Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Податкова інформує

До відома приватних підприємців.

Шановні приватні під­приємці платники єдиного податку, Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. № 507» від 20.12.2008 р. № 1118, яка набрала чинності 30.12. 2008 p., передбачено що суб’єкти малого підприємництва — фізичні особи, які до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності були платниками податку на додану вартість, повинні подати до відповідного органу державної податкової служби заяву про анулювання реєстрації їх як платників податку на додану вартість і здати відповідне свідоцтво.

Анулювання реєстрації платника ПДВ здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями, далі — Закон) та Положення про реєстрацію платника податку на додану вартість затвердженого наказом ДПА України від 01.03.2000 р. № 79 (із змінами та доповненнями, далі — Положення).

Підстави для анулювання реєстрації у цьому випадку визначені у підпункті «в» пункту 9.8 статті 9 Закону особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку або стає суб’єктом інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від тих, що встановлені цим Законом, чи звільняють таку особу від сплати цього податку за рішенням суду або з будь-яких інших причини.

Відповідно до пп.,25.1 п. 25 Положення анулювання реєстрації здійснюється шляхом анулювання Свідоцтва та виключення платника податку на додану вартість з Реєстру. Для цього платник податку на додану вартість подає до податкового органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою N 3-ПДВ. Разом із поданням такої заяви платник податку зобов’язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва. Якщо такі додатки відсутні, то податковий орган не приймає до розгляду заяву про анулювання реєстрації.

Слід зауважити, що відповідно до п.9.8 ст. 9 Закону при анулюванні реєстрації платника ПДВ останнім податковим періодом вважається період, який розпочинається від дня, наступного за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем такого анулювання.

Платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, зобов’язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов’язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання.

Анулювання платників ПДВ за ініціативою податкового органу.

Якщо платника ПДВ анульовано за ініціативою податкового органа, у цьому випадку Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість та всі засвідчені його копії необхідно повернути органу податкової служби протягом двадцяти календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання. Затримка в поверненні такого Свідоцтва прирівнюється до затримки в наданні податкової звітності з цього податку з відповідним застосуванням визначених законодавством штрафних санкцій ( п. 9.8 ст. 9 Закону України «Про податок на додану вартість»).

Згідно пп.. 25.2.2 п. 25 Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, яке затверджене наказом ДПА України від 01.03.2000 p. N 79 (із змінами та доповненнями) якщо анулювання реєстрації здій­сню­ється за ініціативою податкового органу, платник податку зобов’язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва разом із супровідним листом протягом двадцяти календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання. У цьому разі затримка в поверненні такого Свідоцтва прирівнюється до затримки в наданні податкової звітності з цього податку.

У разі анулювання реєстрації платник податку позбавляється права на нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування, але у строки, визначені законом, є зобов’язаним погасити суму податкових зобов’язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату сплати такої суми податку, чи ні. ( п. 9.8 ст. 9 Закону України «Про податок на додану вартість»).

Слід зауважити, що при анулюванні реєстрації останнім податковим періодом вважається період, який розпочинається від дня, наступного за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем такого анулювання.

Платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нарахований податковий кредит у’минулих або поточному податкових періодах, зобов’язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов’язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання. ( п. 9.8 ст. 9 Закону України «Про податок на додану вартість»).

 

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com