшість пенсіонерів. В пенсійних питаннях для держави в особі всіх гілок влади, всупереч ст. 3 Конституції, людина пенсійного віку не стала найвищою соціальною цінністю, права цієї категорії осіб та гарантії цих прав не визначали зміст і спрямованість діяльності держави. Щодо пенсій народних депутатів України, інших державних службовців високих рангів конституційна норма «При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» (част. 3 ст. 22) не діє, незалежно від тлумачення термінів «зміст та обсяг».Чому? Тому, що влада, всупереч Конституції України, підмінила правову державу кланово-олігархічною, сама собі визначила рівень пенсій, який не відповідає моральним засадам суспільства. Згідно ст. З Основного Закону, влада повинна відповідати перед пенсіонерами за свою діяльність. Зазначимо, що розмір пенсій, зарплат тощо не підпадають під визначення «обсяг та зміст існуючих прав» в розуміння ст. 22 Конституції України.

Висновок: Рішення влади про встановлення народними депутатами України самими собі та іншим високопосадовцям розмірів пенсій з ігноруванням соціальної справедливості є такими, що суперечать Конституції України.

В Україні, враховуючи соціально-економічну та демографічну ситуації, розмір пенсій необхідно терміново законодавчо обмежити 5 мінімальними заробітними платами для всіх категорій пенсіонерів, незалежно від часу виходу на пенсію.

В.Перець
В.Степанова
Д.Руденко

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com