Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Досить свавілля і самодурства!

Генеральному прокуророві України
О.І.Медведьку

 Копії: обласним і міським прокурорам

У зв’язку з черговим провокаційним листом міністра освіти і науки соціаліста С.М.Ніколаєнка і його заступника, представника цієї ж збанкрутілої партії В.О.Шинкарука про те, що відокремлені структурні підрозділи Міжрегіональної Академії управління персоналом не мають ліцензій на освітню діяльність, вимушені ще раз пояснити:

МАУП відповідно до рішення ДАК від 18.07.06р., протокол № 61 була акредитована зі спеціальностей:

— 6.050100, 7.050104, 8.050104 Фінанси;

— 6.050100, 7.050109, 8.050109 Управління персоналом і економіка праці;

— 6.050100, 7.050106, 8.050106 Облік і аудит;

— 6.050100, 7.050105, 8.050105 Банківська справа;

— 6.050100, 7.050108, 8.050108 Маркетинг

та отримала сертифікати про акредитацію серії НІ-ІV №№ 114034, 114038, 114036, 114035, 114037 терміном дії до 01.07.11р.

Згідно з п. 17 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановою КМУ від 09.08.01р. № 978: «Навчальний заклад після затвердження МОН позитивного рішення ДАК щодо акредитації спеціальності має право отримати рішення ДАК про спроможність надавати освітні послуги з акредитованої спеціальності на термін дії сертифіката про акредитацію».

Відповідно до абз. 4 ст. 28 Порядку ліцензування освітніх послуг, затвердженого Постановою КМУ від 29.08.03р. № 1380: «Навчальним закладам, що пройшли атестацію або акредитацію, видається ліцензія на строк дії свідоцтва про атестацію або сертифіката про акредитацію«.

Міністерство, не беручи це до уваги, листом № 1/11-7376 від 18.12.06р. повідомило Академію про те, що необхідно переглянути подану заявку на переоформлення загальної ліцензії, оскільки рішення ДАК про акредитацію спеціальностей напряму «Економіка і підприємництво» стосується лише МАУП у м. Києві.

Оскільки ЗУ «Про освіту», «Про вищу освіту», Порядком ліцензування освітніх послуг, затвердженого Постановою КМУ від 29.08.03р. № 1380 та іншими нормативними актами встановлений порядок акредитації лише навчального закладу (юридичної особи), а не відокремлених структурних підрозділів, то відмова МОН у видачі МАУП, в т.ч. і її відокремленим структурним підрозділам, ліцензії із зазначенням термінів надання освітніх послуг за напрямом «Економіка і підприємництво» відповідно до виданих МОН сертифікатів є такою, що не ґрунтується на чинному законодавстві України. МАУП є юридичною особою, зареєстрованою відповідно до чинного законодавства про освіту, а її відокремлені структурні підрозділи не є самостійними юридичними особами і тому МАУП звернулася до Господарського суду м. Києва з адміністративним позовом про спонукання до вчинення дій суб’єкта владних повноважень — МОН України щодо видачі МАУП, в т.ч. і для її відокремлених структурних підрозділів, ліцензію із зазначенням термінів надання освітніх послуг за напрямом «Економіка і підприємництво» відповідно до виданих МОН України сертифікатів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.03.07р. відкрито провадження в адміністративній справі № 2/145-А за позовом МАУП до Міністерства освіти і науки України про спонукання до вчинення дій (копія ухвали додається).

Окрім зазначених вище напрямів і спеціальностей, Академія акредитована також за спеціальностями Правознавство, Соціологія, Міжнародні відносини, Педагогічна освіта, Фізичне виховання і спорт, Менеджмент, Психологія, Політологія та має відповідні сертифікати про акредитацію з терміном дії до 2011 року.

Враховуючи вищевикладене, Академія має всі законні підстави (як і інші заклади освіти) для здійснення освітньої діяльності у повному обсязі на підставі зазначених сертифікатів з терміном дії до 2011 року (додаються).

Одночасно вимушені нагадати Вам історію «боротьби» С.М.Ніколаєнка, абсолютно випадкової людини на високій державній посаді, з недержавною системою освіти і МАУП.

1.         Після призначення на посаду міністра на початку 2005 року С.М.Ніколаєнко протягом шести місяців вів протиправну роботу з примусової зміни організаційно-правових форм вищих навчальних закладів недержавних форм власності.

Тільки після активної протидії передових недержавних ВНЗ (до вищого керівництва держави і генеральної прокуратури було направлено десятки звернень і заяв), а також програну у суді справу (рішення додається) С.М.Ніколаєнко вимушений був припинити свої протизаконні дії .

2.         Розпаливши власні нездорові амбіції і образи, а також, виконуючи вказівки своїх ідеологічних покровителів, С.М.Ніколаєнко починає широкомасштабну атаку на МАУП — яка є фактичним форпостом недержавної системи ВНЗ в Україні, підключивши до упереджених перевірок органи прокуратури, внутрішніх справ, податкові органи і Державну інспекцію навчальних закладів.

Колектив співробітників і студентів Академії оголошує безстроковий страйк і С.М.Ніколаєнко змушений припинити провокаційні дії.

3.         Провівши у квітні 2006 року упереджені незаконні перевірки, С.М.Ніколаєнко організовує рішення Державної акредитаційної комісії від 26 квітня 2006 року про анулювання ліцензій 6 відокремленим структурним підрозділам (ВСП) МАУП і 3 травня 2006 року видає відповідний наказ МОН №1105-л.

За позовом МАУП Господарський суд м. Києва 8 червня 2007 року виніс рішення по справі №24/734-А, яким визнав незаконними всі накази МОН про перевірки, а наказ №1105-л від 03.05.06. і рішення ДАК від 26.04.07. в частині отримування ліценцій 6 ВСП академії недійсними. Рішення набрало законної сили (додається).

4.         За листом-вимогою Академії від 25.07.07. про видачу дипломів випускникам МАУП, МОН провело перевірку у вересні 2007 року і безпідставно відмовило випускникам Академії 2005/2006 року у видачі дипломів. Одночасно, з причин, відомих тільки С.М. Ніколаєнку, рішенням ДАК від 26.10.06. без будь-яких перевірок було анульовано ліцензії 26 ВСП Академії і видано наказ міністра від 06.10.06р. №2128-л.

За позовом Академії рішенням Господарського суду м. Києва від 8 червня 2007 року по справі № 24/735-А зобов’язано Міносвіти і науки видати дипломи випускникам Академії. Рішення набрало законної сили.

За позовом Академії рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 24/710-А було визнано недійсними і скасовано рішення ДАК від 26.10.2006р. і наказ Міносвіти від 06.10.2006р. № 2128-А в частині анулювання ліцензій 26 ВСП Академії. Рішення набрало законної сили (копії рішень Господарського і Апеляційного судів додаються).

5.         Департамент державної виконавчої служби Мінюсту України 24 липня 2007 року розпочав процедуру виконання рішення Господарського суду м. Києва про зобов’язання міністерства видати дипломи випускникам МАУП 2005/2006 навчального року у кількості 4655 штук.

6.         Доказом «правдивості» інформації від С.М.Ніколаєнка може слугувати його виступ на нараді освітян Хмельницької області 20 серпня 2007 року (виборча кампанія за рахунок робочого часу ?). Відповідаючи на запитання щодо діяльності МАУП, він сказав, що ми (!?) будемо цей ВНЗ закривати, мовляв, не можна ж допустити, щоб студентів готували у двокімнатній квартирі. І це сказано у м. Хмельницькому, де МАУП має будівлю площею 8000 кв.м, тобто більшу, ніж все міністерство освіти у м. Києві. І такому брехуну можна вірити?

С.М.Ніколаєнко і В.Д.Ши­нкарук, мабуть, вважають справжніми тільки ті ліцензії і сертифікати, за які їм оплачено відповідні «гонорари», а оскільки МАУП нічого не платить у їхню кишеню, значить, його діяльність є неякісною, а документи діють тільки в тих межах, які вигідні «ділкам» від освіти.

Оскільки в діях С.М.Ніколаєнка і В.Д.Ши­н­карука містяться ознаки злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем», ст. 206 КК України «Протидія законній господарській діяльності», ст. 382 КК України «Невиконання судового рішення» Академія, політичні і громадські діячі, різні організації і тисячі громадян України протягом 2005-2007 років направляли до Президента України, Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради, Генеральної прокуратури, МВС і СБУ сотні звернень і заяв з вимогою припинити злочинну діяльність С.М.Ніколаєнка і його посіпак і притягти їх до кримінальної відповідальності, але політична чи якась інша доцільність переважила думки тисяч людей і організацій і системний правопорушник і досі ходить непокараний, продовжує шкодити законослухняним громадянам й організаціям. Але, як кажуть, скільки мотузці не витись, а кінець буде. Невдовзі, після виборів, доведеться повернутися до цих матеріалів і приймати законні і відповідальні рішення щодо цього злісного порушника. Згадається і майже мільярд розтриньканих під «цінним керівництвом» С.М. Ніколаєнка бюджетних (народних) коштів.

Враховуючи вищевикладене, просимо невідкладно розглянути всі матеріали, направлені на Вашу адресу, порушити відповідні процесуальні провадження і притягти врешті-решт С.М. Ніколаєнка і В.Д. Шинкарука до відповідальності.

Що стосується Академії то, з огляду на вищевикладене, вона діє законно і проводити будь-які перевірки, тим більше, що продовжуються судові процеси між МАУП і МОН (а точніше його керівниками) є недоцільним і безпідставним.

Переконані, що останнє звернення С.М.Ніколаєнка і В.Д. Шинкарука до ГПУ буде дійсно останньою спробою використати органи прокуратури, ігноруючи рішення судових органів, у їх спробах облудними звинуваченнями і репресивними заходами знищити заклад, який їм так «насолив» і «підмочив» їх репутацію, надавши українській громадськості об’єктивну інформацію щодо цих особистостей.

Секретар Наглядової ради
 В.Г.Короткін

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com