Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Якісна вища освіта — це реальність

Організація навчального процесу з використанням дистанційних освітніх технологій — досить нове явище в Українській освіті. Насьогодні, в Україні навчання за такою системою із використанням інтернет та телекомунікаційних технологій шляхом організації дистанційного навчання здійснює Телеуніверситет Міжрегіональної Академії управління персоналом. Про організацію навчального процесу та основні напрямки діяльності розповів проректор з інновацій та регіональної роботи — директор Телеуніверситету МАУП Володимир Ілліч Яровой.

— Що собою являє Телеуніверситет МАУП та чи існують аналоги в інших навчальних закладах?

— МАУП в цьому році відзначає двадцятирічний ювілей. За ці роки Академія здобула значний досвід у провадженні нових освітніх технологій. Одне з пріоритетних місць в цьому досвіді належить розвитку відкритих форм навчання, таких як заочна, дистанційна, кореспондентська та інші. Важливе значення в забезпеченні якості цих форм відіграє навчально-методичний доробок Академії, що дозволяє студентам самостійно опановувати навчальні програми, здобувати знання та практичні навички.

Новим етапом розвитку відкритої освіти стало створення в структурі МАУП Телеуніверситету. Це надало можливість ор­ганізації дистанційного навчання на основі сучасних інформаційних та мультимедійних технологій.

Телеуніверситет здій­снює навчально-виховну роботу із використанням супутникового телевізій­ного зв’язку та мережі Інтернет.

Використання цих технологій забезпечує проведення трансляції відеолекцій та інших навчальних, виховних та наукових заходів для студентів регіональних інститутів та філій Академії. Тобто через телестудії, розташовані в Києві, викладачі проводять заняття зі студентами різних регіонів України. Спілкування відбувається в режимі реального часу.

До складу Телеуніверситету входять:

— факультет дистанційного навчання з використанням Інтернет-технологій;

— факультет дистанційного навчання з використанням мультимедійних технологій;

— телестудії;

— відділ інформаційного та методичного забезпечення;

— тьюторськi центри у відокремлених структурних підрозділах Академії.

Тьюторський центр є структурним підрозділом Телеуніверситету, що створюється на базі відокремленого структурного підрозділу Академії з метою інформаційно-консультаційного забезпечення та здійснення контролю за самостійною роботою студентів.

Станом на кінець 2008 навчального року діє 38 тьюторських центрів — регіональні центри на базі представництв Академії (мультимедійне навчання) та 32 інформаційні центри (Інтернет навчання).

TV-технологія, що базується на використанні телевізійних лекцій застосовується, наприклад, в Національному технологічному університеті (США), Шанхайському Телеуніверситеті (Китай). На Україні ж аналогів немає;

Другим приоритетним напрямом діяльності ТУ є організація дистанціного навчання з використанням мережі Інтернет.

Ця форма має суттєві переваги перед традиційними. Надає можливість навчатися на відстані, з будь якого регіону України або з закордону; дозволяє поєднувати навчання з професійною діяльністю; одночасне звернення до багатьох джерел інформації в т.ч. і до електронної бібліотеки МАУП; індивідуальний графік та розклад спілкування з викладачем та тютером.

Частково такі технології використовують і інші навчальні заклади але система МАУП охоплює повний цикл навчання від вступу до випускних іспитів і набуття відповідної кваліфікації.

— Як ор­ганізований нав­чаль­ний процес в Те­ле­університеті МАУП?

— Дистанційна форма навчання з використанням мультимедійнихтехнологій — це різновид заочної форми навчання, яка здійснюється за допомогою засобів телетрансляції.     Процес проведення лекцій в режимі відеоконференції відбувається за схемою: усі учасники конференції бачать та чують центральну студію, яка одночасно має можливість бачити та чути усі регіональні студії. Це надає можливість вільно спілкуватися студентам і викладачу, ставити запитання і одразу отримувати від­повіді на них. Навчальний блок включає проведення занять для студентів заочної форм навчання протягом 5 робочих днів тижня. Дисципліни обираються із урахуванням їх актуальності, фахової спрямованості, із урахуванням наявних спеціальностей та курсів та у відповідності до затверджених навчальних планів.

У разі необхідності, для проведення конференцій, круглих столів, регіональні структури мають можливість спілкуватися не тільки із центральною студією, а й між собою. Тематика відеоконференцій визначається наступними основними блоками: навчальний, виховний, науковий, інформаційно-аналітичний. Науковий блок висвітлює наукову діяль­ність Академії і включає трансляцію конференцій, наукових та методичних семінарів для науково-педагогічного складу відповідно до плану проведення наукових заходів, проведення міжрегіональних наукових заходів. Ін­фор­маційно-аналітичний блок транслює останні новини із життя Академії, інноваційні заходи, результати діяльності тощо.

— Хто викладає в Телеуніверситеті?

— Для викладання лекцій залучається професорсько-викладацький склад, переважно доктори і кандидати наук, які працюють на постійній основі і за сумісництвом. Безпосередньо, навчально-методичну роботу із студентами проводить деканат факультету дистанційного навчання з використанням мультимедійних технологій. Заняття виховного блоку передбачають трансляцію зустрічей із видатними політиками, громадсько-політичними діячами, діячами у сфері культури та мистецтва, культурно-просвітницьких заходів, конференцій, круглих столів, зустрічей із студентами тощо.

— Які спеціальності представлені у Телеуніверситеті?

— Телеуніверситет здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями: магістр, спеціаліст, бакалавр, спеціаліст перепідготовки за такими спеціальностями: менеджмент організацій; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; маркетинг; управління персоналом і економіка праці; облік і аудит; психологія; фінанси, соціологія, політологія, управління навчальними закладами, право.

— Які найближчі плани Телеуніверситету?

— Плани університету направлені на: 

— удосконалення технічного обладнання з метою покращення якості відео — лекції;

— розширення мережі регіональних тьюторских центрів;

— створення мережі тьюторских центрів на базі зарубіжних відокремлених структурних представництв і підрозділів;

— забезпечення устаткуванням для проведення відео-конференцій в актовому залі «Україна» МАУП;

— участь у міжнародному співробітництві у сфері дистанційного навчання.

Впровадження нових освітніх технологій дистанційного навчання дає можливість позитивно вирішити такі проблеми сьогодення на фоні економічної кризи, як доступність до якісної вищої освіти та реалізації потреб молоді у здобутті  актуальних професій та кваліфікацій.

 

Наталя Василець

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com