Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Святая святих — Книга

Сьогодні, підсумовуючи досягнення Міжрегіональної Академії управління персоналом за 20-літній тернистий шлях, аналізуючи надзвичайні досягнення цього надпотужного недержавного вищого навчального закладу, хочеться виокремити ще одну ланку вивіреного і випробуваного роками ланцюга — видавництва, яке, як і будь-яке життя, починалося з малого — із зародження: адже видрукувані колись кілька брошур зумовили його створення, а згодом воно стало підмурком нової розгалуженої структури — ДП «Видавничий дім «Персонал».

Нині навіть важко собі уявити МАУП без видавництва. Адже саме завдяки його налагодженій роботі всі студенти Академії забезпечені навчальними посібниками і підручниками, навчальними програмами і методичними рекомендаціями. Саме завдяки безперебійній роботі видавництва професорсько-викладацький склад Академії має можливість повністю реалізувати свої глибокі знання і багаторічний досвід у кожному рядку новодруків.

Видання МАУП — це віхи життя Академії, ілюстрація становлення, формування і зростання найкращого недержавного вищого навчального закладу. Тож недаремно вони помітно вивищуються на укра­їнському книжковому ринку. продукція видавництва ко­рис­тується попитом у вищих навчальних закладах України, а також серед широкого загалу читачів. Це «Соціологія релігії» М.Пірен, «Історія держави і права України» В.Іванова, «Стратегічний менеджмент» В.Сладкевича, «Класи і партії» М.Головатого, «Теорія статистики» В.Захожая і В.Федор­ченко, «Теоретико-методологічні засади внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та контролінгу» М. Базася та багато-багато інших. Серед книжок, які вийшли друком у видавництві, є й такі, що неодноразово перевидавались через великий попит на них: Н. Малиш «Макроекономіка», А.Зюнькін «Фі­нансове право», І.Дахно «Міжнародна економіка», І.Юртин «Практикум з вищої математики», І.Бахов «Практикум з граматики англійської мови».

Багато видань Академії становлять ґрунтовні наукові дослідження. Чого вартий 4-томний компендіум з релігієзнавства, етнолінгвістичних і культурно-історичних аспектів розвитку людства Г.Щокіна «Людство і віра», а серії понятійно-термінологічних словників за редакцією Г.Щокіна, М.Головатого, О.Антонюка немає аналогів серед наукових розробок. Це «Малий етнополітичний словник», «Менеджмент», «Управління людськими ресурсами», «Управління матері­аль­ними ресурсами» та ін.

Популярним серед авторів є видання «Наукові праці МАУП», в якому висвітлюються результати наукових досліджень в ­галу­зях економіки, політології, соціології, психології, права, матеріали наукових конференцій.

Вищою атестаційною комісією України за постановою Президії ВАК України «Наукові праці МАУП» визнано як фахове видання з економічних і психологічних наук.

Попри те, у видавни­цтві започатковано тематичну бібліотеку електронних видань МАУП за основними дисциплінами — це підручники і посібники з політології, психології, соціології, управління персоналом і економіки праці, менеджменту ЗЕД, фінан­сів, обліку і аудиту, маркетингу, банківської справи, правознавства, гуманітарних та природничих дисциплін, а також науково-методичні розробки. На сьогодні­шній день загальний наклад електронних видань становить майже 50 міль­йонів.

Справжньою історичною розвідкою є видання «Видатні постаті України», яке підготували не лише відомі вчені-фахівці МАУП, а й інших провідних вищих закладів освіти та установ України. Цей довідник висвітлює життя і творчість понад 400 видатних осіб і вигідно вирізняється насамперед тим, що вміщені в ньому розповіді торкаються історичних постатей від сивої давнини до наших днів і щонайширшого покликання та сфери діяльності, які своїми науковими, політичними та гро­мадськими здобутками піднесли престиж України, сприяли розвитку нашої держави.

Неабияку популярність у читачів здобули серії «Бібліотека українознавства» та «Бібліотека української героїки», які охоплюють доробки як широко відомих письменників, так і маловідомі дослідження минулих років, або які довгий час були під забороною. Це «Конституція, маніфести та літературна спадщина Пилипа Орлика», «Повчання. Статут Володимира Всеволодовича» В.Мономаха, «Де шукати наших історичних традицій» Д.Донцова, «Викинуті українці» О.Пчілки, «Самостійна Україна. Справа української інтелігенції» М.Міхновського, «Спадщина» В. Симоненка, «Чорна рада. Михайло Чарнишенко» П.Куліша, «Гори говорять», «Чого не гоїть огонь» У.Самчука, «Більмо» М.Осадчого, «Степова квітка», «Патріот» М.Лазорського, «Ідоли падуть; Іду на Вас», «Сумерк» Ю.Опільського, «Пекло на землі» В.Юрченка та ін.

На сьогодні наклад друкованої продукції видавництва сягає майже п’яти мільйонів примірників, а загальна кількість назв становить близько півтори тисячі.

Визнання продукції видавництва МАУП — численні відзначення книжок дипломами і грамотами багатьох міжнародних і вітчизняних виставок.

Вагомий внесок у створенні і ствердженні бренду видавництва МАУП належить колективу, який очолює директор видавництва В.Д.Бондар. Згуртована співпраця авторів і співробітників зумовили не лише популярність нашої книги, а й її вирізнення серед багатьох інших. Редактори Т.М.Коліна, С.Ро­гузь­ко, М.Дро­здець­ка, С.Толкачова, О.Коваленко; коректори Т.Валицька, А.Тютюнник, Т.Федосенко; оператори комп’ютерного верстання Т.Губанова, Т.Замура, М.Фадєєва, О.Тищенко, О.Каденко; художник-дизайнер О.Сте­ценко є повно­прав­ними співавтора­ми кожного доробку, настіль­ки високопрофесіонально, кваліфіковано, відповідально і принципово ставляться вони до створення і народження кожного нового витвору, виповнюючи його не лише самовідданою любов’ю до слова, до своєї справи, а й теплом свого серця, яке зігріває кожного, хто розгортає святая святих — Книгу.

Важливою ланкою видавництва є відділ виробництва, оснащений сучасною друкарською технікою, який забезпечує оперативне і якісне виготовлення не лише малотиражної продукції, навчально-методичних розробок, а й, власне, книжки.

Відділ очолює С.Литвин, який багато років плідної праці присвятив улюбленій справі, а допо­­магають йому в цьому Л.Марчак, М.Герасименко, Л.Волуйко, Г.Ли­твин.

Наріжна сторінка історії ви­давництва — створення і формування власної розгалуженої мережі книжкових магазинів, яка на сьогодні — одна з найбільших в Україні і забезпечує масових читачів різнотематичною літературою не лише нашого видавництва, а й інших видавництв України, Росії та Білорусі. Нині лише в Києві функціонує 24 такі книгарні.

Заслуговує на увагу ще один напрям діяльності ДП «Видавничий дім «Персонал» — це періодичні видання.

Науковий журнал «Персонал», який започаткував собою спеціалізовані видання, на ринку країни посів почесне місце як керівництво до управління людськими ресурсами і набув популярності як у вітчизняних науковців, так і їх зарубіжних колег.

Не менш визнаний і потужний на медійному просторі сьогодні Всеукраїнський загальноосвітянський тижневик «Персонал Плюс», який висвітлює загально-політичні події в світі і розповідає про звитяги Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Тож з упевненістю мо­жна заявити, що ДП «Видавничий дім «Персонал» нині один із лідерів видавничої діяльності, а марка видавництва — визнаний бренд навчальної, наукової та суспільно-політичної літератури національного масштабу.

Колектив «ДП Видавничий дім   “Персонал”»

P.S. 31 травня святкується День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Вітаємо колег з професійним святом і бажаємо успіхів!

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com