Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Дипломові — найвищу якість

Генеральному прокуророві України
О. Медведьку

Шановний Олександре Івановичу!

Звертаємося до Вас з приводу серйозних порушень законодавства, які мають місце в галузі освіти з питань замовлення, виготовлення, оформлення та видачі документів про освіту.

Кабінет Міністрів України Постановою від 12 листопада 1997 року №1260 затвердив перелік документів про освіту та вчені звання. Відповідно до цієї Постанови, документи про освіту виготовляються на основі фотокомп`ютерних технологій, виготовлення здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також власних коштів навчальних закладів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 №283 «Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку» і п.п. 1.3.2 Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку,затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 25.11.1993 р. №98, Служби безпеки України від 15.11.1993 р. №118, Міністерством внутрішніх справ від 24.11.1993 р. №740 (далі — Правила) бланками документів суворого обліку є:

документи, що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж тощо (паспорт, свідоцтво про народження, одруження і розір-вання шлюбу, переміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка і вкладка до неї; посвідчення водія, службові, військові, ветеранів, інвалідів; диплом про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки, листки тимчасової непрацездатності);

інші документи, передбачені чинним законодавством.

Згідно з Постановою КМУ від 19.04.93 №283 та Правилами виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 25.11.1993р. №98, Службою безпеки України від 15.11.1993р. №118, Міністерством внутрішніх справ від 24.11.1993р. №740 встановлено, що підприємства, на яких виготовляють бланки цінних паперів і документи суворого обліку, повинні мати:

— спеціальне поліграфічне обладнання для виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку;

— спеціальні технологічні процеси для виготовлення, зокрема для виготовлення оригіналів, зразків, друкарських форм, друкування, їх нумерацію і обробку. Спеціальні технології, матеріали, обладнання та методи контролю, що забезпечують достатній захист продукції від підробки та несанкціонованого тиражу;

— фахівців основних професій (фотографів, ретушерів, друкарів, палітурників тощо);

— спеціальні технічні засоби охорони;

— ліцензії Міністерства фінансів України;

— такі підприємства мають бути державними (відповідно до глави 8 ГК України, державне підприємство — це підприємство, засноване компетентним органом державної влади на державній власності, особливістю діяльності якого є прийняття та виконання доведених до нього в установленому законодавством порядку державних замовлень і державних завдань), спеціалізованими й охоронятися органами внутрішніх справ.

Згідно з Порядком замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 р. №811, виконавцем замовлень на виготовлення документів про освіту є Міністерство освіти і науки України через уповноважений ним орган.

Отже, виключно на державні спеціалізовані підприємства (що мають ліцен-зію МФУ) покладено функції з виготовлення бланків документів про освіту, які є документами суворого обліку. Нині виготовлення документів про освіту здійснюється з грубим порушенням чинного законодавства, а саме виготовлення здійснює низка підприємств, заснованих на приватній власності.

Законодавством передбачено, що виготовлення бланків документів про освіту здійснюють лише державні підприємства, але з листопада 1997 року безпосереднє виготовлення документів про освіту здійснювали такі підприємства:

— ЗАТ «Асоціація «Україно»;

— ЗАТ «ТЕХІНФОРМ-ПЛЮС»;

— ТОВ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій»;

— ЗАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» (далі — ЗАТ НДІ ПІТ).

Зазначені вище підприємства з 1997 року змінювали одне одного, цілком ймовірно, що це робилося з метою забезпечення функціонування злочинних схем з відмивання коштів, кожне підприємство змінювало попередника шляхом правонаступництва.

Відповідно до Постанови КМУ від 12.11.97 №1260, вартість виготовлення документа про освіту та вчені звання не мають перевищувати 1,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Вартість документа про освіту для випускників вищих навчальних закладів становить 25 грн (без додатка), а ,відповідно до Листа МОН №1/9-94 від 06.03.2001, вартість документа про освіту для випускників вищих навчальних закладів інших форм власності та тих, які навчалися на контрактній основі, становить 22,08 грн (з урахуванням ПДВ без додатка). Плата за документи здійснюється за рахунок власних (спеціальних) коштів вищих навчальних закладів. Реальна вартість одного документа становить 11,66 грн. У вартість документа про освіту входить вартість таких матеріалів:

прозора ламінована плівка виробництва фірми GВС (США) (поставляється до Європи через німецькі або голландські фірми);

теслін — пластифікований папір виробництва фірми РРG (США);

— голографічна ламінована плівка.

Відповідно до п.п. 2.4.1. Інструкції «Про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів і напівфабрикатів для їх виробництва і контроль за їх дотриманням», затвердженої наказом Ліцензійної палати України, Міністерства фінансів України від 12 липня 1999 за №506/166: «Право на ввезення матеріалів та напівфабрикатів для виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку на територію України надається суб’єктам підприємницької діяльності, які мають ліцензію МФУ на їх виготовлення». Отже, ввозити на митну територію України матеріали для виробництва документів суворого обліку мають право лише державні підприємства, які здійснюють безпосереднє виготовлення документів про освіту.

Згідно з Порядком замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 р. №811, збір інформації з виготовлення документів про освіту здійснюють регіональні представництва Науково-дослідного інституту прикладних інформаційних технологій Кібернетичного центру Національної академії наук України (НДІ ПІТ).

Фактично порядок виготовлення документів про освіту виглядає так: навчальний заклад перераховує грошові кошти за виготовлення дипломів на рахунок НДІ ПІТ, яке, своєю чергою, переводить їх на рахунок ЗАТ НДІ ПІТ. Ці гроші йдуть на закупівлю матеріалів (частково залишаючись на рахунках «кишенькових» фірм) та оплату послуг поліграфічного комбінату «Зоря». Від того ж ЗАТ комбінат отримує матеріали на виготовлення дипломів. ПК «Зоря» передає бланки документів про освіту до ЗАТ НДІ ПІТ, який заповнює їх, ламінує і передає ДП ПІТ, від якого вони вже передаються до навчальних закладів. Тобто все у рамках закону, фактично ЗАТ НДІ ПІТ (пунктом 2.2.1 Статуту ЗАТ НДІ ПІТ визначено, що метою і предметом його діяльності, зокрема, є організація замовлення, видачі та обліку документів) є посередником. Але, відповідно до Інструкції «Про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів і напівфабрикатів для їх виробництва і контроль за їх дотриманням», затвердженої наказом Ліцензійної палати України, Міністерства фінансів України від 12 липня 1999 за №506/166: «Виготовлювач повинен мати повний технологічний цикл виготовлення бланків відповідно до вимог Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку. За погодженням з Держзнаком МФУ можливе сумісне виготовлення бланків виробниками, що мають різні технології». Тобто діяльність посередників та часткова участь у виготовленні бланків суворого обліку (документів про освіту) законодавством не передбачається. Чи цей порядок виготовлення документів про освіту відповідає чинному законодавству?

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про вищу освіту», вищий навчальний заклад, вище професійне училище, центр професійно-технічної освіти мають право видавати документ про вищу освіту державного зразка тільки з акредитованого напряму (спеціальності). Згідно з Порядком замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, затвердженим Наказом МОН від 10.12.03 №811, керівник навчального закладу несе відповідальність за правильність видачі документів про освіту і додатків до них, за зберігання документів про освіту та книги реєстрації виданих документів про освіту. Отже, безпосередню видачу документів про освіту покладено на навчальні заклади, які зобов’язані видавати документи про освіту. Дані, що містяться в документі про освіту, повинні засвідчуватися особистим підписом керівника навчального закладу та скріплюватися печаткою навчального закладу, який видав цей документ.

Згідно з п. 2.8 Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 р. №811, навчальні заклади підтверджують своє право видавати документи про освіту державного зразка. Для цього вони особисто або через регіональні центри не пізніше як за тиждень до подачі замовлень на виготовлення документів подають документи до відділу ведення реєстру Науково-дослідного інституту прикладних інформаційних технологій Кібернетичного центру НАН України (НДІ ПІТ), перелік яких наведений в додатку 3 наказу №811. Оригінал відбитка печатки та зразка підпису керівника навчального закладу подається за формою, що додається (додаток 4). Підприємство, що здійснює виготовлення документів про освіту, використовує оригінал відбитка печатки та зразок підпису керівника навчального закладу для копіювання та нанесення на документах про освіту. У результаті чого маємо такий «документ» — Диплом про освіту, що містить дані про освітній чи освітньо-кваліфікаційний рівень випускника навчального закладу України, найменування навчального закладу, роки навчання, дату та місце видачі, копію підпису та копію печатки навчального закладу. Чи може такий документ бути достовірним, адже на документ нанесено скопійованій підпис та відбиток печатки навчального закладу? Цей факт вказує на те, що такі документи не можуть мати правову силу, позаяк їх оформлення суперечить принципам права та законодавству загалом. Отже, порядок видачі документів про освіту не відповідає чинному законодавству тому, що виготовлювач мусить передавати до навчального закладу бланки документів про освіту, а навчальний заклад (оскільки право видачі документів про освіту покладено на навчальні заклади) повинен оформити та видати документ про освіту.

Таким чином, такий порядок замовлення, виготовлення, оформлення та видачі документів про освіту суперечить закону, порушує права та законні інтереси навчальних закладів і випускників, породжує можливі серйозні махінації і зловживання. Мільйони дипломів, видані з такими грубими порушеннями, можуть бути визнані недійсними.

Враховуючи викладене вище та керуючись нормами чинного законодавства, просимо:

1.         Здійснити ретельну перевірку з приводу висвітлених у зверненні питань.

2.         Внести подання до відповідних органів про скасування незаконних нормативно-правових актів з вимогою постановити такі, що відповідають закону.

3.         Притягти посадових осіб, винних у зловживаннях і завданні майнової шкоди у великих розмірах, яка може становити десятки мільйонів гривень, державі, навчальним закладам і громадянам, до встановленої законом відповідальності, зокрема кримінальної.

Ректор
Микола Головатий

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com