Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Дії МОН — протизаконні

Обласним та міським
управлінням освіти

Обласним та міським прокуратурам

Як нам стало відомо, заступник міністра освіти і науки В. Шинкарук розсилає по обласних прокуратурах лист, у якому стверджується, що відокремлені структурні підрозділи Міжрегіональної Академії управління персоналом начебто не мають права здійснювати набори студентів у зв’язку з відсутністю в них відповідної ліцензії.

Вказаний лист є необгрунтованим, протизаконним, а дії В. Шинкарука є такими, що протидіють законній господарській діяльності Академії.

Академія неодноразово зверталася до Господарських судів із позовами до МОН України на незаконні дії її чиновників і вигравала їх (чи це стосувалося видачі дипломів, чи так званого анулювання ліцензій відокремленим структурним підрозділам). Рішення суду набрали чинності, вони додаються.

У Генеральній прокуратурі України нині на розгляді кілька заяв про притягнення С.Ніколаєнка і В.Шинкарука до кримінальної відповідальності за вчинення ними правопорушень, зокрема проти системи недержавних закладів освіти і МАУП.

Стосовно термінів дії ліцензій із спеціальностей напряму 6.050100 «Економіка і підприємництво» (на які є посилання в листі В.Шинкарука) роз’яснюємо.

МАУП, відповідно до рішення ДАК від 18.07.06 р., протокол № 61, була акредитована зі спеціальностей:

— 6.050100, 7.050104, 8.050104 Фінанси;

— 6.050100, 7.050109, 8.050109 Управління персоналом і економіка праці;

— 6.050100, 7.050106, 8.050106 Облік і аудит;

— 6.050100, 7.050105, 8.050105 Банківська справа;

— 6.050100, 7.050108, 8.050108 Маркетинг та отримала сертифікати про акредитацію серії НІ-ІV №№ 114034, 114038, 114036, 114035, 114037 терміном дії до 01.07.11р.

Згідно з п.17 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановою КМУ від 09.08.01р., №978, «навчальний заклад після затвердження МОН позитивного рішення ДАК щодо акредитації спеціальності має право отримати рішення ДАК про спроможність надавати освітні послуги з акредитованої спеціальності на термін дії сертифіката про акредитацію».

Відповідно до абз. 4 ст.28 Порядку ліцензування освітніх послуг, затвердженого Постановою КМУ від 29.08.03р. № 1380, «навчальним закладам, що пройшли атестацію або акредитацію, видається ліцензія на термін дії свідоцтва про атестацію або сертифіката про акредитацію».

Міністерство, не приймаючи це до уваги, листом №1/11-7376 від 18.12.06р. повідомило Академію про те, що необхідно переглянути подану заявку на переоформлення загальної ліцензії, оскільки рішення ДАК про акредитацію спеціальностей напряму «Економіка і підприємництво» стосується лише МАУП у Києві.

Оскільки ЗУ «Про освіту», «Про вищу освіту», Порядком ліцензування освітніх послуг, затвердженим Постановою КМУ від 29.08.03р. №1380 та іншими нормативними актами, встановлений порядок акредитації лише навчального закладу (юридичної особи), а не відокремлених структурних підрозділів, то відмова МОН у видачі МАУП, зокрема її відокремленим структурним підрозділам, ліцензії із зазначенням термінів надання освітніх послуг за напрямом «Економіка і підприємництво» відповідно до виданих МОН сертифікатів є такою, що не грунтується на чинному законодавстві України. МАУП — юридична особа, зареєстрована відповідно до чинного законодавства про освіту, а її відокремлені структурні підрозділи не є самостійними юридичними особами, тому МАУП звернулася до Господарського суду Києва з адміністративним позовом, аби зобов’язати суб’єкта владних повноважень — МОН України — видати МАУП, зокрема її відокремленим структурним підрозділам, ліцензію із зазначенням термінів надання освітніх послуг за напрямом «Економіка і підприємництво», відповідно до виданих МОН України сертифікатів.

Ухвалою Господарського суду Києва від 29.03.07 р. відкрито провадження в адміністративній справі №2/145-А за позовом МАУП до Міністерства освіти і науки України про спонукання до вчинення дій.

Окрім зазначених вище напрямів спеціальностей, Академія акредитована також за спеціальностями Правознавство, Соціологія, Міжнародні відносини, Педагогічна освіта, Фізичне виховання і спорт, Менеджмент, Психологія, Політологія та має відповідні сертифікати про акредитацію з терміном дії до 2011 року.

Враховуючи викладене вище, Академія має всі законні підстави (як і інші заклади освіти) для здійснення освітньої діяльності у повному обсязі на підставі зазначених сертифікатів з терміном дії до 2011 року.

З повагою,
В. Яровой,
В.о. ректора МАУП

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com