Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

НОВЕ ДИШЛО В НАШ ГОРОД

ВЕРХОВНА РАДА ПОДОЛАЛА ВЕТО ПРЕЗИДЕНТА НА ЗАКОН ПРО ВІДЧУЖЕННЯ ПРИВАТНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ.

Президент у своїх зауваженнях вказував, що в законі не створено ре­ального механізму захисту прав при­ватного власника при відчуженні землі.

За концепцією Закону органи ви­конавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право викупу земельних ділянок, інших об’єктів не­рухомого майна, що на них розмі­щені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

При цьому визначено перелік сус­пільних потреб, для яких зазначені органи мають право прийняти рішен­ня про викуп зазначених об’єктів.

а)         забезпечення національної без­пеки та оборони;

б)         будівництво та обслуговування лінійних об’єктів і об’єктів транспор­тної та енергетичної інфраструктури
(доріг, мостів, естакад, нафто- та га­зопроводів, водопроводів, ліній елек­тропередачі, зв’язку, аеропортів, на­фтових та газових терміналів, елект­ростанцій та об’єктів, необхідних для
їх експлуатації);

в)         розміщення дипломатичних і прирівняних до них представництв іноземних держав та міжнародних організацій;

г)         будівництво та обслуговування гірничодобувних підприємств, що експлуатують родовища корисних ко­палин загальнодержавного значення; ґ) будівництво та обслуговування промислових та інших підприємств, що мають стратегічне значення для розвитку регіону;

д)         будівництво захисних гідротех­нічних споруд;

е)         будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та ви­робничих споруд, необхідних для їх
експлуатації;

є) створення міських парків, буді­вництво майданчиків відпочинку, ста­діонів та інших об’єктів загального користування;

ж)        розміщення будівель і споруд органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

з)         розміщення будівель, споруд та інших виробничих об’єктів державної та комунальної власності, у тому числі
тих, що призначені для видобування корисних копалин загальнодержавно­го значення;

и) розташування об’єктів природно-заповідного фонду.

У разі неотримання протягом 1 року згоди власника земельної ділянки зазначені об’єкти можуть бути примусово відчужені у державну чи комунальну власність.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com